Skip to main content

Topocad – Annelies dagliga följeslagare

webbild-nyhet

Mätteknikern Annelie Ekman möter dagligen nya utmaningar i sitt arbete. Till exempel när en brygga i Årsta skulle pålas och där pålarna måste ha exakt lutning. Då använde hon Topocad för att bearbeta data så att punkterna på pålarna i sjön hamnar korrekt och bryggan förankras på ett säkert sätt.

För mätteknikern Annelie Ekman är Topocad en daglig följeslagare bland projekten. Så har det varit de senaste tio åren. Hon arbetar på Bro & Väg Mälardalens lokalkontor i Uppsala och ägnar mycket av sin tid till anläggningsuppdrag.

Just nu arbetar hon med ett projekt där en skola håller på att uppföras. Ett rätt ordinärt jobb för Annelie som kretsar kring planering av VA-nätet, ledning för fjärrvärme och liknande arbetsuppgifter. Innan projekteringen tog sin början måste området först saneras, det har legat en bensinstation på området och ett tegelbruk. Marken består av lerjord så därför var man tvungen att påla.

– 600 pålar skulle sättas ut, berättar Annelie. Jag började med att ta in ritningsunderlaget i Topocad och sedan skickade jag data från programmet till ett instrument för att sätta ut punkterna på området. De används av en entreprenör som sköter pålningsarbetet.

Samma arbetsmoment upprepas när Annelie arbetar med VA-nätet där punkterna för brunnar och liknande sätts ut. Hela tiden fungerar Topocad som en station mellan verkligheten och teorin, där data kontinuerligt strömmar från inmätning till bearbetning i den virtuella världen till utsättning. Data samlas in, analyseras och förs åter ut i terrängen. Till projektet hör också att markera ut var skolhuset ska stå.

– Det är viktigt för att de prefabricerade väggarna ska sättas på plats och för att ledningarna ska hamna rätt.

Verkligheten anpassas efter ritning i Topocad

Ständigt präglas hennes arbete av skillnaden mellan teori och verklighet. I ett första skede har Annelie satt ut punkterna för VA i skolbyggnaden. Rören får avvika högst en centimeter från den utsatta punkten. Annars är det risk att man skulle få problem med ledningssystemet med dess anslutningar.

– Därför kontrollerar jag och jämför rörets position i den teoretiska miljön, i ritningen, med den verkliga.

Ute på byggarbetsplatsen har Annelie med sig en handdator där ritningen i Topocad finns tillgänglig. Hon kan direkt avgöra om punkten avviker och kan zooma in i kartan för att göra ritningen tydligare och lättare att tolka. Anledningen till att rörens position inte alltid stämmer är att de kan ha flyttats när hantverkare arbetat med ledningarna. Kontrollen är alltså mycket betydelsefull och Topocad fungerar som en informationsbärare som visar hur allt ska vara.

Informationen blir rätt omfattande. Det är en mängd olika punkter, linjer och höjder där varje delprojekt har sin uppsättning och benämningar. Men det blir ingen betungande informationsmängd. Anledningen är att Annelie har ett arbetssätt där hon väljer den information som hon behöver. Det blir ingen oreda bland punkter, attribut och benämningar, eftersom hon hanterar data separat från andra data, vilket också ger säkerhet och sparar tid.

– Jag har selekterat den information som jag behöver, till exempel om skolgården. Informationen sparar jag i en särskild fil i Topocad som jag sedan tar upp i handdatorn vid arbetet med skolgården. När jag går vidare för att arbeta med VA-informationen, då plockar jag fram filen med just de data. Sammanblandning händer aldrig. Jag lägger till filer för de behov jag har i projektet.

Utsatt läge vid en sjö

Ett annorlunda projekt var när en brygga skulle anläggas vid Årsta. Storleken var inte särskilt imponerande, ungefär tolv gånger fem meter. Men förankringen var desto avancerad. För att inte bryggan skulle flyta ut i sjön måste den sättas fast med pålar som måste ha en exakt lutning.

Annelie, som är van att okulärt besikta en punkt på nära håll, fick nu en helt annan arbetssituation. Konstruktören skickade underlaget i DWG-format, Annelie importerade underlaget i Topocad och skickade sedan punkterna vidare till totalstationen för utsättning. Men hur gör man en utsättning på pålar i en sjö när man själv står på stranden?

– Jag fick hjälp av företaget som pålade, de var min förlängda arm. Jag ställde upp totalstationen på land och de monterade en reflex centrerat på pålen från deras arbetsfartyg. Vi kommunicerade och så småningom fick varje påle en korrekt lutning. Därefter gjorde jag kontinuerliga kontrollmätningar för att säkerställa att lutningen inte hade några avvikelser.

Annelie är nöjd med sin digitala följeslagare.

– Jag menar att Topocad är mer all round än vad andra program är eftersom det kan användas inom många områden, som att projektera hus, dra ledningar och planera stora infrastrukturprojekt. Det finns nästan inget som man inte kan göra.

Text: Love Janson

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt