Skip to main content

LKAB sprider Topocadkartor med stöd av webbverktyg

success-stories-lkab-770x300

De tre dagbrotten i Svappavaarafältet förändras ständigt och dagligen kommer nya kartdata. För att göra informationen tillgänglig använder LKAB ett webbverktyg för att sprida kartor från Topocad till användarna.

Att arbeta med korrekt och uppdaterad information är naturligtvis självklart och riskerna med att inte göra så är också lika uppenbara. På LKAB har man utvecklat ett arbetssätt där kartor är uppdaterade med den senaste informationen och sprids till användarna.

Gruvmätaren Niklas Åberg arbetar i Svappavaarafältet där han har till uppgift att vara spindeln i nätet och koordinera så att fältets information är optimal när den behövs. Fältet ligger strax söder om Kiruna och består av de tre dagbrotten i Gruvberget, Leveäniemi och Mertainen där man bryter järnmalm.

Ständig förändring i gruvområdena

Gruvområdena omfattar dagbrott, flera byggnader, vägar, anläggningar och olika ledningsnät för att försörja området med energi, vatten och avlopp. I takt med att dagbrotten utvecklas förändras också hela området och nya GIS-data mäts kontinuerligt in. Niklas använder informationen inte enbart för gruvverksamheten, utan också för att skapa kartor som används för andra uppgifter som att planera infrastruktur, dra ledningar och bygga till.

Kartorna är viktiga underlag för en rad tänkbara användare, både inom LKAB och för entreprenörer, leverantörer, beslutfattare och andra. Därför måste de kunna distribueras på ett enkelt sätt. Därför har kartdatabasen och Topocad integrerats med ett webbaserat GIS-verktyg.

– Mätningarna i fält görs av leverantörer och av oss själva och skickas som ritningsfiler till mig. Jag importerar dem i Topocad och uppdaterar gruvkartan med ny information som sparas i Topocad och automatiskt i kartdatabasen. Ur databasen hämtar webbverktyget de kartor som användaren behöver för att arbeta med en viss uppgift.

Anpassade kartor i Topocad

Kartdatabasen innehåller en mycket omfattande informationsmängd och denna måste struktureras för att kunna bli hanterbar för användaren. Tanken är att användaren ska slippa lägga tid på att leta rätt information i olika lager, det skulle bli en omöjlig uppgift.

Problemet löser Niklas med hjälp av Topocad. I programmet sammanställer han den information som behövs och som är relevant för ett visst arbetsområde eller uppgift. Han väljer de lager som hör ihop i Topocad och sammanställer dem i separata kartor. Dessa kartor distribueras sedan med stöd av webbverktyget. Då får användaren en avgränsad del av databasens innehåll och blir produktiv så snart kartan kommer fram i webbverktyget.

Ta till exempel kartan för vattenledningsnätet. Den kan bestå av just de lager som ger nödvändig information som ledningarnas linjer, kopplingspunkter och angivna attribut. När en anslutande ledning ska projekteras tar entreprenören upp kartan med ledningsnätet och kan studera vilken punkt som lämpar sig bäst.

– Entreprenören kan på egen hand ta fram den information man behöver med hjälp av webbverktyget, berättar Niklas. Man måste inte be mig eller någon av mina kollegor att ordna en karta.

I webbverktyget kan användaren, liksom i Topocad, släcka och tända lager för att studera olika förhållanden. Kartorna ges en tydlig identitet med ett namn som visar vad de innehåller.

Verktyg för projektering

Men det är inte enbart nyttigt för en entreprenör. Alla som behöver kartinformationen kan enkelt få åtkomst till den via nätet. Den som arbetar med projektering, planering av insatser eller att följa upp aktiviteter i gruvområdet ges en möjlighet att testa olika idéer och tankar.

– En projektgrupp som ska planera markanvändningen tar upp områdeskartan på ett möte för att diskutera hur transporter ska ske på effektivast sätt. Projektledaren drar en tänkt vägsträckning och ritar in den i webbverktyget. Informationen sparas i databasen i ett eget lager och är bara synbar för den som är inloggad.

När vägen är fastställd blir lagret synligt och gällande för alla och inte enbart för projektgruppen. Niklas har det övergripande ansvaret och bestämmer när informationen ska bli tillgänglig och uppdaterar när ny tillkommer.

Kvalitetssäkrad GIS-data

Varje dag uppdateras kartdatabasen och lagren i Topocad får ny aktuell information som sedan blir tillgänglig.

– Med vårt arbetssätt får vi en mycket hög säkerhet i underlaget eftersom vi vet att alla som har tillgång till kartorna har den senaste versionen. Kartorna är alltid uppdaterade och optimerade. Det underlättar väldigt mycket, framförallt för användarna som kan skriva ut egna pdf:er efter de behov och arbetsuppgifter man har.

Text: Love Janson

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt