Skip to main content

Sigtuna kommun samverkar med Lantmäteriet och levererar förättningskartor med stöd av Topocad

sigtuna-770x300

När mätningsingenjörerna på Sigtuna kommun tar fram förrättningskartor på uppdrag av Lantmäteriet är Topocad en viktig länk.

Varje dag samlar mätningsingenjörer runt om i landet geodata. Lantmäteriet har sin personal och kommunerna sina. Genom ett utvecklat samarbete mellan Lantmäteriet och kommunerna drar man nytta av den lokala kompetensen när det handlar om inmätningar av fastigheter. Samarbetet regleras i ett särskilt KFF-avtal som står för kommunala förrättningsförberedelser. En av dessa kommuner som samverkar med den statliga myndigheten är Sigtuna och vi träffar där mätningsingenjören Patrick Spahr som berättar hur arbetet fungerar.

– Vi agerar som deras ingenjörer i fält och arbetar med fastighetsbildningsärenden inom Sigtuna kommun, berättar han. Det är effektivare för Lantmäteriet att anlita oss istället för att de själva ska skicka ut sin personal, de slipper restid och vi har dessutom lokalkännedom. Vi är en av de kommuner som också tar fram förrättningskartor.

patrik-spar-150x150

Adtollo fixade smidigare sätt att flytta etiketter

När en fastighet ska inmätas åker Sigtunas mätningsingenjörer ut i landskapet och genomför en mätning inom ramen för KFF-avtalet. Alla typer av information som hör ihop med fastigheten läggs in i Topocad.

I det dagliga arbetet med programmet ville Patrick och hans kollegor få ett effektivare sätt att placera etiketternas position på förrättningskartan. De kontaktade Adtollo som direkt hörsammade önskemålet och tog fram en lösning.

– Nu kan vi enkelt flytta runt en etikett med punktattributen och placera den på lämpligt ställe i förhållande till punkten. Vi är glada att Adtollo tog upp vårt förslag.

Det är en stor mängd information som ska få plats.

– Punktnumren och fasadmått syns nu tydligt och det underlättar mycket, konstaterar Patrick. Framförallt på en papperskarta så att inte en etikett krockar med en annan och informationen blir oläslig. Det är inte acceptabelt i en förrättningskarta.

Mallar underlättar arbetet

Tillsammans med kartinformationen följer också en teknisk dokumentation som redovisar gränspunkternas koordinater och beskrivning tillsammans med viktiga data som aktnummer, ärendenummer, ansvarig lantmätare och liknande. Uppgifterna, som hör ihop med fastigheten, läggs in i projektinställningar i Topocad. För att ta fram själva dokumentet genereras dessa data därefter ur programmet med hjälp av Fast report-funktionen.

För att säkerställa att kartorna innehåller rätt slags data har man tagit fram tjugo grundläggande mallar i Topocad. Ingenjörerna använder mallarna för produktion av alla slags kartor som ska levereras i raster eller pappersformat. Mallarna används inte bara till förrättningskartor utan även till nybyggnadskartor, tomtkartor och till mätprotokoll och andra handlingar.

– De bidrar till att vi kan effektivisera och att strömlinjeforma vårt jobb, säger Patrick.

Tips om eget verktygsfält

Hög informationssäkerhet präglar inte enbart hanteringen av förrättningskartorna. Den genomsyrar arbetet med geodata i stort. Ett led är att normera flödet och därför har ingenjörerna på Sigtuna kommun tagit fram makron i Topocad för att höja säkerheten av data till och från kartdatabasen.

– Vi håller en konsekvent kvalitetsnivå på indata, säger Patrick och ger ett exempel. Med hjälp av makron blir alla kartors gränspunkter enhetliga vid fastighetsbildningen och attributfälten får korrekta data. Annars hade vi fått fylla i fälten för hand.

Makron eliminerar den mänskliga faktorn så att kartdatabasen får önskvärd kvalitet.

Att göra rätt från början präglar också Patricks arbete. Han drar nytta av de olika möjligheter som finns i Topocad och berättar gärna om en favorit.

– Jag använder funktionen för eget verktygsfält flitigt, tipsar han. Där samlar jag de verktyg som jag jobbar mest med så att jag snabbt och intuitivt kan hitta dem. En egen palett som är direkt tillgänglig. Den funktionen gillar jag.

Ju enklare man arbetar desto produktivare blir man. I synnerhet när tekniken går hand i hand med det som ska genomföras så att kartinformationen får den kvalitet som krävs, både internt på kommunen och i samverkan med andra myndigheter som Lantmäteriet.

 

Av: Love Janson

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt