Skip to main content

Topocad för kommunen

Topocad är ett CAD system gjort för mätning, beräkning och kartering. Ett CAD system som är nära GIS, innehåller mängder av beräkningsfunktioner för geodesi och har funktioner för projektering. Kommunikation sker mot fältinstrument lika väl som andra designsystem, eller GIS-system eller databaser. Topocad är hybriden mellan många system men i grund och botten är det ett fullfjädrat CAD-system.

Samhällsplanering

Samhällsbyggande och samhällsplanering är kontentan av vad Topocad används till. Topocad är länken mellan verkligheten och ritningen eller vice versa, kartan och verkligheten. Datafångstmetoderna i Topocad är flera. Mätning med totalstation, GPS eller avvägare skapar data i Topocad. Fotogrammetrisk fångst med hjälp av kopplingen till EspaCity. Import av data från CAD-system, GIS eller andra beräkningssystem.

All datafångst hjälper till att skapa en karta eller ritningar, data som lagras i en ritningsfil eller en eller flera databaser.

Från dessa data skapar vi sedan nya data för utsättning, för maskinguidning eller webben.

Topocad och dataförvaltning

De geografiska data som vi har redigeras, omhändertas och byggs upp. Av dessa skapar vi nybyggnadskartor, situationsplaner, förrättningskartor, relationsritningar, 3D-modeller och mycket mer.

Dataförädling där vi använder våra geografiska data för att bygga upp nästa skede i processen – planeringen och projekteringen. Många olika typer av planer skapas i Topocad där vi har ett speciellt stöd för detaljplaner. Projektering likaså, VA- och vägprojektering, eller projektering för anläggnings- och husbyggande.

Topocad är ett verktyg som verkar i kittet mellan kartan och verkligheten. Allt för att skapa bra samhällen.

Situationsplaner & nybyggnadskartor från geodatabas

Situationsplaner och nybyggnadskartor hämtas från en geodatabas. Denna kan ligga lagrad i olika databaser och hämtas till Topocad via någon av våra dataadaptrar. Läs mer om våra moduler för databaser och karta. 

Nybyggnadskartan kan exporteras till ett stort antal CAD-format eller direkt till PDF via Topocads PDF utskrift med lager.

Ritningsblad och kartblad

Topocad har en inbyggd bladhanterare där man skapar ritningsblad och kartblad. Med bra mallar skapas snygga situationsplaner snabbt och enkelt i Topocad där man sedan kan komplettera med förklaring, koordinatlistor, symbolförklaringar, norrpilar och skalor.

Leverans till Lantmäteriet

Med BAL blir det lättare att uppdatera byggnader, adresser och lägenheter till Lantmäteriet, direkt från Topocad. Här kan du jämföra och uppdatera byggnader, göra adressändringar eller ändra annan information i den egna databasen och sedan ladda upp ändringarna direkt till Lantmäteriet. Synkroniseringen görs direkt från BAL-menyn i Topocad.

Läs mer om våra kommunspecifika moduler

Projektering – tillägg för kommuner

För projektering finns Topocads moduler för väg, VA- och tunnelprojektering och mängdberäkning.

För stompunktsberäkning har vi nätutjämningsmodulen.

I Topocad finns de funktioner en kommun behöver för att hantera, skapa och modifiera sin geodatabas och sin karta.

Läs mer om våra beräkningsmoduler för projektering. 

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt