• Så slimmar mätningsingenjören Nils Lindqvist punktmolnet

  Punktmolnet är makalöst rikt på information. Men all data behövs inte och därför måste punktmolnet filtreras. Här delar Nils Lindqvist på Lindqvist Mät AB med sig av sina bästa tips för att underlätta hanteringen.

   

  En stor portion erfarenhet. Det är en tillgång för mätningsingenjören Nils Lindqvist på Lindqvist Mät AB i arbetet med att överföra landskapet han har framför sig till en hanterlig modell i datorn. Först låter han blicken svepa över varje del av terrängen, vandrar runt och studerar hur den verkligen ser ut. En rejäl okulär besiktning där varje grop, grushög, kulle eller annan formation noteras. Varför?

  – Så att punktmolnet avbildar landskapet på ett rättvisande sätt, säger Nils.

  Han drar nytta av Topocad när punkterna senare ska bearbetas. Programmet är en given följeslagare i projekten och har varit så sedan 2005.

   

  Från drönare till punktmoln

  Efter besiktningen startar Nils arbetet med att låta en drönare flyga över det aktuella området. Med hjälp av fotogrammetri överförs flygfotot till ett punktmoln som han bearbetar vidare i Topocad, där det färgsätts. Han använder mestadels punktmolnet för att ta fram terrängmodeller men gör även volymberäkningar.

  För att punktmolnet ska få rätt position har han lagt ut plattor med kryssrutor i terrängen som sedan mäts in med GPS. Då georefereras drönarflygningen och därmed varje punkt i molnet. Dessutom har han utvecklat en helt egen metodik för att resultatet ska få en så hög säkerhet som möjligt.

  – Jag mäter in några punkter som jag jämför med punktmolnet så att det får rätt geoposition. Det är ett sätt för mig att kvalitetssäkra mitt arbete så att punktmolnet stämmer med verkligheten.

  De uppmätta punkterna är enbart för hans egen del och redovisas inte i projektet.

   

  Nödvändig filtrering

  Ett punktmoln är fantastiskt rikt eftersom drönaren har, utan urskiljning, avbildat det som har kommit i dess väg. Men allt är inte relevant. Träd, buskar, en skock fåglar och annat ovidkommande måste därför elimineras så att punktmolnet får den kvalitet som krävs.

  Tack vare det färgsatta punktmolnet i Topocad kan Nils enkelt identifiera de objekt som inte har någon plats i projektet och ska plockas bort. Den nya funktionen för att identifiera träd i punktmolnet, som lanserats i version 19.2, har han ännu inte testat, men kommer snart att göra det.

  Filtreringen görs också för att punkterna ska bli lättare att hantera. Men, understryker Nils, det får inte göras avkall på punktmolnets innehållsmässiga kvalitet. Den måste vara intakt för att inte äventyra resultatet.

  Här är några av hans tips för att generalisera datamängden med hjälp av Topocad.

   

  Tips! Filtrering i plana ytor

  När terrängen består av plana ytor adderar Nils ett rutnät i punktmolnet som har fast mått, till exempel två gånger två meter, alltså bestämmer en fast punkttäthet i Topocad. Det är naturligtvis beroende på hur ytan ser ut. Ju planare ytan är, desto större avstånd kan sättas mellan punkterna i rutnätet och de punkter som hamnar bredvid plockar programmet bort. Metoden reducerar mängden punkter i rutnätet.

   

  Tips! Filtrering i kuperat område

  Är terrängen däremot växlande med olika höjdskillnader jobbar Nils på ett annat sätt. Med hjälp av punktmolnet skapar han höjdkurvor med bibehållen punkttäthet. Därefter klistrar han in ortofotots rasterbild och bakom höjdkurvan framträder då till exempel ett träd vars höjdkurva inte ska vara med. Det tar Nils sedan bort i Topocad.

   

  Tips! Drar nytta av Lantmäteriets gridmodeller

  Ett annat tips som Nils delar med sig av är att nyttja gridmodeller från Lantmäteriet. De flygskannar och producerar punktmoln som formas till gridmodeller i storleken två gånger två meter. Molnet innehåller punkter som finns i markskiktet och alla träd och annan vegetation har man tagit bort. Denna modell tar Nils in i Topocad och kan jämföra Lantmäteriets punktmoln med sitt eget från sin drönarflygning. Då kan han inkludera de punkter från Lantmäteriet som annars är svåra att fånga in med en drönare, framför allt i skogrika trakter och tät växtlighet.

  – Man kan arbeta med Topocad på många sätt, säger Nils. Så här har jag valt att jobba och det är produktivt för mig och i mina projekt.

  Det visar hur flexibelt programmet är. Punktmolnet blir lättare att arbeta med tack vare programmet. Tid frigörs som hellre kan läggas på nya projekt med drönaren.

   

  Av: Love Janson

   

   

   

 • Fler nyheter

 • Webbvisning av Chaos desktop 9.0 och Congeria

  Missa inte vår webbvisning! Varmt välkommen till vår webbvisning av nyheterna i Chaos desktop 9.0 samt Congeria. Här får du lära dig: Hur du använder Chaos desktop och Congeria i projekt Hur du överför ritningar och dokument till FM Access utan förlust av metadata Datum för webbvisning: 17 juni kl 09-10 14 augusti kl 09-10 1 september kl  09-10

   

  Webbvisningen är gratis men vi b...

  Läs mer
 • Chaos desktop 9.0 är här

  Nu kommer Chaos desktop 9.0 – en ny version med fokus på användarvänlighet och effektivitet Nu släpper vi version 9 av Chaos desktop, Adtollos system för effektiv och kraftfull dokument- och ritningshantering.   I version 9 finns flera nyheter som gör systemet mer användarvänligt och ger ett bättre arbetsflöde. Bland annat finns den nya fliken Moln på huvudmenyn för enklare tillgång till molntjän...

  Läs mer
 • Så utförde Storumans Kommun projekteringen av ett triangelspår – på egen hand!

  2018 fick Storumans kommun i Lappland beviljat att bygga ett 900 meter långt triangelspår mellan inlandsbanan, tvärbanan och Storumanterminalen. Den nya satsningen kommer att spara både tid och pengar ¬– och dessutom minska koldioxidutsläppen avsevärt. Trots komplexiteten i projektet valde Storumans kommun att med sin samlade kompetens i huset ta sig an projekteringen själva.

  Vi pratade me...

  Läs mer
 • Samarbete mellan Adtollo och SWG erbjuder kraftfull lösning för hantering av data från projekt till förvaltning

  Tillsammans erbjuder nu Adtollo och SWG (Service Works Global Nordic, tidigare Symetri FM) marknaden en kraftfull lösning för hantering av originalfiler såsom DWG, Revit, ArchiCAD med hjälp av produkterna Congeria och Chaos desktop.

  Nu kan vi gemensamt med SWG erbjuda marknaden en produktportfölj som på riktigt tar med sig data från projekt till förvaltning, säger Tommy Axelsten Stjärngren, kundan...

  Läs mer
 • Satellitbilder som kartläggningsverktyg även när djungeln är tät och det ofta är molnigt

  Läs vårt reportage om mätning i Indonesien!

  Text: Peo Lind, Bilder: Thomas Dubois

  En av de externa föreläsarna på Topocad Live 2020 i januari var lantmätaren Thomas Dubois från utbildningsföretaget Kartotek AB. Han tog med åhörarna på en resa långt bort till ett spännande projekt i en mycket annorlunda miljö. Under rubriken ”Hur bär man sig åt för att kartlägga svårtillgängliga områden som ...

  Läs mer