• Nya arbetssätt och smidigare processer när Vaxholms stad infört TopoDirekt

  Med TopoDirekt får Vaxholms stad nya möjligheter. Modulen planmosaik är ett effektivt verktyg i hanteringen av nya detaljplaner och kommer att förenkla bygglovsprocessen i framtiden. Kommunlicensen med fritt antal användare bidrar till att fler tjänstemän på stadsbyggnadsförvaltningen kan använda kartinformationen. Ett nytt sätt att arbeta växer fram.

  Nyligen har Vaxholms stad kört igång TopoDirekt. När den tidigare leverantören meddelade att deras system skulle avvecklas blev det startskottet för att hitta en ny lösning. Med en tydlig kravlista gick kommunen ut på marknaden.

  – Vi ska kunna leverera data med BAL-stöd och att informationsutbytet ska ske enligt Nationella specifikationer, säger Sergio Mazzeo som är GIS-samordnare på stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad.

  Upphandlingen startades tidigt 2019 och rätt snart var TopoDirekt det enda realistiska alternativet som kunde leva upp till behovet. Under hösten i år togs den nya systemlösningen i drift.

  Planmosaik ger överblick

  Med TopoDirekt får Vaxholms stad nya verktyg. Ett exempel är planmosaiken, en modul som ingår i databasen och som Sergio uppskattar. Modulen organiserar detaljplanerna på ett systematiskt och illustrativt sätt. Inom varje område är endast en plan aktuell vilket hindrar att flera planer kan läggas på varandra. På så sätt angränsar planerna till varandra, som bitarna i en mosaik. En nyttig funktion som förenklar när nya detaljplaner ska tas fram.

  – Det som gör arbetet snabbare och framförallt säkrare är att vi tack vare XML-filformatet kan importera och spara en ny detaljplan utan att någon handläggare manuellt behöver återskapa eller redigera innehållet för att anpassa det till databasen.

  Planmosaiken är ett verktyg som alltså ger kontroll och överblick vilket i sin tur bidrar till en smidigare arbetsgång.

  Automatiserad bygglovsprocess i framtiden

  Ett resultat som planmosaiken ger är att bestämmelserna, som är kopplade till ytorna, följer med i den nya detaljplanen. Med ett enkelt klick kan en handläggare som inte är van att tolka kartsymboler få fram en ytas bestämmelser. Ute i fält är det möjligt att exakt ta reda på vad som gäller för just den här platsen med hjälp av en webbaserad karta i mobilen. På plats ger kartan svar på vilka förutsättningar som gäller och hur de påverkar ett bygglov.

  – Det här kommer på sikt att vara en viktigt del för automatisering av bygglovs-
  processen, menar Sergio. I framtiden skulle en privatperson kunna logga in och identifiera sig med bank-ID och gå in på sin fastighet och få fram olika data, hur mycket man kan bygga och hur mycket bygglov det finns.

  Kontroll på data i migrationen till ny databas

  Förutom nya arbetssätt i ett långsiktigt perspektiv bidrar TopoDirekt också till att öka tillgängligheten av kartinformationen. För att det ska kunna ske måste befintlig data migreras från den gamla till den nya databasen.

  – Risken när data konverteras är att information kan förloras, säger Sergio och ger ett exempel. En kod i det gamla systemet motsvarar inte samma kod i den nya databasen och då har vi granskat och ändrat så att en polygon blir en polygon i det nya systemet och inte en linje.

  Ett objekt kan också förloras på vägen om det inte är kodat och felaktig information måste rättas till och kompletteras.

  Bättre informationsspridning

  Tack vare det nya systemet får fler tjänstemän tillgång till det rikhaltiga innehållet i databasen.

  – Vi har en kommunlicens där vi kan installera TopoDirekt hos alla medarbetarna på stadsbyggnadsförvaltningen, berättar Sergio. Genom att ge behörighet kan information lättare spridas, alla har tillgång till rätt information direkt utan att vi på vår enhet behöver leverera eller producera.

  Det betyder att en handläggare på planenheten kan ges behörighet i ett projekt och få tillgång till kartdatabasen för att redigera eller skriva ut en ritning. Det underlättar både för handläggaren och för Sergio och hans två kollegor på GIS-enheten som inte behöver hjälpa till med detta. TopoDirekt påverkar alltså arbetssättet på ett positivt sätt och avlastar enheten.

  Sedan TopoDirekt infördes på Vaxholms stad skapades helt nya sätt att sprida information. Data blir mer tillgängligt, kvalitetssäkras och används effektivare, både i den dagliga verksamheten och för kommande behov i framtiden, som Sergio poängterar att TopoDirekt har kapacitet för. Det bådar gott i en tid som präglas av den digitaliserade utvecklingen inom samhällsbyggnad.

 • Fler nyheter

 • Topocads nya symbolredigerare

   

  En symbolredigerare eller konstruktionsverktyg har stått på önskelistan hos många användare en lång tid. Nu var det dags!

  Från och med Topocad 20.2 kan du med endast ett klick skapa eller redigera en symbol i en helt ny symbolredigerare.

  Steg för steg-guide!

  Följ vår steg för steg-guide eller se demon på vår youtube-kanal.

  1. Ny knapp: symbolredigerare. Det går...

  Läs mer
 • Höstens kurser i Chaos desktop

  Under hösten håller vi anpassade kurser både för administratörer och användare. Här lär vi dig jobba mer tidseffektivt, uppmärksammar dig på nya smarta funktioner i programmet samt lär ut våra bästa tips & trix!

  Administratörsutbildning

  Webbkurs, pris 1 500:-

  Kursinnehåll

  Vi lär oss: • administrera Chaos desktop • lägga upp projekt • skapa batchkommandon • koppla ritningsstämplar till p...

  Läs mer
 • Topocad 20.2 är här med ny symbolredigerare och ny snabbmall för VA-schakt

  Nu kommer en ny version av Topocad, 20.2, som innehåller många efterlängtade nyheter och förbättringar.

  Bland annat en ny symbolredigerare där du enkelt och snabbt skapar nya symboler och sparar dem i symbolbiblioteket.

  En ny snabbmall gör det enklare för alla som jobbar med VA-schakter.

  I slänktkommandot och massbalans finns nu en förhandsvisning vid inmatning av slänt som ger en vi...

  Läs mer
 • Webbvisning av Chaos desktop 9.0 och Congeria

  Missade du vår webbvisning? Hör av dig till oss så skickar vi länken till inspelningen. Här får du lära dig: Hur du använder Chaos desktop och Congeria i projekt Hur du överför ritningar och dokument till FM Access utan förlust av metadata Datum för webbvisning: 17 juni kl 09-10 14 augusti kl 09-10 1 september kl  09-10 Anmälan är stängd. Vad är Congeria?

  På webbvisningen demonstrerar vi äv...

  Läs mer
 • Chaos desktop 9.0 är här

  Nu kommer Chaos desktop 9.0 – en ny version med fokus på användarvänlighet och effektivitet Nu släpper vi version 9 av Chaos desktop, Adtollos system för effektiv och kraftfull dokument- och ritningshantering.   I version 9 finns flera nyheter som gör systemet mer användarvänligt och ger ett bättre arbetsflöde. Bland annat finns den nya fliken Moln på huvudmenyn för enklare tillgång till molntjän...

  Läs mer