Skip to main content

Vad innebär Svensk Geoprocess?

vad-innebar-svensk-geoprocess-770x300

Många talar just nu om Svensk Geoprocess, som är ett samarbete mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet. Men vad innebär det för dig? Linn Varhaugvik från Lantmäteriet reder ut våra frågetecken.

Hej Linn, kan du berätta vad Svensk geoprocess innebär?

linn-varhaugvik-150

Linn Varhaugvik, operativ uppdragsledare, Topografiska data, Svensk Geoprocess

– Svensk geoprocess innebär ett utbyte av geodata på ett enhetligt sett, enligt de specifikationer och processer som vi nu tar fram.

Svensk Geoprocess belyser tre områden: Topografiska data, där Linn är operativ uppdragsledare, Bild/Höjd samt Geodetisk infrastruktur. Syftet är att bidra till enklare och effektivare myndighetsservice när det gäller planarbete, fastighetsbildning, bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande. – Det kommer bli lättare att kombinera information, vi spar resurser och det blir enklare att ta beslut där geodata används som underlag.

Vem påverkas av standarden?

– I början påverkas Lantmäteriet, kommunerna och systemleverantörerna. Det är vi som får jobba med implementeringen och hitta bra lösningar på hur vi ska använda specifikationerna.

Linn betonar vikten av ett bra samarbete, hon är väl medveten om att införandet kommer ta tid och att de garanterat kommer stöta på svårigheter på vägen.

– På längre sikt kommer även andra myndigheter, entreprenörer och andra konsulter påverkas.

På vilket sätt påverkas dessa grupper?

Linn förklarar att alla påverkas av hur vi skickar och tar emot geodata. Kommunerna och Lantmäteriet behöver se över sina processer och till exempel börja använda de mätningsanvisningar som är framtagna, så att insamlingen blir enhetlig.

– Att börja jobba tjänstebaserat med byggnads- och adressinformation är också ett viktigt förstasteg. System och tjänster behöver uppdateras så information kan utbytas enligt de nya specifikationerna.

– Här är det viktigt att alla jobbar nära systemleverantörerna, att vi funderar på vad som är viktigt för kommunen och att ställa krav på vad man behöver. Systemleverantörerna behöver i sin tur anpassa kommunsystemen efter de nya geodataspecifikationerna och utveckla nya tjänster.

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt