• Enklare steg från kartering till solider när Faluns stadsmodell i 3D växer fram

  Falun växer sakta fram i en 3D-modell. I samma stund som flygfoton karteras överförs informationen direkt till Topocad via kopplingen med EspaCity. Det förenklar arbetet för mätningsingenjören Andreas Westman och hans kollegor. 

  Falun är den ort som växer mest i Dalarna. På kommunen har man tagit fram en stadsmodell i 3D som förändras till följd av utvecklingen. I år är det tre år sedan man införde 3D. Andreas Westman är mätningsingenjör på avdelningen Mät och Karta inom samhällsbyggnadsförvaltningen och berättar om nyttan med tekniken.

  – Med hjälp av 3D kan vi visualisera hur en detaljplan kan komma att se ut, till skillnad från en plankarta med linjer och data som kan vara svår att begripa sig på för en invånare.

  Data från kartering blir till solider

  Stadsmodellen består av en stor mängd byggnadsmodeller som delvis är karterade som solider och är exporterade från Topocad. Med tanke på det stora antalet byggnader koncentrerar man sig i dagsläget på de nybyggda.

  – Vi ajourhåller 3D-modellen på samma sätt som vi gör med baskartan, säger Andreas.

  För att soliderna ska få exakt dimension mäts byggnader in. Dimensionerna måste vara korrekta eftersom de visar hur olika byggnader förhåller sig till varandra i verkligheten. Modellen blir ett beslutsunderlag för att man ska kunna bedöma och dra slutsatser vid till exempel projekteringar.

  Arbetet startar i fält där man tar bilder av området med drönare eller nyttjar bilder från Lantmäteriet. Bilderna bearbetas sedan i EspaCity, som är en programvara för att kartera från flygfoto.

  – Vi tittar på bilderna med stereoglasögon och karterar i EspaCity där vi ritar in linjer och ytor.

  Informationen går simultant vidare till Topocad.

  – I takt med att jag karterar i EspaCity läses informationen direkt in i Topocad i en synkroniserad koppling. Därefter fortsätter jag i Topocad och kan med lätthet skapa solider med hjälp av de verktyg som finns i programmet.

  Med hjälp av kopplingen flödar data från fältet via EspaCity till att bli solider.

  – Topocad fungerar som en central där all data länkas ihop, säger Andreas. Där redigerar vi vår baskarta, vi bygger 3D-modellerna och hanterar all mätdata som kommer in, alltså traditionella mätdata, från markmodeller, från punktmoln och från EspaCity.

  Val av passande detaljnivå

  En uppgift var att välja den detaljnivå på stadsmodellen som svarar mot behovet. Man har valt LOD (Level Of Details) 2. I specifika projekt är det projektörens önskemål som styr.

  – LOD 2 räcker för att göra analyser och är en god grund för detaljplanen, menar Andreas. Nivån

  är bra visuellt, då syns takåsar och fullständiga höjder på byggnader till skillnad mot LOD 1 som är klossar och räcker inte till. LOD 3 kräver en för stor arbetsinsats.

  Stadsmodellen uppdateras och sparas i en databas som har en struktur för att bygga upp och ajourhålla modellen. Själva uppdateringen sker när ny information tillkommer och det gäller inte bara befintliga byggnader utan även när nya ska uppföras i den växande stadsmiljön.

  Andreas ger en inblick i hur arbetsgången kan se ut. Utifrån bygglovshandlingar bedöms först utstakningen, det görs i Topocad. Därefter genomför Andreas och hans kollegor en lägeskontroll, grunden mäts in och läggs in i baskartan.

  – Då vet vi att här kommer det att bli en 3D-byggnad och det bevakar vi. I nästa steg följer vi hur bygget fortlöper och när huset är klart flyger vi med drönare och samlar information som sedan blir till solider i stadsmodellen.

  3D-informationen sprids vidare

  Stadsmodellen är tillgänglig för förvaltningar och yrkesgrupper som har olika mätningsbehov och liknande uppgifter. Då används en programvara likt en viewer där man kan detaljstudera modellen. 3D-modellen kompletteras av den interna webbkartan som innehåller baskartan och ortokartan. Tjänstemännen på Falu kommun kan alltså använda GIS-informationen på flera sätt och distribuera den internt eller externt.

  – Topocad är ett öppet program med flera möjligheter för att exportera data, till exempel inför en projektering.

  Andreas ser fram emot nästa version av Topocad. Med nya beräkningsfunktioner hoppas han att det ska bli ännu enklare att skapa solider. Att jobba effektivare är ett mål när stadsmodellen kontinuerligt fylls på med mer data och för varje dag blir allt mer komplex och innehållsrik.

  Texten är skriven av: Love Janson

 • Fler nyheter

 • Digital tvilling – vad är det och ska man bry sig?

  Vore det inte praktiskt med en digital tvilling? En kopia av dig själv, byggd av ettor och nollor, som kunde användas för att monitorera din hälsa, föreslå nya vanor och testa olika före-byggande behandlingar innan du ens blev sjuk? Riktigt där är vi inte – ännu – men inom andra områden är detta nära verklighet.

  Vad skiljer en digital tvilling från en BIM-modell?

  Att en BIM-modell är e...

  Läs mer
 • Objektfokus i Topocad – lär dig hur du använder det!

  Upptäck Objektfokus i Topocad!

  Funktionen gör att objektet du arbetar med centreras.

  Aktivera kommandot genom att hålla nere Shift och markera ett objekt i ritningen. Panorera eller rotera ritningen för att se att kameran nu är centrerad i objektets centrumpunkt.

  För att skugga eller dölja icke markerade objekt finns ett antal olika lägen att välja mellan. Du hittar inställningarna f...

  Läs mer
 • Nu söker vi en systemutvecklare!

  Systemutvecklare? Sök jobb hos Adtollo! Här blir du en del av ett framgångsrikt IT-produktföretag med platt organisation och stabil kundbas – och du får väldigt trevliga kollegor 🙂

  Adtollo söker nu en systemutvecklare med placering i centrala Stockholm. Vi erbjuder ett fritt och utvecklande arbete med mycket eget ansvar. Du kommer vara en viktig kugge i verksamheten och arbeta med att utveck...

  Läs mer
 • Release Chaos desktop 8.4

  Ny version av Chaos desktop med nyhet för Congeria

  Nu finns den nya versionen Chaos desktop 8.4 färdig att ladda ner från vår hemsida. Den innehåller flera korrigeringar och nyheter.

  Den nya versionen innehåller främst en nyhet för er som använder Congeria. Med Chaos desktop 8.4 kan detaljerad sökning utföras även när du är ansluten i till Congeria i Chaos desktop. Det går till exempel att söka på...

  Läs mer
 • Säker framtid för utbildade tekniker från Kartotek

  I mer än tjugo år har Kartotek utbildat mätnings- och karttekniker. Där blandas teori, praktisk inmätning och analyser bland annat i Topocad. Behovet på arbetsmarknaden är stort och innan examen har de allra flesta fått sitt första jobb.

  Eleverna som går Kartoteks utbildning för att bli mätnings- och karttekniker har framtiden säkrad.

  – De allra flesta har redan fått jobb innan examen...

  Läs mer