• Vem är Byggsandra?

  Hon har gjort det till sin mission att förändra den historiskt konservativa, traditionella och mansdominerade byggbranschen. Hon väljer att tro på att allt är möjligt och har på bara ett år skapat en etablerad byggplattform – en plattform som driver förändring och är en röst för de grupper som är underrepresenterade i byggbranschen.

  Sandra Mobaraki driver den digitala byggplattformen Byggsandra. Från den arbetar hon för att göra byggbranschen tillgänglig för alla. Hon använder sin röst till att utmana branschen och förändra synen på den. Till att göra allas röster hörda och att attrahera fler kvinnor till branschen.

  – Om vi ska bygga ett Sverige för alla så behöver vi bred representation och det finns det inte i byggbranschen idag. Med fler perspektiv, till exempel från kvinnor och unga, får vi en ökad förståelse för utmaningarna som finns i samhället och hur konsekvenserna av beslut faktiskt kan komma att påverka individen. Hade vi exempelvis haft fler unga i branschen, så hade man i ett tidigt skede kunnat lyfta konsekvenserna av amorteringskraven och hur man stänger ute en hel generation. Men även andra grupper med svagare ekonomisk position i samhället, säger Sandra.


  Stack ut i branschen

  I byggbranschen hamnade Sandra själv av en slump. Hon var 19 år och sökte ett sommarjobb på en lokal byggvaruhandel. När hon tackade ja till jobbet var tanken att hon bara skulle stanna en sommar. Sandra blev kvar i sex år. Hon gjorde allt från att sälja, till att driva projekt och att tillslut arbeta som tjänstechef.  Sandra märkte tidigt att hon stack ut i branschen, dels genom att vara kvinna men även som ung och med föräldrar från ett annat land.

  – Genom att vara en minoritet fick jag en större förståelse för vilka utmaningar som fanns inom branschen. Till slut tröttnade jag på att bemöta fördomarna och på att höra att jag inte såg ut att jobba inom bygg. Jag bestämde mig för att sluta klaga och göra något åt saken. Om jag inte passade in i bilden som andra hade av branschen, så fick jag väl skapa en plattform som förändrade synen istället. Jag insåg också att den förlegade synen gjorde att många kvinnor inte kunde se sig själva i branschen. Därför vill jag bland annat inspirera fler kvinnor att söka sig till byggsektorn.

  Lyfter och debatterar

  Under Instagramkontot Byggsandra och hashtaggen #byggbranschenskvinnor lyfter hon fram kvinnor. Hon visar upp och debatterar kring olika projekt, frågor och utmaningar som branschen har. Det är en plattform dit man kan vända sig för att få tips och råd men också inspiration som ger en annan syn som är olik den traditionella.

  – Det är en av våra viktigaste branscher och den är så häftig. På grund av att det finns en syn kring att branschen är traditionell och konservativ, så går väldigt många miste om den. Jag vill visa upp en helt ny sida, den som inspirerar.

  Byggbranschens kvinnor inspirerar

  I maj i år anordnade Byggsandra för första gången nätverksträffen Byggbranschens kvinnor. Det är ett nätverk som syftar till att stärka kvinnor i branschen men även att attrahera fler. På träffarna varvas mingel med live-intervjuer och inspiration där deltagare får berätta om sina erfarenheter och lärdomar.

  – Det finns så mycket kompetens i nätverket! Jag vill bidra till att skapa en gemenskap bland byggbranschens kvinnor och att de på sikt kan inspirera fler att göra karriär inom den.

  Byggsandras arbete förs också i dialog med näringslivet och kommuner för att påverka företag och organisationer till att arbeta inkluderande och välkomnande.

  – Det finns forskning som visar att jämställda bolag är mer lönsamma och hälsosamma. Därför måste vi se till att företag och organisationer är inkluderade så att alla trivs och vill stanna på sin arbetsplats. Ett arbete som måste göras i flera led och där Byggsandra bara är först i ledet.

  Ung bostadspolitik gör ungas röster hörda

  Sedan starten av Byggsandra har hon sett ett behov av att ha en grupp med unga som branschen kan bolla med. Ur det föddes en idé som har som syfte att bära ungas röster. Nu är hon en av två initiativtagare bakom styrgruppen Ung bostadspolitik. Tillsammans med Alexandra Sandberg på Carrus Network arbetar hon för att göra ungas röster hörda och ge branschen ett ungt bollplank.

  – Målet är att skapa en brygga mellan unga och politiker, byggherrar, fastighetsbolag och kommuner. Vi behöver skapa dialoger och nu finns det en grupp som man kan vända sig till för att inkludera ungdomar. För att på riktigt kunna bygga ett Sverige för framtiden behöver även ungdomarnas röster göras hörda. Framtiden är deras – vad vill de ha från samhället?

  Idag är Ung bostadspolitik en styrgrupp på sex personer. Tillsammans ska de göra det enklare att fatta beslut som gynnar unga och samtidigt göra det enklare att inkludera dem i diskussioner och frågeställningar. Samarbeten med studentkårer ska skapas och aktörer som byggbolag och fastighetsbolag ska välkomnas in för dialog.

  – För mig finns det en drivkraft i att det inte finns en bättre tid än nu att skapa förändring. Därför är jag rösten för de kvinnor i byggbranschen som inte vågar träda fram. Åt de unga som vill påverka men inte kan, men också åt hantverkaren som möts av fördomar och svenska folket som inte är så insatta i branschen. Vi ska bygga ett Sverige för alla, avslutar Sandra.

 • Fler nyheter

 • Webbvisning av Chaos desktop 9.0 och Congeria

  Missa inte vår webbvisning! Varmt välkommen till vår webbvisning av nyheterna i Chaos desktop 9.0 samt Congeria. Här får du lära dig: Hur du använder Chaos desktop och Congeria i projekt Hur du överför ritningar och dokument till FM Access utan förlust av metadata Datum för webbvisning: 17 juni kl 09-10 14 augusti kl 09-10 1 september kl  09-10

   

  Webbvisningen är gratis men vi b...

  Läs mer
 • Chaos desktop 9.0 är här

  Nu kommer Chaos desktop 9.0 – en ny version med fokus på användarvänlighet och effektivitet Nu släpper vi version 9 av Chaos desktop, Adtollos system för effektiv och kraftfull dokument- och ritningshantering.   I version 9 finns flera nyheter som gör systemet mer användarvänligt och ger ett bättre arbetsflöde. Bland annat finns den nya fliken Moln på huvudmenyn för enklare tillgång till molntjän...

  Läs mer
 • Så utförde Storumans Kommun projekteringen av ett triangelspår – på egen hand!

  2018 fick Storumans kommun i Lappland beviljat att bygga ett 900 meter långt triangelspår mellan inlandsbanan, tvärbanan och Storumanterminalen. Den nya satsningen kommer att spara både tid och pengar ¬– och dessutom minska koldioxidutsläppen avsevärt. Trots komplexiteten i projektet valde Storumans kommun att med sin samlade kompetens i huset ta sig an projekteringen själva.

  Vi pratade me...

  Läs mer
 • Samarbete mellan Adtollo och SWG erbjuder kraftfull lösning för hantering av data från projekt till förvaltning

  Tillsammans erbjuder nu Adtollo och SWG (Service Works Global Nordic, tidigare Symetri FM) marknaden en kraftfull lösning för hantering av originalfiler såsom DWG, Revit, ArchiCAD med hjälp av produkterna Congeria och Chaos desktop.

  Nu kan vi gemensamt med SWG erbjuda marknaden en produktportfölj som på riktigt tar med sig data från projekt till förvaltning, säger Tommy Axelsten Stjärngren, kundan...

  Läs mer
 • Satellitbilder som kartläggningsverktyg även när djungeln är tät och det ofta är molnigt

  Läs vårt reportage om mätning i Indonesien!

  Text: Peo Lind, Bilder: Thomas Dubois

  En av de externa föreläsarna på Topocad Live 2020 i januari var lantmätaren Thomas Dubois från utbildningsföretaget Kartotek AB. Han tog med åhörarna på en resa långt bort till ett spännande projekt i en mycket annorlunda miljö. Under rubriken ”Hur bär man sig åt för att kartlägga svårtillgängliga områden som ...

  Läs mer