Skip to main content

BIM – vad är det? Tomas på Adtollo reder ut begreppet.

bim

BIM står för ByggnadsInformationsModell, på engelska Building Information Model (eller Management som vissa vill använda).

BIM kännetecknas av att det är mycket information som följer med på varje objekt i en modell.

Varje objekt – ja, vad är det?

För det första så hanteras data främst i formatet ifc, Industry Foundation Classes, vilket är en de facto branschstandard. Den innehåller bara objekt som är solider eller 3D-ytor och alltså inga punkter, linjer och inte heller polygoner som vi ser i en karta. Från och med IFC 4.3 kan även objekt som punkter, linjer och polygoner gå att skicka med IFC.

Så objekt är alltså solider eller eventuellt ytor.

Det gör ju att vi får en modell i tre dimensioner och att informationen skapar möjlighet till en fjärde dimension och kanske till och med en femte dimension som tid och kostnad.

Topocad och BIM – import och export

Topocad importerar både ifc-formatet och City-GML som även den innehåller BIM-data. Objekten läses in och skapar solider eller ytor i Topocads ritning. Metadata, informationen, ligger kvar på objektet. Exporten görs till samma format, ifc och City-GML, och där skapar vi metadatan med hjälp av attribut som kopplas in i filen. Dessa data är både globala för filen och unika för varje objekt.

Något som varje objekt behöver ha är en ”type”. Type är till exempel slab, wall, window, coloumn, beam, surface, pile, pipe med flera olika typer. Tyvärr är inte reglementet för anläggningsdata klart än, så ett slitlager blir något annat, en slab (bjälklag) eller surface (platta).

Utsättning från en BIM-modell

Där finns det saker att utveckla, både i applikationer (främst fältdatorer) men även som skapare av data, det vill säga projektörer som hanterar BIM-modeller. I Topocad har vi gjort funktioner för att med automatik skapa linjer av knäcklinjer i solider och dessa linjer kan man givetvis exportera till fältdatorerna. Man kan även rita punkter och linjer på alla typer av solider med hjälp av snappning. Men det finns inga väglinjedata i en solid och det kan vara svårt att hitta mitten på en cylinder, saker som projektören behöver komplettera med vid designen av modellen.

Mängdning med hjälp av BIM

Eftersom BIM är lika med solider som är lika med volymer så är det förstås som klippt och skuret för att använda för mängdning. I Topocad används solider som ett grafiskt resultat vid ett antal olika beräkningar. Exempelvis skapar en sektionering, oavsett vilken, solider. Mängdning med multimodell, det vill säga flera terrängmodeller på och genom varandra skapar solider.

Funktionen kan använda slänter direkt mellan terrängmodeller. Ett sätt att beräkna volymer för planer är man har olika skikt som till exempel slitlager, bärlager, fiberduk, förstärkningslager och genom att bara klicka på ytan så skapas alla solider. Slutligen skapar vi mängder enkelt genom att använda solidmakron där man snabbt skapar mängder, volymer och längder genom att klicka på objekt.

Mäta med BIM

I Topocad löser vi det så att man använder beräkningsfunktioner i kodtabellen. Det gör det till och med enklare att mäta med solider än att mäta en vanlig linje. På beräkningsfunktionen ger man både material och en produktkod (till exempel AMA eller CoClass). Vi har skapat beräkningsfunktioner för rör, pelare, pålar, kantsten, alla typer av längsgående profiler, ytor och cylindrar. Topocad har även speciella funktioner för att enkelt mäta in hus som solider enligt LoD 1 och LoD 2 enligt Nationella specifikationer.

Artikeln är skriven 2018.

Läs hela Adtollo magaZine här!

 

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt