• Digital tvilling – vad är det och ska man bry sig?

  Vore det inte praktiskt med en digital tvilling? En kopia av dig själv, byggd av ettor och nollor, som kunde användas för att monitorera din hälsa, föreslå nya vanor och testa olika före-byggande behandlingar innan du ens blev sjuk? Riktigt där är vi inte – ännu – men inom andra områden är detta nära verklighet.

  Vad skiljer en digital tvilling från en BIM-modell?

  Att en BIM-modell är en digital tredimensionell representation av ett fysiskt objekt har de flesta koll på. Vad skiljer då en digital tvilling från en BIM-modell? Ser vi på det enskilda huset kan man förenklat säga att en BIM-modell visar hur huset såg ut vid färdigställandet. En digital tvilling visar även vad som händer sedan, som användning, slitage och flöden. Den bidrar alltså med ytterligare dimensioner av information.

  Internet of things

  För att få till detta behövs data, exempelvis genom laserscanning och olika typer av uppkopplade sensorer. Det senare brukar kallas IoT (eller Internet of Things) och har haft en rask spridning, mycket till följd av att priserna på sensorer har fallit senaste åren. Sedan behöver man såklart även kunna analysera och visualisera. Här kommer olika typer av utökad verklighet in, som VR, AR och XR. Lägg där till artificiell intelligens, som tillsammans med statistik, metadata och realtidsdata kan addera ytterligare lager av möjligheter.

  Digitala tvillingar i byggindustrin

  En digital tvilling innebär med andra ord mer av ett systemtänk, där BIM-modellen är en grundläggande komponent i systemet, och involverar flera olika tekniker. Som med alla nya begrepp finns dock inte en enhetlig definition. En del lägger tonvikt på själva laserscanningen och bildigenkänningen medan andra lutar mer åt sensorer. Inom industrin insåg man tidigt potentialen i digitalisering för prototyptillverkning och test av olika scenarier, för minskad kostnad och kortade ledtider i produktutvecklingen. Ser vi till byggindustrin finns uppenbar potential för bland annat infrastruktur eller fastighetsförvaltning, för att förenkla förståelsen och effektivisera, samt bidra till minskad miljöpåverkan. Här kan exempelvis servicescheman anpassas efter faktiskt behov. Ska något sedan bytas eller repareras är det praktiskt att ha med sig en digital representation, som visar position (även innanför väggar) och metadata om användning.

  Den smarta staden

  Det är inte bara enskilda hus som kan ha en digital tvilling. Hela städer digitaliseras. Det ger möjligheten att simulera olika scenarier innan bygget startar på riktigt. I förlängningen kan man även förutse händelser, baserat på den initiala informationen och den information invånarna delar med sig av löpande. Här rör vi oss även mot begreppet ”den smarta staden”, som vi tidigare skrivit om.På sätt och vis är den digitala tvillingen i sin linda, som ett resultat av digitalisering och flera tekniska landvinningar som nu samverkar för att åstadkomma något större. Det finns stor potential i området och definitivt en anledning till att bry sig om och följa utvecklingen. Det kommer i alla fall vi göra och har garanterat anledning att återkomma till detta spännande ämne längre fram.

   

  Bildkälla: www.nyteknik.se/sponsrad/digital-tvilling-grun-den-i-nasta-generations-tillverkningsindu-stri-6871652

 • Fler nyheter

 • Ny video: Nyheter i Topocad 19.2!

  Jakob visar hur du får aktuella höjder från terrängmodell, uppdaterar linje, räknar träd från ett punktmoln och beräknar massbalans – det här är några av många nyheter i nya Topocad 19.2!

  Se video

  Läs mer
 • Räkna träd i punktmoln i nya Topocad 19.2

  Räkna antalet träd i ditt punktmoln, få höjder från aktuell terrängmodell (eller punktmoln) när du exempelvis ritar en linje, öppna alla dokument från senaste sessionen, slå samman två profiler, en helt ny modul för VA-arbeten – detta och mycket mer finner du i den nya versionen av Topocad!

  Ladda ner Topocad 19.2

  Läs alla nyheterna i versionen

  Läs mer
 • Ny video: Tips & tricks i Topocad 19

  Jakob visar hur du kan använda Topocad på olika smarta sätt, tag del av hans tips här!

  Läs mer
 • Glad sommar önskar Adtollo!

  Adtollo önskar alla vänner en riktigt härlig sommar!

  Supporten är öppen hela sommaren om ni behöver nå oss.

  Läs mer
 • Objektfokus i Topocad – lär dig hur du använder det!

  Upptäck Objektfokus i Topocad!

  Funktionen gör att objektet du arbetar med centreras.

  Aktivera kommandot genom att hålla nere Shift och markera ett objekt i ritningen. Panorera eller rotera ritningen för att se att kameran nu är centrerad i objektets centrumpunkt.

  För att skugga eller dölja icke markerade objekt finns ett antal olika lägen att välja mellan. Du hittar inställningarna f...

  Läs mer