• Medelpunktsberäkning

    Till TopoSurv har vi utvecklat två typer av kraftfulla kommandon för att beräkna medelpunkter, dels en kontroll för medelpunktsberäkning bland mätdata och dels en kontroll av punkter både i mätskissen och där vi kontrollerar om motsvarande punkter finns i ArcGIS databas. Finns detta kan man välja vilken typ av data man vill behålla, exempelvis kan man behålla en del av attributvärden från befintlig punkt medan man uppdaterar befintlig punkt med dess nya beräknade koordinater.