FAQ

Här hittar du vanliga supportfrågor om Topocad och Chaos desktop.

TOPOCAD: Hårkorset hackar och/eller Topocad låser sig, vad är fel?

Det låter som att du stött på grafikproblem och bör följa instruktionerna i denna pdf: http://adtollo.se/download/Lathund_Grafikinstallningar_grafikkort_NVIDIA_v2.pdf

CHAOS DESKTOP: Hur registerar jag min licens för Chaos desktop?

1. När du installerat Chaos desktop skapas en ikon på skrivbordet. Håll nere SHIFT och högerklicka på ikonen.
2. Välj sedan Kör som administratör... i högerklicksmenyn.
3. Klicka Register.
4. Välj On-line registrering. Klicka Next.
5. Ange din registreringskod och klicka Next. Registreringskod finns på ditt licensbevis, den består av ett unikt nummer + sista delen av serienumret.
6. Registreringen är klar.

TOPOCAD: Vad är det för skillnad i funktionalitet mellan Topocad Reader, Topocad Ingenjör & Topocad Bas?

I följande pdf-dokument kan du i en matris se vilka funktioner som finns i de olika versionerna
http://adtollo.se/download/Oversikt_moduler_Topocad.pdf

CHAOS DESKTOP: Varför ser jag inga nätverksenheter när jag startat Chaos desktop?

När Chaos desktop startas i administratörsläge så är du i själva verket i en annan användares inloggning (om UAC är aktiverat, och det är det alltid som standard). Starta om Chaos desktop som vanlig användare istället.

TOPOCAD: Kan jag ladda upp min kodtabell från Topocad till mitt Trimbleinstrument?

Ja, gå in på Export > Trimble/Geodimeter. Välj Trimble Link i rullgardinsmenyn under typ och klicka på knappen Skicka.
I dialogrutan Exportinställningar klicka på knappen Uppladdningar.
I dialogrutan Trimble Link väljer du kodtabell i rullgardinsmenyn under Uppladdningar och klickar sedan på knappen Ladda upp.

CHAOS DESKTOP: Varför startar inte AutoCAD när jag kör Chaos desktop batch?

Den kan beror på flera saker, men ett enkelt sätt att komma förbi det är att ha en AutoCAD startad, innan batch körs. Då kommer batch att köras i den startade AutoCAD.

TOPOCAD: Jag har uppgraderat Topocad till en ny version och hittar inte längre mina systemfiler eller mallar?

Kom ihåg att när du uppgraderat Topocad till en ny version så blir dina systeminställningar inställda efter standardvärden. Därför kommer du själv behöva lägga in sökvägar till dina egna systemfiler och mallar m.m. Ha därför alltid som regel att gå igenom dina systeminställningar efter en uppgradering.

CHAOS DESKTOP: Det ser ut som Chaos desktop är startat, men jag ser inget fönster?

Antagligen så har du bytt från 2 skärmar till en skärm, Chaos desktop ligger på den skärmen som inte finns.

Lösning:
Stäng Chaos desktop (med aktivitetshanteraren).
Kör reset.exe, den nollställer Chaos desktop fönsterkoordinater i registret.

TOPOCAD: Kan man ha olika versioner av Topocad installerade samtidigt på en dator?

Ja, versionerna har separerade programinstallationer så det går utmärkt att ha bägge installerade samtidigt. Det går dock inte att köra dem exakt samtidigt, men stänger man bara ned den ena så kan man öppna den andra.

CHAOS DESKTOP: Kan jag skapa förteckningar från en underliggande dokumentsamling i Chaos desktop?

Ja, i Word-tillägget för Chaos desktop kan du välja om du vill att underliggande dokumentsamlingar ska komma med i förteckningen.

TOPOCAD: Fungerar Topocad på 64-bitars Windows? Kräver Topocad Windows?

Ja. Från Topocad version 15 finns det två stycken varianter av programvaran: En 64-bitarsversion som är optimerad för Windows 64-bitar samt den tidigare 32-bitarsvarianten.

