• TopoDirekt

  TopoDirekt – vår satsning för alla kommuner

  Adtollo och systerbolaget Sokigo, båda inom Addnode Group, samarbetar i denna moderna MBK-produkt där nyckelfunktionerna är:

  • en stark egen klient i Topocad
  • en bra adapter mot databaser, ISM
  • en ny framtagen databasmodell anpassad för Nationella specifikationer

  TopoDirekts hemsida

  TopoDirekt har en egen hemsida där du hittar all aktuell information.

  User story:

  ”Mariestads kommun väljer TopoDirekt som heltäckande system för sin kart- och mätverksamhet”

  Anders Persson, Mariestads kommun

  Anders Persson, chef på Mät- och geodataenheten på Mariestads kommun, förklarar varför TopoDirekt valdes som lösning:

  ”Tidigare använde vi oss av flera system för att lösa våra arbetsuppgifter med ajourhållning av vår baskarta samt kommunikation med Lantmäteriet och beställare. Med TopoDirekt så får vi ett system som täcker detta och samtidigt ger oss goda möjligheter att växla upp verksamheten och kunna leverera än bättre produkter”, säger Anders.

  Läs hela artikeln