Skip to main content

BIM BAM BOOM!

T16_BIM-objekt-ritning-3-770x300

Under det senaste året har vi hört från några av våra användare att de har ifc-filer som de vill göra något med. Beräkna och/eller sätta ut. Kul tycker vi. IFC är formatet som på ett sätt identifierar BIM. BIM står för Building Information Model och IFC står för Industry Foundation Classes. IFC är ett format som tagits fram gemensamt av ett stort antal programutvecklare inom CAD och fastighetsförvaltning och förutom att beskriva geometrier i form av solider så innehåller de väldigt mycket information.

BIM har satts högt upp på dagordningen hos många stora beställare. Trafikverket har angivit att alla projekt från och med 1 januari i år ska ha BIM inom projektet. Alla projekt i England ska använda BIM. Alla norska projekt använder BIM. Däremot är tolkningen på vad BIM är olika inom projekten. En del anser att så fort man blandar data med varandra så är det BIM. Det har Adtollo hjälpt Trafikverket att göra i snart 20 år! En del anser att kunna samgranska ett projekt i någon form av visualisering är BIM. Vi anser inte att visualisering är BIM. Däremot hjälper BIM till att visualisera.

Nyttan med BIM kan man säkert fundera över. Vi på Adtollo tycker att BIM ger oss några stora fördelar: formatet ifc som används inom BIM är ett väl dokumenterat och öppet format som fungerar bra för tredimensionella objekt. Det kan bära hur mycket information som helst. Det innehåller information om smarta byggobjekt. Till skillnad från CAD-filer som DWG och DGN som varken är öppna, väl dokumenterade eller kan bära metadata. Dessutom finns ett antal gratis verktyg för att läsa, kontrollera och hantera ifc-data. Fördelen med BIM är förstås inte bara formatet utan också det faktum att det är en bra början till att se vad formatet kan göra för oss. Har vi all information på alla ingående objekt så är det lätt att summera kvantiteter, det är lätt att byta ut delar eller leverantörer då de kan leverera motsvarande objekt och solider bygger bra 3D modeller som kan visualiseras och samgranskas. Det behövs några verktyg för att göra detta och bland annat Cad-Q:s BimEye är ett sätt att snabbt kunna hantera informationsmängden inom BIM. En svårighet som har funnits med BIM för oss inom anläggning är att BIM byggts för att rita, bygga och förvalta byggnader. Att beskriva en VA-ledning, en nedstigningsbrunn, ett slitlager, bärlager eller förstärkningslager är inte lika fyrkantigt som en byggnad oftast är. Att göra en Booleansk operation på ett slitlager för att nedstigningsbrunnen råkar hamna där har inte fungerat eller att visa upp VA-schakten tillsammans med vägens överbyggnad för att kontrollera eventuella kollisioner har inte fungerat. Tills nu.

Med Topocad 16 tar vi ett stort steg rätt in i BIM-världen. Vi gör det enkelt att mäta in 3D solider – kantstenar, brunnar, VA-rör, stolpar, pålar, pelare, slitlager, 3D objekt. Det blir inte svårare eller mer att mäta – snarare tvärtom. Resultatet blir en 3D modell och den kan innehålla mängder av information. Du kan rita och skapa vilken 3D solid som helst.

Booleanska operationer och kommandon som svep, rotera, extrudera och klä ger dig bra verktyg att skapa solider. Vid projektering eller mängdning av vägar och VA lägger vi in funktioner för att skapa solider direkt av exempelvis rör, kantstenar, stolpar med flera objekt såväl som alla ingående tvärsnittsareor, det vill säga slitlager, bärlager, drän, VA-schakt och så vidare. Givetvis kan du importera BIM-objekt från ifc- formatet in till Topocad.

Det finns stora fördelar med att använda solider i Topocad. En solid beskriver en volym på ett enkelt sätt och den kan vara väldigt enkel till att vara mycket komplicerad. Den visas givetvis i 3D. En solid är intelligent och sparar datautrymme jämfört med linjer och ytor. Det finns mycket information hos soliderna och mängdhanteringen lyfts flera nivåer. Tack vare en utförlig rapportfunktion går det att mängda alla typer av solider – antal, längder, ytor och volymer på ett mycket exakt sätt och givetvis direkt anpassat till AMA.

Med Topocad 16 för vi BIM till mätningen och mätningen till BIM. Välkommen.

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt