FAQ

Till vänster hittar du vanliga frågor om Topocad och till höger hittar du vanliga frågor om Chaos desktop.

Hårkorset hackar och/eller Topocad låser sig, vad är fel?

Det låter som att du stött på grafikproblem och bör följa instruktionerna i denna pdf: http://adtollo.se/download/Lathund_Grafikinstallningar_grafikkort_NVIDIA_v2.pdf

Hur registerar jag min licens för Chaos desktop?

1. När du installerat Chaos desktop skapas en ikon på skrivbordet. Håll nere SHIFT och högerklicka på ikonen.
2. Välj sedan Kör som administratör... i högerklicksmenyn.
3. Klicka Register.
4. Välj On-line registrering. Klicka Next.
5. Ange din registreringskod och klicka Next. Registreringskod finns på ditt licensbevis, den består av ett unikt nummer + sista delen av serienumret.
6. Registreringen är klar.

Vad är det för skillnad i funktionalitet mellan Topocad Reader, Topocad Ingenjör & Topocad Bas?

I följande pdf-dokument kan du i en matris se vilka funktioner som finns i de olika versionerna
http://adtollo.se/download/Oversikt_moduler_Topocad.pdf

Varför ser jag inga nätverksenheter när jag startat Chaos desktop?

När Chaos desktop startas i administratörsläge så är du i själva verket i en annan användares inloggning (om UAC är aktiverat, och det är det alltid som standard). Starta om Chaos desktop som vanlig användare istället.

Kan jag ladda upp min kodtabell från Topocad till mitt Trimbleinstrument?

Ja, gå in på Export > Trimble/Geodimeter. Välj Trimble Link i rullgardinsmenyn under typ och klicka på knappen Skicka.
I dialogrutan Exportinställningar klicka på knappen Uppladdningar.
I dialogrutan Trimble Link väljer du kodtabell i rullgardinsmenyn under Uppladdningar och klickar sedan på knappen Ladda upp.

Varför startar inte AutoCAD när jag kör Chaos desktop batch?

Den kan beror på flera saker, men ett enkelt sätt att komma förbi det är att ha en AutoCAD startad, innan batch körs. Då kommer batch att köras i den startade AutoCAD.

Jag har uppgraderat Topocad till en ny version och hittar inte längre mina systemfiler eller mallar?

Kom ihåg att när du uppgraderat Topocad till en ny version så blir dina systeminställningar inställda efter standardvärden. Därför kommer du själv behöva lägga in sökvägar till dina egna systemfiler och mallar m.m. Ha därför alltid som regel att gå igenom dina systeminställningar efter en uppgradering.

Det ser ut som Chaos desktop är startat, men jag ser inget fönster?

Antagligen så har du bytt från 2 skärmar till en skärm, Chaos desktop ligger på den skärmen som inte finns.

Lösning:
Stäng Chaos desktop (med aktivitetshanteraren).
Kör reset.exe, den nollställer Chaos desktop fönsterkoordinater i registret.

Kan man ha olika versioner av Topocad installerade samtidigt på en dator?

Ja, versionerna har separerade programinstallationer så det går utmärkt att ha bägge installerade samtidigt. Det går dock inte att köra dem exakt samtidigt, men stänger man bara ned den ena så kan man öppna den andra.

Kan jag skapa förteckningar från ett underärende i Chaos desktop?

Ja, i Word-tillägget för Chaos desktop kan du välja om du vill att underärenden ska komma med i förteckningen. Kryssa för Inkludera underärenden om de dokument som ligger i underärenden ska inkluderas i förteckningen.

Fungerar Topocad på 64-bitars Windows? Kräver Topocad Windows?

Ja. Från Topocad version 15 finns det två stycken varianter av programvaran: En 64-bitarsversion som är optimerad för Windows 64-bitar samt den tidigare 32-bitarsvarianten.

Topocad kräver idag Windows och kan inte köras på andra operativsystem.

Vad gör jag om jag inte kan infoga fält, som kolumnrubriker i en förteckning i Chaos desktop?

Gå in i dokumentets egenskaper och ta bort fältet under anpassade fält. Aktuella fält har ChaosMDList som prefix.

Varför fungerar inte min Topocad nätverkslicens trots OK efter registrering av en ny eller uppdaterad licens?

Tjänsten/ Services Adtollo License Server eller Chaos License Server måste startas om för att en nyregistreringen skall slå igenom fullt ut.

Varför kan jag inte skapa underärenden i mitt Chaos desktop-projekt?

Det beror troligtvis på att det ej finns någon ärendemapp inlagd under projektkonfiguration. För att göra detta kan du högerklicka på projektmappen, välj "Projektkonfiguration" och gå till fliken "Allmänt". Under ärendeinställningar kan du välja en ärendemapp. När du lagt in en ärendemapp och sparat projektkonfigurationen kan du skapa underärenden.

Går det att skjuta ut nätverkslicensinstallationer tillsammans med licensinformationen för Topocad?

För att packetera/skicka ut Topocadinstallationer med rätt licensensinformation m.m. kan man skapa en batch-fil inkluderat installationsfilen (msi) samt installationsparametrar.
Bat-filens innehåll kan se ut som följande sträng:
msiexec.exe Topocad1532_64.msi LICENSENUMBER=1-046-4-1234
LICENSESERVER=Servernamnet LICENSESERVERPORT=4400 INSTALLLEVEL=1000

Då installeras Topocad samt kopplas mot servern där licensen finns registrerad.

Varför blir min Chaos desktop på engelska?

Chaos desktop väljer språk från systemet. Vissa kör med engelsk operativ, men med svenskt språkstöd. Om det ej är det språk du vill ha kan du byta det enkelt. Gå till start-meny och starta ”Select language”. Välj svenska eller engelska i menyn.

Vill du inte göra detta på varje enskild installation kan du skapa en reg-fil med namnet "langselect.reg" och klistra in följande: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareEmbarcaderoLocales]
"C:Program Files (x86)AdtolloChaos DesktopChaosDesktop.exe"="SVE"

Denna kan skickas med i installationen för att ställa in rätt språk från början.

I min förklaring i ritningsbladet vill jag ha olika färger på symboler i min Topocad ritning, hur gör jag?

Färger och linjetjocklekar har en prioritetsordning enligt:

1. Symbolens färg
2. Objektets färg
3. Punktkodens färg
4. Lagrets färg

Så har man ställt in symbol enligt lager (vilket är standard) så kommer den att följa legendlagrets färg. För att ha olika färger på symboler behöver man ändra symbolens färg vilket man gör enklast genom att skapa symbolerna i de färger man vill ha. För att skapa om en symbol sätter man in den, exploderar den, redigerar färgerna och skapar om den, förslagsvis med NAMN+FÄRG för att göra det enklare. Tänk på att den beskrivningstexten man anger när man skapar symbolen är den beskrivningstext man visar för symbolen i legenden.

Varför går det inte att byta dokumenttyp på mina dokument i Chaos desktop? Ritningsdefinitionsfilerna får fel dokumenttyp.

Det beror antagligen på att det finns en namnkonvention aktiv i projektet, som styr vad ritningsdefinitionsfilerna skall heta. Om filerna inte följer namnkonventionen för ritningsdefinitioner så kan de inte få den rätta dokumenttypen.

1. Stäng av namnkonventionen eller vid behov komplettera den.
2. Döp om filerna så att de passar namnkonventionen.

Jag får upp felmeddelanden i Topocad. Vad innebär
- Fel version av filen
- Rapportmall saknas

Fel version av filen
Det kommer upp om man antingen försöker läsa en fil som kommer från en nyare version av Topocad än den man använder eller så försöker man läsa in en annan version av formatet än vad Topocad stödjer.

Rapportmall saknas
Gå in i systeminställningar > mappar och kontrollera att sökvägen till rapporter pekar på rätt plats.
Standardsökvägen är C:\ProgramData\Adtollo\Topocad xx\Reports