Skip to main content

Ständigt uppdaterade kartor mellan Norrköpings kommun och Lantmäteriet säkrar samhällsfunktioner

bal-norrkoping-madeleine-ram

Kartor är ständigt närvarande i våra liv. Viktiga samhällsfunktioner som polis, ambulans och samhällsplanering behöver aktuell kartinformation för att fungera. Och att pizzabudet hittar rätt adress. Därför måste kartor ständigt vara uppdaterade. Det sker i ett utbyte mellan kommunerna och Lantmäteriet. Kart- och mätningsingenjören Madeleine Önnegren på Norrköpings kommun berättar hur detta går till med hjälp av Topocad.

 

Kartor spelar en allt avgörande roll i vårt samhälle. Tänk bara på alla appar som används för att hitta rätt. Där hjälper kartinformationen på olika sätt, för att taxin och posten ska hitta rätt adress men också för viktiga samhällsfunktioner som polis och andra myndigheter.

Allt detta är beroende av att kartinformationen måste vara korrekt. Men det finns två informationskällor, kommunen har sin lokala karta och Lantmäteriet sin rikstäckande. Därför behöver man samarbeta och dela informationen så att uppgifter om adresser och byggnader överensstämmer i båda kartorna.

Det handlar om att den lokala informationen om byggnader, adresser och lägenheter, som bildar förkortningen BAL, i en kommun ska ajourhållas med Lantmäteriets. Det sker via en digital överföring.

 

Flödet säkras mellan kommun och Lantmäteriet

Hur går detta till i praktiken? Vi bad Madeleine Önnegren på Norrköpings kommun ge en inblick i arbetet med BAL-informationen. Hon är kart- och mätningsingenjören som sedan barnsben odlat intresse för kartor.

– Jag växte upp på en lantgård och sett de gamla kartorna som lantmätarna i äldre tider tog fram, berättar Madeleine. När jag nu i jobbet ser på kartorna förstår jag hur linjerna kommit till och allt arbete bakom. Den gav mig en annan syn hur det gick till då och hur vi jobbar idag med modern teknik.

Madeleine och hennes kollegor gör mätningar i terrängen och samlar data till exempel med totalstation eller drönare. Det sker ständigt förändringar i kommunen. Nya byggnader har kommit till, man har genomfört ombyggnader och andra har rivits. Eller så har adressen flyttats till en ny byggnad.

Hon visar en bild i Topocad på sin dator som för ett otränat öga ser ut som ett myller av olikfärgade rektanglar och streck. Men för henne är det ett landskap med byggnader med olika status och vägar.

 

Med färgsättning i Topocad ser Madeleine Önnegren vilka byggnader hon ska arbeta med. Det förenklar och sparar tid i arbetsvardagen.

 

Sparar tid i arbetsdagen

Hon väljer ut en av dem på skärmen, fyller på med nya uppgifter och allt skickas direkt upp till Lantmäteriets databas med hjälp av Topocads BAL-koppling. En bekräftelse talar om att nu har allt levererats. Hon kopplar också rätt adress till rätt byggnad.

Framför allt behöver inte Madeleine lägga tid på att kontrollera uppgifterna. De flesta finns redan i Topocad. Därför går det förvånande snabbt när hon tar nästa byggnad och några sekunder senare är också denna information levererad. Den aktuella lokala kartinformationen blir en del av den nationella kartan.

– Det sparar mycket tid eftersom jag har andra arbetsuppgifter som jag också vill hinna med.

Hon har en omväxlande arbetsdag med fältarbeten i landskapet och sedan bearbetning av data på kontoret. Dagarna ägnas också åt ta fram nya kartor och fastighetsutredningar och liknande arbetsuppgifter som också ska bli gjorda.

En annan positiv sak är att hon inte behöver göra någon handpåläggning. Beteckningar, sifferdata och annat kommer automatiskt i Topocad utan att Madeleine behöver sköta detta manuellt. Det säkrar informationsflödet, det blir korrekt från början.

 

Från myndighet till kommunen

Det är alltså ett datautbyte från kommunen till Lantmäteriet. Men det händer också att Norrköpings kommun vill ha tillgång till den kartinformation som Lantmäteriet har.

– I Topocad kan jag se om Lantmäteriet har tillfört något nytt som inte finns i vår karta, berättar Madeleine. Då laddar jag hem informationen med BAL-kopplingen och arbetar vidare med den.

Utbytet flödar alltså åt båda hållen. Madeleine laddar upp data till Lantmäteriet och kan ladda ner från myndigheten. Hon använder en specialfunktion i Topocad som gör att betydelsefulla uppgifter följer med i nedladdningen och blir användbara. Det förenklar arbetet och sparar tid.

 

Nödvändigt för viktiga samhällsfunktioner

Resultatet av att ajourhålla kartor med detta arbetssätt bidrar till att samhällsbyggnadsprocessen blir produktiv och effektiv. Flödet av data mellan kommun och Lantmäteri är till stor nytta vid till exempel ett infrastrukturprojekt. När en järnväg ska dras fram i landskapet skär projekteringen över kommungränser och då måste kartorna stämma överens och vara uppdaterade, kvalitetssäkrade och ha hög tillförlitlighet.

Nyttan med uppdaterade kartor är därför så viktigt. Inte bara i samhällsprojekt utan också i vardagen så att ambulans och räddningstjänst snabbt kan komma fram till rätt adress för att undsätta i hela vårt land.

 

Av: Love Janson

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt