Skip to main content

Topocad för entreprenaden

Topocad är utvecklat för entreprenaden – rakt igenom svenskt, utvecklat för svenska förhållanden inom CAD, redovisning, mätning och kommunikation, mängdberäkningar, skicka maskinguidningsdata och AMA. Systemet har full 3D, ett inbyggt CAD och kommunicerar med en mängd olika filformat, instrument och databaser. Topocad integrerar terrängmodeller, punktmoln, bilder och vektorer i ritningen.

Utvecklingen pågår ständigt och sker i nära anslutning till våra användare.

Projektering i Topocad

Topocad är ett komplett 3D CAD-system med bra funktioner för att projektera schaktgropar, vägar och VA-diken.

Tre olika moduler finns för att arbeta med projektering i Topocad:

  • Geometri – geometrier för längsgående linjer
  • Volym modell – volymberäkning modeller för beräkning av schakter
  • Volym sektion – volymsektioner för all hantering av sektioner

Läs mer om våra moduler här. 

Anläggning, schakter

Projektering av schaktgropar sker direkt i 3D CAD-läge där schaktgropen planeras och från detta skapas en teoretisk terrängmodell som sedan jämförs med markmodell. Det går även att beräkna schakten direkt från schaktgropens ytterkanter gentemot en inmätt mark- och/eller bergmodell. Resultatet redovisas som mängder och som en terrängmodell för utsättning eller maskinguidning.

VA-diken och vägar

Tack vare Topocads sektionshantering är det enkelt att projektera både enkla och avancerade långsträckta objekt. I sektionsmallen byggs funktioner in för att man ska förutse terrängmodeller och olika utseenden på normalsektionen längs med objektet. Det går dessutom utmärkt att arbeta med flera sektioner som går in i varandra. Topocads hantering av sektioner är mycket väl utbyggd och där hanteras alla typer av olika sektioner.

Beräknade sektioner kan dessutom redigeras och all volymberäkning sker direkt, interaktivt.

Resultatet i form av sektioner kan exporteras till olika maskinstyrningsformat men det går även snabbt att skapa terrängmodeller från sektioner för maskinguidning.

Ritningar i Topocad

Än så länge är ritningar det vanligaste sättet att förmedla information om en karta eller ett byggande. I Topocad skapar du alla typer av ritningar:

  • planritningar
  • profilritningar
  • sektionsritningar
  • blandade ritningar
  • relationsritningar
  • utsättningsritningar och många fler

Antingen producerar du dem i Topocad, där finns det stöd i CAD-verktyget för att rita olika typer av konstruktioner, mäta in och beräkna från instrument som totalstationer och GPS/GNSS. Eller om du importerar dem från något annat system. Topocad läser ett stort antal CAD-format som DXF, DWG, DGN, MX, koordinatfiler som PXY, XYZ, GEO eller GIS-data som MIF och SHP. Oavsett vad du läser in så tar Topocad hand om informationen på bästa sätt.

På samma sätt exporterar du information till motsvarande system, eller skriver ut på papper eller till PDF, bland annat med den inbyggda PDF-utskriften med lager.

Du plockar enkelt från ritningar vad du behöver ha för din tolkning och utsättning av data. Använd importfunktioner, externa referenser eller funktionen att kopiera och klistra in mellan ritningar.

I Topocad siktar vi på att vi går över till färdiga produktmodeller och använder andra format. Men till dess så har vi ett stort stöd för att hantera ritningar i både två och tre dimensioner.

Redovisningar & Relationsritningar i Topocad

Topocad är som gjort för att skapa relationsritningar med. Topocad läser och importerar alla andra typer av CAD-format som skapar ett underlag till relationsritningen. Tidigare skapade mätdata kan läsas in antingen från rådata eller från koordinatfiler. Nya mätdata läses in direkt från instrumenten.

För redigering av relationsritningar finns ett stort antal väl utvecklade CAD-kommandon i Topocad. Bland annat kan nämnas den unika lagerhanteringen med lageruppsättningar som gör det enkelt att jämföra olika data.

Maskinguidning i Topocad

Adtollo har maskinguidning via fältmodulen som ingår i Basmodulen. Med Topocad guidning läser vi in positionen från instrument, GPS eller färdigbehandlade positioner för skopan och visar upp dom tillsammans med din terrängmodell eller beräknade sektioner.

Det finns funktioner för att visa skopan, grävläget, i 2D och 3D och det går att få den vyn längs med vägen eller längs med maskinen. En dialog visar avståndet från den beräknade terrängmodellen och skopan. Dialogen är gjord för att visas extra tydligt för grävmaskinisten.

Systemet kan även användas av exempelvis arbetsledare och platschefer för att snabbt kunna positionera sig på bygget i tre dimensioner.

Fördelen med att använda Topocad som maskinguidning är att du kan använda samma programvara hela vägen från inmätning via projektering till maskinguidningen.

Maskinguidning och andra system

Topocad hanterar en stor mängd format och kan leverera data till alla andra maskinguidningssystem. Genom att producera en terrängmodell eller beräknade sektioner i Topocad kan du därefter exportera detta till antingen LandXML som hanteras av de flesta fabrikat eller för Georog-systemet där vi kan leverera färdiga MBS:er, terrängmodeller (TRM) och geometrier i form av LIN och PRF.

De leverantörer vi för tillfället arbetar med och där vi kan leverera data är Topcon, Trimble, Georog/Scanlaser, DigPilot och Novatron. Vi tar gärna emot information om det finns flera system utöver dessa eller om det sker några förändringar bland dessa system.

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt