Skip to main content

Versionsnyheter Chaos Desktop

Nyheter Chaos desktop 11.1.1 (2024-01-24)

Chaos Desktop

 • Trafikverket.cs(2003:54) Attribut FORMAT ändrat till FORM
 • Dubbletter av dokumenttyp kunde visas i egenskapsdialog
 • Klipp ut/klistra in. Dialog för överskrivning fixad.

Congeria

 • Kolumnpositioner sparas

Nyheter Chaos desktop 11.1 (2023-09-30)

Chaos Desktop Office-tillägg 64-bitarsversion

 • Nyhet: Stöd för 64- och 32-bitars Office, installeras från separat msi.

Chaos Desktop

 • Nyhet: Inställning att spara kolumninställningar.
 • Kopiera data från fält av typen ID fungerar. Var tidigare låst.
 • Sätt filtid till ”NU” varnar om filen är upptagen.
 • Flera förbättringar och buggfixar för Namnkonvention 2.
 • Buggfix: Maxlängd på fält syntes inte alltid i version 11. Det är åtgärdat.
 • Buggfix: Kopiera metadata fungerar nu även vid punkt i filnamn.
 • Buggfix: Byta namn med namnkonvention skapar inte längre tomma xr- och lx-filer.
 • Bättre felmeddelande om sekvens saknas i sista namndelen vid duplicera.
 • Batch-kommandon har fått bättre redigeringsmöjligheter. Rader går att radera och redigeringsmarkör syns.
 • Uppdaterade projektmallar och mallar för förteckningar.

Dokumentsamlingar

 • Skapa version av dokumentsamling förbättrad och tar med underliggande samlingar.
 • Nu går det skapa rapport på hel struktur av dokumentsamlingar.
 • Buggfix: Funktionen ”Växla aktiv” fungerar igen.
 • Buggfix: Ibland kunde flera samlingar markeras som aktiva, det är korrigerat.
 • Buggfix: Positionsförändringar sparades inte.
 • Buggfix: Radera version av dokumentsamling orsakade felmeddelanden.

Viewer

 • Korrigering av menyknappar i viewern. Tidigare kunde det ibland bli fel kommando valt.

Utlåningsfunktion

 • Nyhet: Skapa förteckning över filer och metdata (csv-format).

Congeria

 • Buggfix: Redigera metadata i sökresultat fungerar nu.

ChaosFunc

 • Ny version 6.3.3

 

Nyheter Chaos desktop 11.0.2 (2023-06-15)

Generellt

 • Förbättrad prestanda.

SharePoint

 • Rättning: Hanterade metadata i flera nivåer.

 


Nyheter Chaos desktop 11.0.1 (2023-05-03)

Chaos Desktop

 • Inställningen ”Visa inte filtyper” var skiftlägeskänslig.
 • Refresh saknades efter radering av dokument, gjorde att duplicering/kopiering av dokument ej fick med sig metadata.
 • Metadata fylldes inte på från namndelar (i vissa fall).
 • Kopiera till Excel blev ibland felformaterat.
 • Fönster i dialog för Batchinställningar går nu att förstora.
 • Fixat texter i menyer och saknad översättning.
 • Massredigera metadata, dialog hamnade utanför skärmen.

Congeria & SharePoint

 • Checka ut fil (första utcheckningen i varje mapp) gav felmeddelande, och misslyckades med utcheckning.

 


Nyheter Chaos desktop 11.0.0 (2023-03-31)

Chaos Desktop

 • Ny kernel.
 • Ökad prestanda.
 • Skapa md, xr, lx utan AutoCAD/Microstation
 • Sätt filtid till ”NU”
 • Projektmallar Swedavia
 • Dokumentmallar kan ha ”punkt” i filnamn (Mall 1.1.2.docx)
 • Lägga till många metatyper till metagrupp i ett svep.
 • Kolumner fixade i dialogen för batchkommando.
 • Kolumnbredder i dokumentfönstret tappar inte inställning.
 • Digitejp kan ta bort markeringar ur PDF.
 • ProjectWise: Ny enklare export till Webforum.
 • Förbättringar för konfigurationen av Namnkonvention 2.
 • ”Ingår i”-filer visas i Viewern.
 • Fixat fel i BH90 mallen.
 • Inställningen Kör med ökad prestanda borttagen.
 • Inställningen uppdatera mappar varje gång de öppnas, borttagen.
 • ZIP klarar att komprimera dokumentsamlingar med många ”punkter” i namnet.
 • Exportera listor från metatypers listor behåller rätt filnamn.
 • Bläddra i projektkonfiguration (metatyper) med piltangent fungerar på nytt.

Congeria

 • Tidigare versioner visas i Viewer.
 • Utcheckning av filer utan att skapa lokal kopia av filen (snabbare utcheckning).
 • Ta bort utlånade dokument ur samling som inte är utlånad.

SharePoint

 • Tidigare versioner visas i Viewer.
 • Utcheckning av filer utan att skapa lokal kopia av filen (snabbare utcheckning).

Interaxo

 • Kopiera filer mellan filsystem och Interaxo.

Licenshantering

 • Licensserver i molnet
 • Portal för administration

 

Nyheter Chaos desktop 10.3.1 (2022-09-06)

Chaos desktop

 • Namnkonvention 2: Om lista i namndel saknar beskrivning skrevs inget i kopplad namndel till metadata. Nu, om beskrivning saknas, skrivs värde istället.
 • Nu går det skriva metadata på länkade dokument.
 • CAD-kontrollen: felaktig varning vid metadatacheck fixad
 • CAD-kontrollen går nu att köra på filer i dokumentsamling

Congeria

 • Exportera kan köras på delar av valv.

ProjectWise

 • Kommer ihåg föregående uppladdningsmapp.
 • Valda flatsets kan styra till olika dokumentsamlingar.
 • Uppladdning av filer i dokumentsamling om det har relativa sökvägar.
 • Funktion för att skapa mappar vid uppladdning har förtydligats med bättre text.
 • Färger på mappar fixat i Granska mappstruktur.
 • Mappning av metadata, val av interface.
 • Nedladdning av referenser från dokumentsamling till CD.
 • Möjlighet att skapa egna dokumentsamlingar i CD för nedladdade xreffar.
 • Mapp med filer går nu att ladda upp, mappen skapas automatiskt.
 • Meny att exportera till ProjectWise finns nu även på dokumentsamling.
 • Ogiltiga tecken filtreras bort vid nedladdning till dokumentsamling i CD. Exempelvis tankstreck.
 • Prioriterad datakälla går att sätta när flera datakällor finns konfigurerade.

 

Nyheter Chaos desktop 10.3 (2022-05-31)

Generellt

 • Uppsnabbad hantering av dokumentsamlingar.
 • Problemet att det gick att skapa CJ-filer med tomt namn är korrigerat, det går ej skapa dessa längre.
 • Löst problem med att progress bar visades felaktigt i vissa fall då det var många filer i dokumentfönstret.
 • Klick två gånger för att byta filnamn fungerade inte om du hade aktiverat dra-och-släpp, fungerar nu.
 • Klipp ut från en mapp kopierade fil istället för att klippa ut, det är nu korrigerat.
 • Nu går det att klippa ut filer mellan projekt och inte bara kopiera.
 • Markera filer med ctrl + mus fungerar nu även om viewern är igång.
 • Funktionen ”Ingår i” sparar sökväg som relativ, tidigare var det absolut sökväg.
 • Ny manual/hjälp för 10.3.

CAD-kontroll

 • CAD-kontroll 1.0. För att kunna köra CAD-kontrollen behöver modul 9 vara aktiverat på licensen.

ProjectWise-tillägg

 • Uppdaterad version. För att kunna köra tillägget behöver modul 8 vara aktiverat på licensen.

Office-tillägg

 • Uppdaterad version för ProjectWise i Excel och Word.

Congeria

 • Ny funktion Congeria exportera valv. Exportera dokument inklusive md-filer, xr-filer och versioner.

ChaosFunc

 • ChaosFunc 6.3.2 inkluderad.

 


Nyheter Chaos desktop 10.2 (2022-02-18)

Generellt

 • Rättning: Nu fungerar att ”Matcha alla metadata” i detaljerad sökning.

ProjectWise-tillägg

 • Nytt tillägg för att kunna kan ladda upp och ladda ner dokument inklusive metadata. Du kan ansluta till en datakälla i Projectwise direkt från Chaos desktop. För att kunna köra tillägget behöver modul 8 vara aktiverat på licensen.

Office-tillägg

 • Nya funktioner för ProjectWise i Excel och Word för att uppdatera metadata för dokument som ligger i ProjectWise. Anslut till datakälla och välj sedan att synkronisera metadata.

 


Nyheter Chaos desktop 10.1 (2021-12-17)

Generellt

 • Wildcard-sökning (ny operator) lokalt samt i Congeria.
 • Sökning på flervärdesfält (ny operator) lokalt samt i Congeria.
 • Filterfunktion på mappar med möjlighet att spara filter.
 • Kopiera till Excel, även på sökresultat.
 • ”Ingår i”-hantering lokalt, skapar upp .irx-filer. Visar vilka ritningsdefinitioner en ritningsmodell ingår i.
 • Copy & Paste av flera dokumentsamlingar samtidigt.
 • Leveranskontroll på flera dokumentsamlingar samtidigt.
 • Exportera metadata från flera dokumentsamlingar samtidigt.
 • Zippa flera dokumentsamlingar samtidigt.
 • Kunna köra Batch på en eller flera dokumentsamlingar.
 • Markera filer med menykommandon ”Markera alla”, ”Avmarkera alla” och ”Invertera markering”.
 • Matcha attribut i ritningsstämplar använder inte längre AutoCAD. Användning av Teigha för att läs in attribut i projektkonfiguration.
 • Hantera monitorskalning i Windows.
 • Kunna klistra in värde i avancerad sökning.
 • Rättning Interaxo, vissa mappar visades ej.
 • Stopp för att skapa dubbletter av metatyper.
 • Lokala och gemensamma batchfavoriter.
 • Kopiera projektmallar mellan lokala- och gemensammafliken.
 • Fixad sortering på filtid.
 • Bläddra med piltangent i dokumentfönster visar nu metadata korrekt.
 • Namnkonvention 2.0 behöver inte längre en default lista.
 • Välja med piltangent i dokumentfönster uppdaterar inte i alla lägen metadatafönstret.
 • Högerklick på adressraden ”Open in explorer” för att öppna utforskaren med aktuell sökväg.
 • Ctrl-A fixad, går att använda på listor genrellt.
 • Högerklick ”Lägg till -> Valfri dokumentsamling”
 • Ny redigeringstyp ”Hanterad” i lokal projektkonfiguration för att använda med SharePoint Hanterad metdata.
 • Betaversion av ny modul för att exportera filer direkt till ProjectWise, Exportera till PW.

CAD-tillägg

 • Ny Microfunc v8i.
 • Ny Microfunc Connect.
 • Nya programstarter för Microstation plugin Connect och V8i.
 • Ny Revit plugin, stöd för 2019-2022.
 • Ny version ChaosFunc 6.3.1.

Office-tillägg

 • Word- och Excel-addin fungerar på Onedrive.

Sharepoint

 • Hanterad metadata Sharepoint samt nedsynkning lokalt för arbete ”offline”.
 • Hanterad metadata nedladdning, uppladdning samt defaultvärde-sättning lokalt plus sättning av nya termer lokalt.

Congeria

 • Anslutning till Congeria 1.4.
 • Wildcard-sökning (ny operator)  lokalt samt i Congeria.
 • Sökning på flervärdesfält (ny operator) lokalt samt i Congeria.
 • Ny återlämning med tre alternativ.
 • Checka in dokument i dokumentsamling Congeria
 • Varning, går ej radera mapp om utlånade dokument finns.
 • Exportera till Excel, även från sökresultat i Congeria.
 • Skapa prenumerationer på mappar och filer, klickbara länkar till dokument
 • Filtrera på användare och grupper i admingränssnittet.
 • Dokumentfönstret visar metadatakolumner.
 • ”Ingår i”, filer som är uppladdade med xr-fil visas som länkar och ingår i.
 • ”Drag and drop” på webbfönster för uppladdning av filer.
 • Bättre hantering av ”döda” länkar.
 • Prestandaförbättring användarhantering.
 • Information om utlåning loggas.
 • Visa incheckningskommentar för versioner, i filinfo-fönstret.

 


Nyheter Chaos desktop 10.0.1 (2021-05-21)

SharePoint

 • Nyhet: Uppdaterat SharePoint Library inklusive ny version TLS.

 


Nyheter Chaos desktop 10.0 (2021-04-28)

Installationsprogrammet

 • Nyhet: Nytt tillägg för Interaxo.
 • Nyhet: Nytt tillägg för MicroStation CONNECT.
 • Nyhet: Nya parametrar MICROFUNC_V8I och MICROFUNC_CONNECT för installation av tillägg för MicroStation.
 • Nyhet: Wizard för installation uppdaterad med ny bild.

Namnkonvention

 • Nyhet: Ny namnkonvention 2.0.
 • Nyhet: Stöd för fritt antal tecken i namndelar.
 • Nyhet: Val av fast eller variabel längd på namndelar.
 • Nyhet: Namndelar kan hantera avgränsare utan att de är med i namndelen.
 • Nyhet: Det går att konfigurera listor med beroenden mellan varandra.
 • Nyhet: Generell hantering av listor för namndelar, listor kan användas för flera namndelar.
 • Nyhet: Fliken Namndelar i projektkonfigurationen byter namn till Namnkonvention.

Mallar

 • Nyhet: Uppdaterade dokumentmallar, konfigurationer och projektmallar.
 • Nyhet: Nya mallar för BEASt, ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard”.
 • Rättning: Tagit bort Symetri-loggan från ritningsförteckning för Swedavia.
 • Rättning: Ny version av TRV_Ritdef_A1_2012_35.dwg.
 • Rättning: Ny revtag.

Generellt

 • Nyhet: Nytt alternativ ”Utgått” för metatyper i projektkonfiguration. Används med Word-tillägget för att kunna markera att dokument utgått i ritningsförteckningar.
 • Nyhet: Verkställ-knapp i projektkonfigurationen.
 • Rättning: Korrigerat så inte en mapp ”Debug” skapas i samband med märkning med Digitejp.
 • Rättning: Metadata på dokumentsamlingar visas igen.
 • Rättning: Bättre hantering i wizard ”Skapa dokumentsamling” om länkat dokument redan finns.
 • Rättning: Klistra in i dokumentsamling stannade upp om fil redan fanns, det är korrigerat.
 • Rättning: Öppna filsökväg markerar det dokument som användaren först markerade.
 • Rättning: Senast ändrat datum uppdateras i dokumentfönster.
 • Rättning: Ctrl+C/V i sökfältet fungerar igen.
 • Rättning: Dra och släpp med högerknapp fungerar även till mappstrukturen.
 • Rättning: Projektkonfiguration: Avslutar projektkonfig med esc, får ej chans att spara
 • Rättning: Sökning: Exportera till Excel i högerklicksmenyn,
 • Rättning: Sökning: Visa kolumner i sökresultat på samma sätt som i dokumentvyn.
 • Hjälpen uppdaterad med nyheter.
 • Hjälpen skapas nu med HelpNDoc.
 • Anslutningstyp för att ansluta till iBinder Pärmen borttagen.
 • Anslutningstyp för att ansluta till Chaos-server borttagen.

Congeria

 • Rättning: Korrigering för anslutning med felvända snedstreck i sökväg till Congeria.
 • Rättning: Viss omarbetning av xr-hanteringen.

 

SharePoint

 • Rättning: Korrigerat så endast SharePoint syns i dialogen för att ansluta till SharePoint.
 • Rättning: Det går nu åter att ansluta till SharePoint i mappningsdialogen.
 • Rättning: Högerklicksmeny för Lägg till i dokumentsamling borttagen.
 • Rättning: Problem vid markering av fil i sökresultat korrigerat.
 • Rättning: Checka ut frågar efter modeller om det finns.
 • Rättning: Översyn av synkronisering.

Interaxo

 • Nyhet: Anslutning till Interaxo.
 • Nyhet: Kopiera dokument mellan Congeria och Interaxo

Chaos Word Addin

 • Nyhet: Ny version 1.00.14.
 • Nyhet: Namnet på dokumentsamlingen skrivs inte ut till förteckningen.
 • Nyhet: Redovisning i ritningsförteckning för ritningar som utgått.
 • Nyhet: Stöd för Namnkonvention 2.0.

Chaos Excel Addin

 • Nyhet: Ny version 1.00.08.
 • Nyhet: Stöd för Namnkonvention 2.0.

License Manager

 • Nyhet: Ny license manager 6.1 med i CD-installation.
 • Nyhet: Nätverkslicenser kräver licensserver version 6.1.1.

ChaosFunc

 • Nyhet: Ny version ChaosFunc 6.2.4

MicroFunc

 • Nyhet: MicroFunc V8i version 1.00.08 för MicroStation V8i .
 • Nyhet: MicroFunc CONNECT version 1.00.00 för MicroStation CONNECT Edition.

Revit

 • Nyhet: Ny version 1.00.06 tillägg för Revit 2019-2021.

Rasterex

 • Nyhet: Ny version 18.1.0.122_2.

Viewer

 • Nyhet: Ny förhandsgranskning för e-post
 • Rättning: Mätning skrivs nu med korrekt enhet för kvadratmillimeter.

 


Nyheter Chaos desktop 9.0.1 (2020-06-18)

 • Rättning: Produktversion ändrad till 9.0.

 


Nyheter Chaos desktop 9.0 (2020-06-02)

Generellt

 • Nyhet: Ökad storlek på texter i Chaos desktop 9 generellt.
 • Nyhet: Förbättrad hantering för att motverka att fönster hamnar utanför skärmen.
 • Nyhet: Ny flik Moln (Cloud) på huvudmenyn där funktioner för SharePoint och Congeria är samlade.
 • Nyhet: Menyalternativet ”Utcheckade dokument” finns på fliken Moln och visar en lista över dina utcheckade dokument på SharePoint respektive Congeria.
 • Nyhet: Ny funktion för att skapa dokumentsamling utifrån markerade mappar och/eller filer. Markera mappar och/eller filer och välj Redigera -> Skapa ny -> Dokumentsamling med Wizard i huvudmenyn.
 • Nyhet: Ny design för dialogen Inställningar under System -> Inställningar.
 • Nyhet: Ny knapp i Systeminställningar för att rensa Temp-mappen för SharePoint och Congeria, finns under Moln -> Konfigurationsfiler.
 • Nyhet: Ny inställning för att välja loggningsnivå för Chaos desktop under System -> Inställningar -> Lokala -> Konfigurationsfiler -> Loggningsnivå.
 • Nyhet: Snabbknapp för att slå av eller på att köra Chaos desktop med ökad prestanda. Knappen i huvudmenyn på fliken System ändrar inställningar för hur och vad som visas i dokumentfönster.
 • Nyhet: Nu hanteras användning av kommatecken i flervalslistor. Värden i flervalslistor separeras med citattecken.
 • Nyhet: Funktionen för FM Access Export är uppdaterad. Tecknet för separator är konfigurerbar i projektkonfiguration för FM Access. Standardvärde är kommatecken. Denna separator kommer bytas till semikolon vid export. Uppdateringen gäller både vid export från Chaos desktop-projekt och från Congeria-projekt.
 • Nyhet: Kopplingen till iBinder Pärmen borttagen.
 • Nyhet: Uppdaterad splash-dialog, programikon och Om-dialog för version 9.0
 • Nyhet: Ny manual/hjälp för Chaos desktop 9.
 • Rättning: Funktionen Öppna filsökväg för dokument i dokumentsamling öppnar filsökväg även i genvägar.
 • Rättning: Vid val av mapp i öppnadialog för konfigurationsfiler kunde det tidigare bli dubbla mappar i sökväg, det är korrigerat.
 • Rättning: Förbättrad design av menyn för dra-och-släpp med högerknapp.
 • Rättning: Det går att stega uppåt i metadata med Shift+Enter.
 • Rättning: Förbättrad varningsdialog när dokument raderas från dokumentsamling.
 • Rättning: Textkorrigeringar i Batch-dialogen.
 • Rättning: Batch-problem som kunde uppstå med att läsa in sidinställningar (page setup) är korrigerade.
 • Rättning: Chaos desktop settings wizard är uppdaterad med saknade inställningar. De som saknade möjlighet till inställning är borttagna.
 • Rättning: Sortering i dokumentsamlingar är som standard enligt position oavsett vilken kolumn som är vald som andra kolumn.
 • Rättning: Servernamn syns på enheter i till exempel trädet och dokumentfönstret.
 • Rättning: Problem med datumformat kopplat till engelsk datumstandard korrigerat.
 • Rättning: Systemegenskaper (Windows file properties) som visas i kolumner i dokumentfönstret uppdateras automatiskt för fil som klistras in i mapp.
 • Rättning: Molnanslutningar visas ej i öppna-dialog för konfigurationsfiler.
 • Rättning: Foton visas rättställda i Viewer.
 • Rättning: Det går nu att ange blankt listvärde som metadata för dokument.

Congeria

 • Anslutning till Congeria 1.3.
 • Nyhet: Flytta och kopiera dokument och/eller mappar inom ett projekt i Congeria. Sedan tidigare gick att kopiera dokument mellan Congeria-projekt och lokalt Chaos desktop-projekt.
 • Nyhet: Det visas en varning vid flytt av dokument och/eller mappar som har länkar.
 • Nyhet: Funktioner för dokument i sökresultat är tillgängliga. Det går nu att lägga till dokument i aktiv dokumentsamling och även checka ut och checka in dokument.
 • Nyhet: Det går att radera och återställa en specifik version av dokument.
 • Nyhet: Ikon för version visas för raderade dokumentversioner i papperskorgen
 • Nyhet: När du klistrar in dokument med samma på existerande dokument som är ändrade samma datum skapas ej en ny version men metadata uppdateras om det dokument du klistrar in har uppdaterad metadata.
 • Nyhet: Mappar för Congeria är nu blå.
 • Nyhet: Prestandaförbättringar för att kunna synkronisera stora mängder dokument till Congeria.
 • Nyhet: Synkronisering hanterar nu att ta med länkar i flera steg.
 • Nyhet: Zip-funktion för dokumentsamlingar.
 • Nyhet: Funktionen för FM Access Export är uppdaterad. Tecknet för separator är nu konfigurerbar i projektkonfiguration för FM Access. Default värde är kommatecken. Denna separator kommer bytas till semikolon vid export för att kunna hanteras vidare i FM Access.
 • Nyhet: Ny funktion som visar inloggad användares utcheckade dokument. Även möjlighet att ta ut en rapport över dessa dokument som en textfil i csv-format. Menyalternativet ”Utcheckade dokument” hittar du på fliken Moln.
 • Nyhet: Versionshantering för externa referenser.
 • Nyhet: Externa referenser visas i Viewer för dokument.
 • Nyhet: Utlåningsformuläret går nu att konfigurera med valfritt antal fält. Ange vilka metatyper som ska ingå vid en utlåning i projektkonfigurationen. Det gör du på fliken Dokumenttyper, markera Dokumentsamling och sedan under fliken Utlåning.
 • Nyhet: Det går nu att ange flera e-postadresser som mottagare i utlåningsformuläret.
 • Nyhet: Utlåningsdatum visas i utlåningsformuläret.
 • Nyhet: Importera/exportera listor till metatyper i projektkonfigurationen.
 • Nyhet: Congeria API-loggar kan konfigureras under inställningar. Välj loggningsnivå under System -> Inställningar -> Moln -> Konfigurationsfiler -> Loggningsnivå.
 • Nyhet: Det är spärrat så det ej går att radera typer i projektkonfiguration som används av dokument. Radera dokumenten först och sedan kan du radera dokumenttypen.
 • Nyhet: Du kan välja att logga in med SSO (Single Sign On). Ange det när du lägger upp anslutningskonfigurationen.
 • Rättning: Varningen ”Ej samma lista” visas ej längre när du ändrar i projektkonfigurationen.
 • Rättning: Loggfliken för dokument i papperskorg gav tidigare felmeddelande, det är korrigerat.
 • Rättning: Radera kontrollerar underliggande struktur med avseende på utlåning och utcheckning.
 • Rättning: Kolumnen ”utcheckad av” visas i dokumentfönster som standard för Congeria-anslutningar.
 • Rättning: Datum uppdaterades för vissa dokument vid synkronisering, det är korrigerat. Felet kunde endast uppstå på Windows 8.1.
 • Rättning: Förbättrad uppdatering för synkronisering så att nya metatyper visas direkt.
 • Rättning: Förbättrad hantering i synkronisering för dokument med länkar som går utanför projekt eller som länkar cirkulärt.
 • Rättning: Dokument i dokumentsamlingar kunde tidigare i vissa fall bli utgråade. Det är korrigerat.
 • Rättning: Korrigerat så att sökning på kriterium fungerar för att söka i alla metadatafält.

 

SharePoint

 • Nyhet: Nu behöver ej dokument checkas ut innan det kan uppdateras med en ny version. Använd i samband med att du kopierar in ett nytt dokument, då skapas en ny version när du klistrar in. Förutsätter att versionshantering är aktiverat för biblioteket.
 • Nyhet: Ny funktion som visar användarens utcheckade dokument på SharePoint (ej SharePoint Online). Den finns på menyn Moln -> Visa ->Utcheckade dokument.
 • Nyhet: Det går nu att synkronisera/kopiera dokument från SharePoint till lokalt projekt även om Chaosdesktop.xml är skrivskyddad.
 • Rättning: Korrigering för att kunna kopiera och/eller synkronisera stora filer till SharePoint Online
 • Rättning: Kolumnen ”utcheckad av” visas i dokumentfönster som standard SharePoint-anslutningar.

 

Rasterex

 • Ny version 18.1.0.122

 

ChaosFunc

 • Ny version ChaosFunc 6.2.2

 


Nyheter Chaos desktop 8.4.1 (2019-11-29)

Congeria

 • Nyhet: Snabbare listning av dokument när du öppnar dokumentsamlingar via anslutning till Congeria.

 


Nyheter Chaos desktop 8.4 (2019-05-09)

Installationsprogrammet

 • Nyhet: Ny parameter HIDESETTINGSWIZARD för installation med vilken du kan ange att Chaos desktop Settings Wizard ej ska köras efter installation.

Generellt

 • Nyhet: Separator för flervalslista ändrat till semikolon för funktionen FM Access export.
 • Rättning: Korrigeringar så att även länkar angivna med ”..\” och ”.\” hanteras korrekt vid synkronisering.
 • Rättning: Kopiera filer från Chaos desktop till Utforskaren korrigerat.
 • Rättning: Korrigeringar för dra-och-släpp.
 • Rättning: Tidigare kunde dokumentfönster visas tomt efter anslutning till SharePoint eller Congeria. För att visa innehåll behövde fönster uppdateras med F5. Det är åtgärdat.
 • Rättning: Packa upp zip-fil till ”C:\Users\[user]\Documents” kunde orsaka felmeddelande, det är korrigerat.
 • Rättning: Senast ändrat datum uppdateras i dokumentsamling vid Uppdatera/F5.
 • Rättning: Saknade översättningar och felstavningar korrigerade.
 • Uppdaterad hjälp-fil.

Congeria

 • Anslutning till Congeria 1.2.
 • Nyhet: Detaljerad sökning för Congeria.

 

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt