• Övriga kommandon

    I mätskissen är det även möjligt att redigera lagertillhörighet på objekten och det finns en speciell funktion för att byta lager till konstruktionslager om man vill byta senare i ArcGIS istället.

    Spara funktionen till ArcGIS anger hur många objekt som sparas i varje lager och om dessa objekt är nya eller modifierade, finns objekt i mätskissen som inte kan sparas i databasen på grund av felaktiga lagernamn anges även detta.

    Ett specifikt kommando från ArcGIS är att välja kända punkter för användning som utgångspunkter i TopoSurv. Utsättningsdata skickas direkt från ArcGIS via TopoSurv till de olika instrumenten.