• Beställ

    Sedan 2012 har Cad-Q, numera Symetri, hand om försäljning, support och underhållsavtal gällande Chaos desktop. Adtollo står fortsatt för utvecklingen av programvaran.

    Kontaktperson på Symetri är Tommy Axelsten.

    Telefon: +46 8 704 22 00

    Epost: tommy.axelsten@symetri.com