Skip to main content

Digital tvilling – vad är det och ska man bry sig?

digitaltvilling-770x300

Vore det inte praktiskt med en digital tvilling? En kopia av dig själv, byggd av ettor och nollor, som kunde användas för att monitorera din hälsa, föreslå nya vanor och testa olika före-byggande behandlingar innan du ens blev sjuk? Riktigt där är vi inte – ännu – men inom andra områden är detta nära verklighet.

Vad skiljer en digital tvilling från en BIM-modell?

Att en BIM-modell är en digital tredimensionell representation av ett fysiskt objekt har de flesta koll på. Vad skiljer då en digital tvilling från en BIM-modell? Ser vi på det enskilda huset kan man förenklat säga att en BIM-modell visar hur huset såg ut vid färdigställandet. En digital tvilling visar även vad som händer sedan, som användning, slitage och flöden. Den bidrar alltså med ytterligare dimensioner av information.

Internet of things

För att få till detta behövs data, exempelvis genom laserscanning och olika typer av uppkopplade sensorer. Det senare brukar kallas IoT (eller Internet of Things) och har haft en rask spridning, mycket till följd av att priserna på sensorer har fallit senaste åren. Sedan behöver man såklart även kunna analysera och visualisera. Här kommer olika typer av utökad verklighet in, som VR, AR och XR. Lägg där till artificiell intelligens, som tillsammans med statistik, metadata och realtidsdata kan addera ytterligare lager av möjligheter.

Digitala tvillingar i byggindustrin

En digital tvilling innebär med andra ord mer av ett systemtänk, där BIM-modellen är en grundläggande komponent i systemet, och involverar flera olika tekniker. Som med alla nya begrepp finns dock inte en enhetlig definition. En del lägger tonvikt på själva laserscanningen och bildigenkänningen medan andra lutar mer åt sensorer. Inom industrin insåg man tidigt potentialen i digitalisering för prototyptillverkning och test av olika scenarier, för minskad kostnad och kortade ledtider i produktutvecklingen. Ser vi till byggindustrin finns uppenbar potential för bland annat infrastruktur eller fastighetsförvaltning, för att förenkla förståelsen och effektivisera, samt bidra till minskad miljöpåverkan. Här kan exempelvis servicescheman anpassas efter faktiskt behov. Ska något sedan bytas eller repareras är det praktiskt att ha med sig en digital representation, som visar position (även innanför väggar) och metadata om användning.

Den smarta staden

Det är inte bara enskilda hus som kan ha en digital tvilling. Hela städer digitaliseras. Det ger möjligheten att simulera olika scenarier innan bygget startar på riktigt. I förlängningen kan man även förutse händelser, baserat på den initiala informationen och den information invånarna delar med sig av löpande. Här rör vi oss även mot begreppet ”den smarta staden”, som vi tidigare skrivit om.På sätt och vis är den digitala tvillingen i sin linda, som ett resultat av digitalisering och flera tekniska landvinningar som nu samverkar för att åstadkomma något större. Det finns stor potential i området och definitivt en anledning till att bry sig om och följa utvecklingen. Det kommer i alla fall vi göra och har garanterat anledning att återkomma till detta spännande ämne längre fram.

Bildkälla: www.nyteknik.se/sponsrad/digital-tvilling-grun-den-i-nasta-generations-tillverkningsindu-stri-6871652

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt