• Topocad

  Ladda ner Topocad

  Ladda ner den senaste versionen av Topocad

  Vad är Topocad?

  Topocad är ett CAD-system för att arbeta med mätningstekniska beräkningar, kartredigering, mängdberäkning och en mängd specialiserade funktioner. Topocad är involverad i samhällsbyggande med en stor bredd av olika aktiviteter. Från förvaltning av karta, produktion av kartprodukter till ingenjörens behov av tekniska beräkningar på en byggarbetsplats.

  Topocad är:

  • Ett heltäckande 3D CAD-system med moduler för olika typer av arbeten
  • Ett svenskt system, byggt för svenska förhållanden och där utveckling sker i nära kontakt med användarna
  • Hanterar en stor mängd dataformat vid import/export och databasuppkoppling
  • Använder ett format som är kompatibelt med både koordinatdata, CAD-data och GIS-data
  • Integration mellan olika typer av data som vektorer, raster, terrängmodeller och punktmoln.

  Läs mer om Topocad

  Kartsystemet Topocad Läs mer i broschyren!
 • Mer information