• Så hjälper Chaos desktop ELU hantera metadata, filhantering och synkronisering

  ELU är inblandade i gedigna byggprojekt som Nya Slussen i Stockholm och Södertälje Sluss och Kanal där dokumenthantering kan bli en verklig utmaning. Det var just behovet av ett smart filhanteringssystem som ledde till samarbetet med Adtollo och Chaos desktop.

  Bilder: ELU/Sweco

  Foto: Ulf Winblad

  ELU (begynnelsebokstäverna i efternamnen hos grundarna Håkan Ehnström, Einar Lundén och Mats Uppenberg bildar firmans namn) är en av Sveriges ledande konstruktörer inom bygg, anläggning, geoteknik och vattenbyggnad med över 50 års erfarenhet. Maringeoteknikern Gabriel Kvarzell arbetar inom den marina avdelningen med vattennära konstruktioner i både projektering och utredningsskedet, som kajer, slussar, hamnar och fiskvägar. Han har arbetat på ELU sedan 2010 då han började på den geotekniska avdelningen. Där arbetade han fram tills att den marina avdelningen startades 2020.

  Behovet av ett bättre sätt att hantera metadata

  I början av 2000-talet började ELU arbeta i det stora Slussen-projektet i Stockholm med Exploateringskontoret som beställare. Projektet krävde regelbundna leveranser och delgivningar av filer och modeller till en SharePoint-lösning med metadatasatta filer. Det var då ELU upptäckte Chaos desktop.

  – Vi letade efter ett system för att hantera metadata och fann det i Chaos desktop. Med hjälp av det underlättades nedladdningar och uppladdningar från SharePoint-lösningen hos oss, samt för andra konsulter inom Nya Slussen-projektet, berättar Gabriel.

  Projektet Södertälje Sluss och kanal

  Det största projektet Gabriel arbetar med just nu är moderniseringen av Södertälje sluss och kanal. Efter tidigare initiativ att inleda projektet var det först under början av 2021 som det drog i gång på allvar med projekteringen för ELU, med Trafikverket som beställare. ELU har den samordnande rollen som generalkonsult och ansvarar för projekteringen mot Trafikverket. Gabriel är övergripande datasamordnare för konsultgruppen och samordnar projekteringen mellan sidokonsulter som arkitekter och vägprojektörer, underkonsulter och leveranser mot Trafikverket.

  – När vi satte i gång projekteringen såg vi över samordningen av projektet och lade fram en struktur och arbetssätt för oss i konsultgruppen. Hur skulle delgivningar gå till? Hur skulle filer delges, och hur ofta? Trafikverket vill att det ska gå fort fram, men vi har också fått utrymme att arbeta fritt med projekteringen och bestämma mycket själva, förklarar Gabriel.

  Metadata, filhantering och synkronisering i Chaos desktop

  I projektet Södertälje Sluss och Kanal blev Chaos desktop en viktig pusselbit då Trafikverket ställde krav på metadatahantering. Eftersom Gabriel hade använt Chaos desktop i Nya Slussen-projektet visste han hur det fungerade och kunde rekommendera det, och det blev ett av programmen konsulterna använde sig av i projektet.

  – I Södertälje Sluss och Kanal använder jag Chaos desktop för metadatasättning av filer som ska levereras till Trafikverket inom konsultgruppen. Det är lätt att få en övergripande koll på vilka handlingar som finns i projektet och ta fram nya dokumentnummer med hjälp av Chaos desktop, förklarar Gabriel.

  Ämnar integrera det nya arbetssättet i fler projekt

  Gabriel vill gärna jobba vidare med det nya arbetssättet för att få en bättre överblick även i andra projekt. Det är främst i de större projekten det behövs.

  – I framtiden skulle jag vilja försöka nyttja Chaos desktop oftare i större projekt. Dels där det är svårt att tyda filnamngivningen, dels för att ha koll på handlingarna. I Södertälje Sluss och Kanal-projektet insåg jag också att det fanns många funktioner jag inte nyttjade. Desto mer jag sitter i programmet och pratar med Tommy på Adtollo – desto mer förstår jag och att vi skulle kunna använda programmet till så mycket mer, säger Gabriel.

  Värdefull personlig kontakt med Adtollo

  Sammantaget menar Gabriel Kvarzell att Chaos desktop varit effektivt ur flera aspekter. Genom att de har kunnat sätta fasta värden direkt i namngivningsprocessen har de minimerat det manuella arbetet. I Nya Slussen-projektet har Gabriels kollegor sparat tid tack vare den smidiga synkroniseringen. Förutom att enkelt kunna ladda upp och ner har de kunnat se vilka filer som ändrats och lägga in olika autofunktioner.

  I projektet Södertälje Sluss och Kanal har framför allt arbetet med filhantering och metadatasättning blivit enklare genom att de snabbt kunnat se de olika parametrarna. Har exempelvis tio personer arbetat med ritningar har Gabriel kunnat se om alla fyllt i de parametrar som krävs. Utan Chaos desktop hade processen varit jobbigare och mer tidskrävande. Gabriel lyfter också den personliga kontakten med Tommy på Adtollo som värdefull.

  – För ELU har det varit viktigt att få support gällande Chaos desktop när det behövs då leveranserna ofta är tidskritiska. I det här projektet har ELU fått den hjälp vi önskat för att effektivt kunna nyttja verktyget på det sätt vi och Trafikverket haft behov av, säger Gabriel.

  Bilden visar samordningsmodellen i projektet. Bild: ELU

 • Fler nyheter

 • Topocad passar perfekt för Lilla Edets kommuns framtidsvisioner

  Mätningsingenjören Motaz Hanna är en sann Topocad-entusiast. Efter många års arbete i GIS-plattformar hittade han en ny favorit när han testade Topocad. Här får du en direkt inblick i hur Motaz använder Topocad för att få ut bra resultat i sina projekt på Lilla Edets kommun.

  Efter drygt 45 minuters bilfärd från Göteborg kommer du till Lilla Edets kommun som breder ut sig både i Bohuslän oc...

  Läs mer
 • Peter Dimberg modellerar framtidens VA-system

  Sälen upplever just nu en hög exploateringstakt där många nya hotell och fritidshus byggs. Det innebär att alla ska ha VA, och då gäller det att ha koll på om tillräcklig kapacitet finns. Vatten & Avfall i Malung Sälen AB (Vamas) är ett kommunalägt bolag i Malung-Sälens kommun som arbetar med just återvinnings- och VA-tjänster. Peter Dimberg är modelleringsingenjör på Vamas* och en av dem som arbetar...

  Läs mer
 • Ny modul för detaljplaner

  Vi är stolta att presentera Topocads nya modul för detaljplaner! Modulen uppfyller kraven på digital leverans till Lantmäteriet och är anpassad efter Boverkets föreskrifter. Vi har satsat på användarvänligheten: arbetsflödet är flexibelt, det finns en stor tolkningsfrihet och möjlighet att skapa sitt eget arbetssätt.

   

  Topocad Detaljplan ger en bra överblick över vilka bestämmelser som...

  Läs mer
 • Topocad 22 är här!

  Efterlängtad har den varit, Topocad 22. Så även om det tagit lite längre tid än vanligt är den nu här, rykande färsk som ett nybakt bröd. Topocad 22.0 innehåller mängder av förbättringar och nyheter på ett brett område. Hela nyhetslistan finns som vanligt i Topocad version 22.0 eller på adtollo.se/ladda-ner/versionsnyheter. Nedan kommer ett axplock.

  En av de största nyheterna är Topocads nya licen...

  Läs mer
 • Träffa Adtollo på Mätkart

  Träffa Adtollo på Mätkart 22!

  18-20 maj i Halmstad

  Länk till anmälan och information

  Föredrag

  Torsdag 19 maj kl 12:30-13:30

  Senaste nytt inom mätdatahantering Mer data, snabbare beräkningar och fler möjligheter för dig i din vardag. Jakob Samani från Adtollo berättar om alla spännande nyheter inom området.

  Läs mer