Skip to main content

Kommunspecifika moduler

I Topocad har vi följande kommunspecifika moduler för

 

BAL – Leveransmodul till Lantmäteriet

”Istället för en uppdatering per kvartal kan man uppdatera en gång varje kvart om man vill! Skicka och ta emot direkt till Lantmäteriet är som att byta ut snigelpost mot e-post.”

– BAL i Topocad vs LINA

Därför är Topocad BAL bäst i Sverige

 • Topocad BAL är en effektiv modul som gör det möjligt att arbeta med en eller flera objekt samtidigt, och all data kan enkelt hämtas eller skickas direkt
 • Modulen är kraftfull och ger dig möjlighet att använda makron och kommandon för att automatisera olika arbetsflöden och spara tid
 • Dessutom är Topocad BAL anpassningsbar, vilket innebär att du kan anpassa arbetsflödet efter dina behov genom att bryta ner det i mindre delar, ändra ordningen eller skapa nya makron, vilket ger dig mer flexibilitet i ditt arbete

Välj ett arbetsflöde som passar just din kommun

Hur man vill arbeta innan man faktiskt skickar data till Lantmäteriet i synkroniserings-kommandot är upp till kommunen! Vi har flera olika arbetsflöden vi rekommenderar men det finns många alternativ och anpassningsmöjligheter.

Arbeta med BAL

Med BAL blir det lättare att uppdatera byggnader, adresser och lägenheter till Lantmäteriet, direkt från Topocad. Här kan du jämföra och uppdatera byggnader, göra adressändringar eller ändra annan information i den egna databasen och sedan ladda upp ändringarna direkt till Lantmäteriet. Synkroniseringen görs direkt från BAL-menyn i Topocad.

Första gången BAL används kopplar användaren ihop sina lokala attribut med Lantmäteriets. Därefter kan du öppna din karta, markera en byggnad eller ett valfritt område, och klicka på BAL. Tack vare direktuppkopplingen hämtas den information som finns på objektet från Lantmäteriet. Skapa nya objekt, redigera och komplettera befintlig information och synkronisera sedan uppdateringen mot Lantmäteriet. En tydlig dialog visar vad som ändrats och du kan välja vad som ska skickas upp och vilket typ av åtgärd som gjorts, till exempel ändrad byggnadsinformation eller godkänt bygglov. En meddelandelogg visar om ändringarna stämmer överens med Lantmäteriets verksamhetsregler och hittas inga fel sker uppladdningen och då uppdateras informationen direkt hos Lantmäteriet.

Detaljplan

 • Fungerar tillsammans med TopoDirekt
 • Hämtar senaste föreskrifterna från Boverket med en knapptryckning
 • Digital leverans av detaljplanerna till den nationella geodataplattformen (NGP)
 • Utvecklad med användaren i fokus
 • ”Drag & Drop”
 • Flexibelt arbetssätt med möjlighet att hitta sitt eget arbetsflöde
 • Möjlighet till eget tolkningsutrymme
 • Stora möjligheter att anpassa utseendet efter eget tycke som färger, linjetyper mm.
 • Överskådligt vilka bestämmelser som lagts på vilka områden
 • Kombinera med makron för att förenkla och snabba upp

Topocads nya modul för detaljplaner

Topocads nya modul för detaljplaner kom 2022 och är anpassad efter Boverkets föreskrifter och uppfyller kraven på digital leverans till NGP. Modulen är utvecklad med användarvänlighet som största prioritet.

Arbetsflödet är flexibelt, det är lätt att gå fram och tillbaka, det finns en stor tolkningsfrihet och möjlighet att skapa sitt eget arbetssätt. Topocad Detaljplan ger en bra överblick över vilka bestämmelser som lagts på vilka ytor och linjer, och det går att kombinera arbetsflödet med makron för att förenkla och snabba upp arbetsprocessen ytterligare.

Snabba upp arbetet

I Topocads Detaljplan finns möjlighet att snabba upp arbetet genom att markera flera ytor och sedan dra ut bestämmelsen från Boverkets katalog till en av dessa för att applicera på samtliga markerade ytor.

Smarta finesser för bestämmelser

Det finns smarta finesser för bestämmelsebokstäverna. Läggs till exempel flera bestämmelser på samma geometri så grupperas deras bokstäver automatiskt ihop. Bestämmelsebokstäverna är symboler och kan flyttas och vridas för att passa utrymmet optimalt.

Använda bestämmelser visas i en egen ruta och det går att visa dessa på olika sätt, exempelvis per geometri. Det går enkelt att ändra hur bestämmelserna visas genom att ändra i listan. En kryssruta aktiverar objektfokus, en behändig funktion som ger bra överblick; när något i listan markeras visas det också i ritningen.

Drag and drop

Det går att dra ut bestämmelser från de använda bestämmelserna och lägga dessa på andra objekt. På så vis går det snabbt att återanvända hela eller delar av ens redan planerade ytor och applicera på andra.

En textstil skapas automatiskt för detaljplaner med namnet Planbestämmelser. I Textstilsredigeraren går det att ställa in dess egenskaper som då gäller för all text i detaljplanen.

Ladda upp och ned till NGP

Kommandot Ladda upp används för att ladda upp detaljplanen digitalt till NGP. Här kan man även inkludera eventuella extra resurser.
Kommandot Ladda ned låter dig hämta detaljplaner från NGP. Sortera på kommun och välj sedan vilken detaljplan som ska hämtas.

 

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt