• Enklare steg från kartering till solider när Faluns stadsmodell i 3D växer fram

  Falun växer sakta fram i en 3D-modell. I samma stund som flygfoton karteras överförs informationen direkt till Topocad via kopplingen med EspaCity. Det förenklar arbetet för mätningsingenjören Andreas Westman och hans kollegor. 

  Falun är den ort som växer mest i Dalarna. På kommunen har man tagit fram en stadsmodell i 3D som förändras till följd av utvecklingen. I år är det tre år sedan man införde 3D. Andreas Westman är mätningsingenjör på avdelningen Mät och Karta inom samhällsbyggnadsförvaltningen och berättar om nyttan med tekniken.

  – Med hjälp av 3D kan vi visualisera hur en detaljplan kan komma att se ut, till skillnad från en plankarta med linjer och data som kan vara svår att begripa sig på för en invånare.

  Data från kartering blir till solider

  Stadsmodellen består av en stor mängd byggnadsmodeller som delvis är karterade som solider och är exporterade från Topocad. Med tanke på det stora antalet byggnader koncentrerar man sig i dagsläget på de nybyggda.

  – Vi ajourhåller 3D-modellen på samma sätt som vi gör med baskartan, säger Andreas.

  För att soliderna ska få exakt dimension mäts byggnader in. Dimensionerna måste vara korrekta eftersom de visar hur olika byggnader förhåller sig till varandra i verkligheten. Modellen blir ett beslutsunderlag för att man ska kunna bedöma och dra slutsatser vid till exempel projekteringar.

  Arbetet startar i fält där man tar bilder av området med drönare eller nyttjar bilder från Lantmäteriet. Bilderna bearbetas sedan i EspaCity, som är en programvara för att kartera från flygfoto.

  – Vi tittar på bilderna med stereoglasögon och karterar i EspaCity där vi ritar in linjer och ytor.

  Informationen går simultant vidare till Topocad.

  – I takt med att jag karterar i EspaCity läses informationen direkt in i Topocad i en synkroniserad koppling. Därefter fortsätter jag i Topocad och kan med lätthet skapa solider med hjälp av de verktyg som finns i programmet.

  Med hjälp av kopplingen flödar data från fältet via EspaCity till att bli solider.

  – Topocad fungerar som en central där all data länkas ihop, säger Andreas. Där redigerar vi vår baskarta, vi bygger 3D-modellerna och hanterar all mätdata som kommer in, alltså traditionella mätdata, från markmodeller, från punktmoln och från EspaCity.

  Val av passande detaljnivå

  En uppgift var att välja den detaljnivå på stadsmodellen som svarar mot behovet. Man har valt LOD (Level Of Details) 2. I specifika projekt är det projektörens önskemål som styr.

  – LOD 2 räcker för att göra analyser och är en god grund för detaljplanen, menar Andreas. Nivån

  är bra visuellt, då syns takåsar och fullständiga höjder på byggnader till skillnad mot LOD 1 som är klossar och räcker inte till. LOD 3 kräver en för stor arbetsinsats.

  Stadsmodellen uppdateras och sparas i en databas som har en struktur för att bygga upp och ajourhålla modellen. Själva uppdateringen sker när ny information tillkommer och det gäller inte bara befintliga byggnader utan även när nya ska uppföras i den växande stadsmiljön.

  Andreas ger en inblick i hur arbetsgången kan se ut. Utifrån bygglovshandlingar bedöms först utstakningen, det görs i Topocad. Därefter genomför Andreas och hans kollegor en lägeskontroll, grunden mäts in och läggs in i baskartan.

  – Då vet vi att här kommer det att bli en 3D-byggnad och det bevakar vi. I nästa steg följer vi hur bygget fortlöper och när huset är klart flyger vi med drönare och samlar information som sedan blir till solider i stadsmodellen.

  3D-informationen sprids vidare

  Stadsmodellen är tillgänglig för förvaltningar och yrkesgrupper som har olika mätningsbehov och liknande uppgifter. Då används en programvara likt en viewer där man kan detaljstudera modellen. 3D-modellen kompletteras av den interna webbkartan som innehåller baskartan och ortokartan. Tjänstemännen på Falu kommun kan alltså använda GIS-informationen på flera sätt och distribuera den internt eller externt.

  – Topocad är ett öppet program med flera möjligheter för att exportera data, till exempel inför en projektering.

  Andreas ser fram emot nästa version av Topocad. Med nya beräkningsfunktioner hoppas han att det ska bli ännu enklare att skapa solider. Att jobba effektivare är ett mål när stadsmodellen kontinuerligt fylls på med mer data och för varje dag blir allt mer komplex och innehållsrik.

  Texten är skriven av: Love Janson

 • Fler nyheter

 • Utsättare, se hit! Adtollo söker folk med din kompetens!

  Vi söker dig som vill jobba med kommunikation och vägledning vid utvecklingen av våra produkter. Som teknisk specialist stöttar du oss i vårt mål att skapa och förmedla en modern produkt som ligger i framkant vad gäller BIM och andra spännande tekniker inom byggbranschen.

  Läs mer om tjänsten här.

  Läs mer
 • Sneek peak på Topocad 19!

  I början av februari släpps Topocad 19, men för dig som inte vill vänta har vi släppt tre filmer där du kan se några av funktionerna redan nu.

  Gå till demofilmer för att ta del av alla filmer. Film 1 – Smarta CAD-kommandon Objektfokus: Så markerar du snabbt det objekt du arbetar med och resten skuggas eller visas inte alls, beroende på den inställning du valt. Levereraknapp: Välj vad du vill l...

  Läs mer
 • Snabbredigera metadata med Excel och flera andra smarta funktioner i nya Chaos desktop 8.3

  Nu släpper vi Chaos desktop 8.3 med flera nyheter. Observera att ”ärenden” byter namn till ”dokumenttyper” från och med denna version.

  Redigera metadata med Excel En ny funktion gör det möjligt att massredigera metadata för flera dokument i Excel. Se demonstration av funktionen här. Leveranskontroll för AutoCAD 2018/2019 Kontrollera metadata och filer före leverans. På fliken...

  Läs mer
 • Studenter på KTH lär sig 3D med hjälp av Topocad

  På KTH får de blivande civilingenjörerna bredda sin kunskap om 3D och BIM. I kursen ”Geodetisk mätningsteknik” blandas teori med laborationer. Studenterna ökar sin förståelse av 3D-modellen och hur den hänger samman med den digitala utvecklingen. Där är Topocad ett pedagogiskt verktyg.

  Det är väl ingen som har undgått den genomgripande digitaliseringen som pågår. Den genomsyrar hela samhället, så ...

  Läs mer
 • Adtollo inside story – Träffa Henrik Wessung

  Möt Henrik Wessung, programutvecklare på Adtollo sedan 2002. Med sina 16 år på nacken är han den som arbetat på företaget längst av de anställda. Följ med när han berättar om det bästa med jobbet, hur företaget förändrats över tid och vad han tror kommer hända inom programutveckling i framtiden.

  I en tid då arbetsmarknaden skriker efter duktiga programutvecklare och rekryteringsprocesserna upplevs...

  Läs mer