• Topocad för kommuner

  TopoDirekt – vår satsning för alla kommuner

  Vi på Adtollo tillsammans med Sokigo samarbetar nu i en ny framtagen MBK-produkt där nyckelfunktionerna är en stark egen klient i Topocad, en bra adapter mot databaser, ISM, och en ny framtagen databasmodell anpassad för Svensk Geoprocess/svensk standard.

  Produkten heter TopoDirekt och har en egen hemsida, välkommen att besöka den här!

  Vad är Topocad?

  Topocad är ett CAD-system, kopplat till GIS, med alla kartfunktioner för kommunens behov. Mätning, kartredigering, detaljplaner, anpassade kommunfunktioner och kopplingar till geodatabaser bygger ett integrerat system för många avdelningar inom kommunen.

  Utvecklingen av våra system sker i enlighet med svenska standarder och i tätt samarbete med våra kunder.