Topocad kräver idag Windows och kan inte köras på andra operativsystem.

CHAOS DESKTOP: Vad gör jag om jag inte kan infoga fält, som kolumnrubriker i en förteckning i Chaos desktop?

Gå in i dokumentets egenskaper och ta bort fältet under anpassade fält. Aktuella fält har ChaosMDList som prefix.

TOPOCAD: Varför fungerar inte min Topocad nätverkslicens trots OK efter registrering av en ny eller uppdaterad licens?

Tjänsten/ Services Adtollo License Server eller Chaos License Server måste startas om för att en nyregistreringen skall slå igenom fullt ut.

CHAOS DESKTOP: Varför kan jag inte skapa underliggande dokumentsamlingar i mitt Chaos desktop-projekt?

Det beror troligtvis på att det ej finns någon mapp för dokumentsamlingar inlagd under projektkonfigurationen. För att göra detta kan du högerklicka på projektmappen, välj "Projektkonfiguration" och gå till fliken "Allmänt". Under "Inställningar för dokumentsamlingar" kan du välja en mapp där samlingar ska sparas. När du pekat ut en mapp och sparat projektkonfigurationen kan du skapa underliggande dokumentsamlingar.

TOPOCAD: Går det att skjuta ut nätverkslicensinstallationer tillsammans med licensinformationen för Topocad?

För att packetera/skicka ut Topocadinstallationer med rätt licensensinformation m.m. kan man skapa en batch-fil inkluderat installationsfilen (msi) samt installationsparametrar.
Bat-filens innehåll kan se ut som följande sträng:
msiexec.exe Topocad1532_64.msi LICENSENUMBER=1-046-4-1234
LICENSESERVER=Servernamnet LICENSESERVERPORT=4400 INSTALLLEVEL=1000

Då installeras Topocad samt kopplas mot servern där licensen finns registrerad.

CHAOS DESKTOP: Varför blir min Chaos desktop på engelska?

Chaos desktop väljer språk från systemet. Vissa kör med engelsk operativ, men med svenskt språkstöd. Om det ej är det språk du vill ha kan du byta det enkelt. Gå till start-meny och starta ”Select language”. Välj svenska eller engelska i menyn.

Vill du inte göra detta på varje enskild installation kan du skapa en reg-fil med namnet "langselect.reg" och klistra in följande: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareEmbarcaderoLocales]
"C:Program Files (x86)AdtolloChaos DesktopChaosDesktop.exe"="SVE"

Denna kan skickas med i installationen för att ställa in rätt språk från början.

TOPOCAD: I min förklaring i ritningsbladet vill jag ha olika färger på symboler i min Topocad ritning, hur gör jag?

Färger och linjetjocklekar har en prioritetsordning enligt:

1. Symbolens färg
2. Objektets färg
3. Punktkodens färg
4. Lagrets färg

Så har man ställt in symbol enligt lager (vilket är standard) så kommer den att följa legendlagrets färg. För att ha olika färger på symboler behöver man ändra symbolens färg vilket man gör enklast genom att skapa symbolerna i de färger man vill ha. För att skapa om en symbol sätter man in den, exploderar den, redigerar färgerna och skapar om den, förslagsvis med NAMN+FÄRG för att göra det enklare. Tänk på att den beskrivningstexten man anger när man skapar symbolen är den beskrivningstext man visar för symbolen i legenden.

CHAOS DESKTOP: Varför går det inte att byta dokumenttyp på mina dokument i Chaos desktop? Ritningsdefinitionsfilerna får fel dokumenttyp.

Det beror antagligen på att det finns en namnkonvention aktiv i projektet, som styr vad ritningsdefinitionsfilerna skall heta. Om filerna inte följer namnkonventionen för ritningsdefinitioner så kan de inte få den rätta dokumenttypen.

1. Stäng av namnkonventionen eller vid behov komplettera den.
2. Döp om filerna så att de passar namnkonventionen.

TOPOCAD: Jag får upp felmeddelanden i Topocad. Vad innebär
- Fel version av filen
- Rapportmall saknas

Fel version av filen
Det kommer upp om man antingen försöker läsa en fil som kommer från en nyare version av Topocad än den man använder eller så försöker man läsa in en annan version av formatet än vad Topocad stödjer.

Rapportmall saknas
Gå in i systeminställningar > mappar och kontrollera att sökvägen till rapporter pekar på rätt plats.
Standardsökvägen är C:\ProgramData\Adtollo\Topocad xx\Reports

TOPOCAD: Jag får ett felmeddelande som ser ut att ha med grafikkortet att göra, GPU eller DirectX nämns. Det kan exempelvis stå “Cdx11Enginge: CreateTexture2D: The GPU device instance has been suspended (…)”. Vad är fel?

Varningen har med viloläget att göra. Lösningen är antingen att ställa in att undvika vilolägen i Windowsinställningar under Energialternativ.
Ett annat sätt att lösa problemet är att ändra grafiken till OpenGL. Gå till Topocads Systeminställningar – skärminställningar, och ändra där till OpenGL.
Ett tredje sätt kan vara att starta om datorn. Det löser problemet snabbt och fungerar om du inte får meddelandet ofta.

TOPOCAD: Alla lager följer inte med vid import av DWG.

När du valt fil att importera kommer Import-dialogen upp. Klicka på kugghjulet som öppnar en dialog för att göra inställningar av lager vid import. Här kan du se om lager är exkluderade vid importen.

TOPOCAD: Jag hittar inte mina rapporter, vart är de? Jag har precis installerat Topocad och de försvann.

Det här är enkelt att fixa. Problemet uppstår ofta vid migrering från en annan version. Då plockar Topocad en sökväg från den tidigare versionen. Gå in i Systeminställningar – Mappar. Här ska sökvägen vara: C:\ProgramData\Adtollo\Topocad 22\Reports

TOPOCAD: När jag öppnar en rapport så hänger sig fönstret, varför?

Rapporten har ett minne av vilken skärm du använde sist. Så även om skärmen inte är ansluten nu, kommer rapporten öppnas där. Detta gör att skärmen ser frusen ut, men i själva verket är den öppen på en annan skärm, som kanske inte längre är inkopplad.
Gör så här: När du har en skärm inkopplad, gå in i bildskärmsinställningarna och byt plats på dina skärmar, förhoppningsvis dyker rapporten upp i din andra skärm då. För att undvika problemet, lägg din rapportruta i huvudskärmen.

TOPOCAD: Jag har prestandaprolem, Topocad och ritningen känns långsam.

Gå till Systeminställningar – Skärminställningar. Här har vi siffror vi kan justera för att göra Topocad snabbare.
- Cirkel, segment kan dras ner till lägre siffror. Standardinställningar är 200. Kör man högre finns risk att Topocad bli långsamt. Kör max 800.
- Ändra linjetyper, max antal till en lägre siffra. 2000 är standard. 6000 är standard på TopoDirekt.
- Renderingsalternativ. Välj ditt bästa grafikkort. Om det inte syns i denna dialog kan du klicka på inställningar på Directx och bläddra fram det där. Om det är NVIDIA ändrar du där.
- Systeminställningar - Systemfiler. Här kan du välja hur ofta filen sparas. Höj antal minuter för högre prestanda men utgå från ditt arbete så det inte går förlorat.

TOPOCAD: Fel vid registrering. Jag kommer inte vidare efter Registreringsdialogen. Det står ”Indatavalideringsfel” i ett felmeddelande.

Dubbelkolla fälten och se att du inte har kommatecken och andra konstiga tecken.

TOPOCAD: Jag får ett felmeddelande som säger ”Token error”.

Det här är en säkerhetstoken som verifierar att du använder en korrekt Topocad. Kontakta supporten så hjälper vi dig.

TOPOCAD: Jag vill transformera mina råa GNSS koordinater i lat long i Topocad, hur gör jag?

Välj SWEREF 99 lat long ellh som frånsystem i Gtrans.
Geoiden som står inom parentes är vad koordinaterna kommer transformeras till i höjd.