• Topocad för lärare

  Utbildar din skola i Topocad?

  Är du lärare som utbildar i GIS, geodesi eller projektering?

  Topocad erbjuder många förmåner för dig som är lärare:

  • Topocad komplett paket som inkluderar de moduler ni önskar. Det antal licenser som täcker era behov (utbildningssalar och lärardatorer). Ni får även ta del av de kurspaket och kursdata vi har. Detta till en underhållskostnad av 3 000 per år, oavsett antal licenser (den avgiften är till för uppdateringar och support). Ni kan givetvis ha nätverkslicenser vilka kan checkas ut från systemet.
  • Vi erbjuder dessutom våra ordinarie utbildningar till halva priset.
  • Studentlicenser är gratis! Varje student får en egen licens av Topocad under hela utbildningstiden.