• Nya arbetssätt och smidigare processer när Vaxholms stad infört TopoDirekt

  Med TopoDirekt får Vaxholms stad nya möjligheter. Modulen planmosaik är ett effektivt verktyg i hanteringen av nya detaljplaner och kommer att förenkla bygglovsprocessen i framtiden. Kommunlicensen med fritt antal användare bidrar till att fler tjänstemän på stadsbyggnadsförvaltningen kan använda kartinformationen. Ett nytt sätt att arbeta växer fram.

  Nyligen har Vaxholms stad kört igång TopoDirekt. När den tidigare leverantören meddelade att deras system skulle avvecklas blev det startskottet för att hitta en ny lösning. Med en tydlig kravlista gick kommunen ut på marknaden.

  – Vi ska kunna leverera data med BAL-stöd och att informationsutbytet ska ske enligt Nationella specifikationer, säger Sergio Mazzeo som är GIS-samordnare på stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad.

  Upphandlingen startades tidigt 2019 och rätt snart var TopoDirekt det enda realistiska alternativet som kunde leva upp till behovet. Under hösten i år togs den nya systemlösningen i drift.

  Planmosaik ger överblick

  Med TopoDirekt får Vaxholms stad nya verktyg. Ett exempel är planmosaiken, en modul som ingår i databasen och som Sergio uppskattar. Modulen organiserar detaljplanerna på ett systematiskt och illustrativt sätt. Inom varje område är endast en plan aktuell vilket hindrar att flera planer kan läggas på varandra. På så sätt angränsar planerna till varandra, som bitarna i en mosaik. En nyttig funktion som förenklar när nya detaljplaner ska tas fram.

  – Det som gör arbetet snabbare och framförallt säkrare är att vi tack vare XML-filformatet kan importera och spara en ny detaljplan utan att någon handläggare manuellt behöver återskapa eller redigera innehållet för att anpassa det till databasen.

  Planmosaiken är ett verktyg som alltså ger kontroll och överblick vilket i sin tur bidrar till en smidigare arbetsgång.

  Automatiserad bygglovsprocess i framtiden

  Ett resultat som planmosaiken ger är att bestämmelserna, som är kopplade till ytorna, följer med i den nya detaljplanen. Med ett enkelt klick kan en handläggare som inte är van att tolka kartsymboler få fram en ytas bestämmelser. Ute i fält är det möjligt att exakt ta reda på vad som gäller för just den här platsen med hjälp av en webbaserad karta i mobilen. På plats ger kartan svar på vilka förutsättningar som gäller och hur de påverkar ett bygglov.

  – Det här kommer på sikt att vara en viktigt del för automatisering av bygglovs-
  processen, menar Sergio. I framtiden skulle en privatperson kunna logga in och identifiera sig med bank-ID och gå in på sin fastighet och få fram olika data, hur mycket man kan bygga och hur mycket bygglov det finns.

  Kontroll på data i migrationen till ny databas

  Förutom nya arbetssätt i ett långsiktigt perspektiv bidrar TopoDirekt också till att öka tillgängligheten av kartinformationen. För att det ska kunna ske måste befintlig data migreras från den gamla till den nya databasen.

  – Risken när data konverteras är att information kan förloras, säger Sergio och ger ett exempel. En kod i det gamla systemet motsvarar inte samma kod i den nya databasen och då har vi granskat och ändrat så att en polygon blir en polygon i det nya systemet och inte en linje.

  Ett objekt kan också förloras på vägen om det inte är kodat och felaktig information måste rättas till och kompletteras.

  Bättre informationsspridning

  Tack vare det nya systemet får fler tjänstemän tillgång till det rikhaltiga innehållet i databasen.

  – Vi har en kommunlicens där vi kan installera TopoDirekt hos alla medarbetarna på stadsbyggnadsförvaltningen, berättar Sergio. Genom att ge behörighet kan information lättare spridas, alla har tillgång till rätt information direkt utan att vi på vår enhet behöver leverera eller producera.

  Det betyder att en handläggare på planenheten kan ges behörighet i ett projekt och få tillgång till kartdatabasen för att redigera eller skriva ut en ritning. Det underlättar både för handläggaren och för Sergio och hans två kollegor på GIS-enheten som inte behöver hjälpa till med detta. TopoDirekt påverkar alltså arbetssättet på ett positivt sätt och avlastar enheten.

  Sedan TopoDirekt infördes på Vaxholms stad skapades helt nya sätt att sprida information. Data blir mer tillgängligt, kvalitetssäkras och används effektivare, både i den dagliga verksamheten och för kommande behov i framtiden, som Sergio poängterar att TopoDirekt har kapacitet för. Det bådar gott i en tid som präglas av den digitaliserade utvecklingen inom samhällsbyggnad.

 • Fler nyheter

 • Nya Topocad 21: Smidig import av IFC-modeller och jobba interaktivt med nätutjämning

  Att kunna läsa in och hantera stora IFC-modeller har varit ett fokusområde under bygget av Topocad version 21. Här finns nu en ny valmöjlighet för enklare och snabbare IFC-import.

  Jag är mycket nöjd med Topocad 21. Vi har tagit stora steg framåt på flertalet områden. Bland annat är importen av IFC-filer förbättrad, vilket är ett område där efterfrågan stadigt ökar, säger Joakim Svantesson, affärs...

  Läs mer
 • Topocad webinars: Färska fredagsfrallor i schemat!

  Nu har vi lagt in nya ämnen i vår webinar-serie Fredagsfrallan.

  Varannan fredag kl 08.30 kan du delta kostnadsfritt när vi visar en nyhet eller en smart funktion i systemet.

  Gå till sidan med alla fredagsfrallor →

  SMS-påminnelse: glöm inte frallan!

  Vill du ha ett SMS en halvtimme innan fredagsfrallan startar?

  Fyll i dina uppgifter här för att få SMS →

   

  &nbs...

  Läs mer
 • Delta på Kartdagarna 2021 och lyssna på våra föredrag

   

  20-21 april, 2021 Digitalt Program & anmälan

   

  I år hålls Kartdagarna som ett digitalt event. Under dessa dagar som konferensen pågår får du chans att ta del av utveckling, nyheter, erfarenheter och forskning inom Geodatabranschens många spännande områden. Det hålls Breakout (seminarier/sessioner) och workshops som ger kunskapsuppbyggnad, vidareutbildningar, tips och idéer...

  Läs mer
 • Chaos desktop stöder nu BEAst namnruta

   

  BEAst har med stöd av SBUF-projekt tagit fram BEAst Namnruta och nu även styrande dokument BEAst Namnruta – Angivning av Handling och Status.

  Syftet är att lättare kunna hantera juridiken i framtagandet av handlingar under godkännandeprocessen.

   

  Chaos desktop och Congeria, två system inom dokument- och ritningshantering utvecklade av Adtollo AB, stöder nu...

  Läs mer
 • Webinar: Chaos desktop 10!

  Välkommen att delta på vår webbvisning där vi visar de största nyheterna i Chaos desktop 10!

  Versionen släpps under våren 2021 och bjuder på en mängd nyheter.

  Vi visar bland annat:

  Namnkonventioner med variabla längder och beroenden Ritningsförteckningar Word BEAst 2.0 Microstation Revit

  Vi berättar också om vad vi arbetar med framåt.

   

  Datum för webbvisning: 29:e ...

  Läs mer