Skip to main content

Direktkontakt mellan skopa och ritning förbättrar dataflödet i maskinguidningen

The-guider-770x300

Grävmaskinisten borde inte lägga tid på att jobba med olika program i hytten, överföra filer och hålla koll på att det är rätt version av modellen. Det anser Peter Westerman som utvecklat produkten TheGuider. Det är ett instrument som kommunicerar med Topocad och bidrar till att förenkla informationsutbytet i maskinguidningen.

Peter Westerman har lång erfarenhet av att arbeta i fält med maskinstyrning och utsättning. Han har förstått vilken komplicerad arbetssituation en grävmaskinist har. Och då menar han inte arbetet med skopan.

– Maskinisten ägnar mycket tid åt program, säger Peter. Programmet på maskindatorn måste kunna fungera med programvaran på det kontor som levererar kartunderlagets modell. Det spelar också roll vilken slags modell det är, hur en väg beskrivs i den och vilken version av modellen det gäller. Innan maskinisten kan börja jobba måste dessa problem och hinder vara lösta.
Men det räcker inte med det.

– Maskinisten måste också veta om programvaran i maskinen kan hantera en annan programvaras filformat och hur flödet egentligen fungerar för att inte tappa information på vägen eftersom geometrier inte alltid beskrivs på ett enhetligt sätt.

Ineffektivt sätt födde idé

Peter såg bristerna i maskinistens arbetsvardag, framförallt blev det tydligt att det kan uppstå flera felkällor innan skopan har satts i marken. Maskin-guidningen måste kunna utföras på ett effektivare sätt, tänkte han. Entreprenören inom honom steg fram och en process startade för att hitta en lösning. Den bärande tanken var att försöka eliminera så många steg som möjligt i kommunikationen mellan den digitala modellen och själva maskinguidningen i fält.

– Tanken växte och blev till sist TheGuider som jag utvecklat tillsammans med ingenjörer. Den lanserades förra året och är byggd efter mina egna erfarenheter av hur det är att jobba i fält.
TheGuider är ett instrument med en display som placeras bredvid maskindatorn i förarhytten. Instrumentet innehåller en programvara som är en länk mellan anläggningsplatsen och kartinformationen i maskindatorn.

Koppling mellan skopa och karta

Hur fungerar denna innovation? På grävmaskinen och på skopan sitter ett antal givare som ger exakta positioner. Dessa koordinater skickas till TheGuider som kommunicerar med maskindatorn via Wi-Fi där skopans position blir synlig i Topocad. I realtid kan maskinisten alltså exakt se var skopan befinner sig i ritningen.

– Man får en direkt koppling mellan kartinformationen och grävsystemet utan att man måste importera och exportera information mellan olika program. Ett onödigt arbetsmoment försvinner för maskinisten.

Det behövs ingen konvertering mellan projekteringsdata och data för maskinguidningen eftersom det räcker med informationen i Topocad. Det betyder att ännu en felkälla elimineras med hjälp av innovationen. En annan fördel är till exempel att projektledaren i byggboden kan följa arbetet via samma IP-adress som distribuerar informationen till Topocad.
Instrumentet skickar data i form av koordinaterna x, y och z, vilken bäring grävmaskinen har och vilken punkt på skopan som man vill mäta utifrån. Man kan välja högerpunkt, mittpunkt eller vänsterpunkt beroende på vilket som är relevant för grävmaskinistens arbete. Allt presenteras överskådligt i Topocad. Instrumentet är utformat för att kunna passa i hyttens miljö och på displayen visas olika möjligheter som maskinisten är väl förtrogen med, som exempelvis val av skopa.

Direkt flöde sparar tid

En av fördelarna med tekniken är att det sparar tid, hävdar Peter.

– Låt säga att en ny cykelbana ska anläggas och på entreprenörens kontor har ingenjören tagit fram data. Denna överförs till terrängmodellen i Topocad. Eftersom grävmaskinistens dator har Topocad och är uppkopplad mot servern presenteras en uppdaterad och aktuell kartmodell på skärmen. Med denna information kan maskinisten börja sitt arbete med hjälp av de koordinater som kommer från TheGuider. Vägen mellan kontoret och grävmaskinisten blir alltså mycket kort.

Med andra ord sparas tid när informationen uppdateras i servern, får direkt genomslag på datorn hos grävmaskinisten och arbetet snabbt komma igång. Inga filer behövs skickas och ingen behöver kontrollera om det är rätt version av kartmaterialet.

– När informationen flödar så här blir arbetet effektivt och maskinisten behöver inte ägna sig åt datatekniska diskussioner om filformat eller hantera olika modeller.
Peter har i detta utvecklingsarbete av TheGuider haft god kontakt med Adtollo som bistått med kunskap och erfarenhet för att instrumentet ska få den funktion som Peter strävar efter. Med denna lösning får grävmaskinisten en direkt förståelse av skopans exakta läge och kan anpassa detta efter hur ritningen ser ut i Topocad. Konvertering av data behövs inte längre och maskinisten kan ägna mer tid åt att göra det hon eller han är bäst på: nämligen att gräva och schakta massor.

Text: Love Janson

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt