• Lantmäteri

    Topocad är ett CAD-system (Computer Aided Design) som i sin uppbyggnad är mycket nära geografiska informationssystem GIS. Topocads filformat innehåller datatyper från tre olika världar – CAD, Koordinatfiler och GIS. I Topocad har vi byggt ett stort antal funktioner för att hantera lantmäteritekniska beräkningar vad gäller kartan, mätning och fastigheter.

    Data i Topocad kan sparas antingen i filformat med bibehållen information om hela kartan och fastigheten men även i geografiska databaser där en del av informationen sparas i filter för olika tabeller. De geografiska databaserna kan sedan användas av andra system inom lantmäteri som exempelvis GIS på webb eller analyssystem inom GIS.

    I Topocad finns mallar för att skapa olika typer av produkter inom lantmäteri – exempelvis nybyggnadskartor, situationsplaner, utsättningsskisser och förrättningskartor.

    Till Topocad finns även funktioner för olika leveranser till myndigheter som Lokala Trafikföreskrifter till transportstyrelsen och Byggnad Adress Lägenhet BAL (före detta ABT) till Lantmäteriet.

  • Läs mer om