• Referenser & user stories

  Referenser för Chaos desktop/Dokumenthantering hittar du här. 

  Nedan hittar du referenser för Topocad/Mät & kart. Söker du referenser inom ett specifikt område? Hör av dig till oss!

  Topocad passar perfekt för Lilla Edets kommuns framtidsvisioner

  Mätningsingenjören Motaz Hanna är en sann Topocad-entusiast. Efter många års arbete i GIS-plattformar hittade han en ny favorit när han testade Topocad. Här får du en direkt inblick i hur Motaz använder Topocad för att få ut bra resultat i sina projekt på Lilla Edets kommun.

  Läs hela artikeln

   

  Peter Dimberg modellerar framtidens VA-system

  Sälen upplever just nu en hög exploateringstakt där många nya hotell och fritidshus byggs. Det innebär att alla ska ha VA, och då gäller det att ha koll på om tillräcklig kapacitet finns. Vatten & Avfall i Malung Sälen AB (Vamas) är ett kommunalägt bolag i Malung-Sälens kommun som arbetar med just återvinnings- och VA-tjänster. Peter Dimberg är modelleringsingenjör på Vamas och en av dem som arbetar för att alla ska få tillgång till fullt fungerande VA.

  Läs hela artikeln

   

  Nya arbetssätt och smidigare processer när Vaxholms stad infört TopoDirekt

  Med TopoDirekt får Vaxholms stad nya möjligheter. Modulen planmosaik är ett effektivt verktyg i hanteringen av nya detaljplaner och kommer att förenkla bygglovsprocessen i framtiden. Kommunlicensen med fritt antal användare bidrar till att fler tjänstemän på stadsbyggnadsförvaltningen kan använda kartinformationen. Ett nytt sätt att arbeta växer fram.

  Läs hela artikeln

  ”Det är ett färdigt system med mallar och stilar och liknande som gör att vi kan producera kartprodukter direkt”

  Tre skånska kommuner delar på GIS-arbetet. Nu stärks samarbetet när TopoDirekt införs. I en av kommunerna, Hässleholm, tog det bara tio månader att gå från beslut till fullt fungerande system.

  Läs hela artikeln

   

  ”Nu kan vi enkelt flytta runt en etikett med punktattributen och placera den på lämpligt ställe i förhållande till punkten. Vi är glada att Adtollo tog upp vårt förslag”

  När mätningsingenjörerna på Sigtuna kommun tar fram förrättningskartor på uppdrag av Lantmäteriet är Topocad en viktig länk.

  – Vi agerar som deras ingenjörer i fält och arbetar med fastighetsbildningsärenden inom Sigtuna kommun, berättar mätningsingenjören Patrick Spahr.

  Läs hela artikeln

  ”Man kan arbeta med Topocad på många sätt. Så här har jag valt att jobba och det är produktivt för mig och i mina projekt”

  Punktmolnet är makalöst rikt på information. Men all data behövs inte och därför måste punktmolnet filtreras. Här delar Nils Lindqvist på Lindqvist Mät AB med sig av sina bästa tips för att underlätta hanteringen.

  Läs hela artikeln

  ”Vi lägger in våra drönarflygningar under WMS-tjänsten, så att vi kan tända flygningen i Topocad”

  Att arbeta med drönare är tidseffektivt. Det menar kart- och mätningsingenjören Cecilia Eriksson på Vänersborgs kommun.

  Drönaren kompletterar annan utrustning och man kan på ett enkelt sätt uppdatera kartdatabasen när kravet på noggrannhet inte är så hög.

  Läs hela artikeln

  Drönarbilder i Topocad ökar ritningens kvalitet

  Det handlar om att göra rätt från början. För att få ett underlag som överensstämmer med verkligheten skickar mätteknikern Markus Johansson på Geodetik upp en drönare.

  Med dagsfärska bilder och inmätta objekt blir projekteringen eller ritningen i Topocad aktuell. Antalet felkällor minskar, menar Markus.

  Läs hela artikeln

  ”Topocad fungerar som en central där all data länkas ihop”

  Där redigerar vi vår baskarta, vi bygger 3D-modellerna och hanterar all mätdata som kommer in, alltså traditionella mätdata, från markmodeller, från punktmoln och från EspaCity. Falun växer sakta fram i en 3D-modell. I samma stund som flygfoton karteras överförs informationen direkt till Topocad via kopplingen med EspaCity. Det förenklar arbetet för mätningsingenjören Andreas Westman och hans kollegor.

  Läs hela artikeln

  ”Mariestads kommun väljer TopoDirekt som heltäckande system för sin kart- och mätverksamhet”

  Anders Persson, Mariestads kommun

  Anders Persson, chef på Mät- och geodataenheten på Mariestads kommun, förklarar varför TopoDirekt valdes som lösning: ”Tidigare använde vi oss av flera system för att lösa våra arbetsuppgifter med ajourhållning av vår baskarta samt kommunikation med Lantmäteriet och beställare. Med TopoDirekt så får vi ett system som täcker detta och samtidigt ger oss goda möjligheter att växla upp verksamheten och kunna leverera än bättre produkter”, säger Anders.

  Läs hela artikeln

  ”Topocad läser in ovanligt många filformat”

  Tempot är högt på ingenjörsföretaget GeoDeal. För att uppnå god kvalitet i inmätta data från fältet använder man Topocad. Det har blivit en daglig rutin på företaget.

  ”Alla rådatafiler sparas i kronologisk ordning. Det betyder att vi kan förklara för kunden hur vi jobbat, vilka prismor som använts och varför vi valt just den vinkeln eller höjden. Även om det knappt händer så är det en trygghet att vi kan öppna filerna i Topocad och verifiera vår arbetsgång och de värden vi fått fram.” säger Frederik Håkansson, vd på Geodeal. En annan fördel som Frederick har av programmet är formathanteringen. ”Topocad kan läsa ovanligt många filformat. Vi har många program för att kunna jobba med den information vi har fått. Jag kan ibland få filer i ett format som jag aldrig sett. Men i Topocad brukar filerna inte vara några problem att öppna.”

  Läs hela artikeln

  ”Topocad är mitt verktyg och är ett absolut måste. Det skulle inte fungera på något annat sätt”

  Den ena sektionsmallen är inte den andra lik i Väsjöprojektet i Sollentuna kommun. Jonny Lundberg på Geodesi i Ö-vik AB berättar hur han med hjälp av Topocad får ett fungerande arbetsflöde och hur volymberäkningarna presenteras.

  Läs hela artikeln

  ”Topocad – programmet som rättar sig efter mätteknikern”

  För att arbeta på ett effektivt sätt måste programmen följa med den tekniska utvecklingen och kunna hantera stora datamängder. Det är ett av skälen till att regionchefen vid Teodoliten Mätteknik Ali Afsahi har valt att arbeta med Topocad. Programmet anpassar sig efter hur jag tänker, säger han.

  Läs hela artikeln

  _28A0399Topocad – Annelies dagliga följeslagare

  Mätteknikern Annelie Ekman möter dagligen nya utmaningar i sitt arbete. Till exempel när en brygga i Årsta skulle pålas och där pålarna måste ha exakt lutning.
  Då använde hon Topocad för att bearbeta data så att punkterna på pålarna i sjön hamnar korrekt och bryggan förankras på ett säkert sätt.

  Läs hela artikeln

  Spårmätning Mättjänst ABRälsmätning säkrar spårgeometri med särskilda metoder och verktyg

  Rälsens läge är betydelsefullt för att transporter via järnväg ska fungera. Därför mäter projektledaren Mattias Olsson noggrant spåren med särskilda verktyg och arbetsmetoder. Med omlottberäkning i Topocad säkrar han mätningarnas kvalitet.

  Läs hela artikeln

  Topocad1LKAB sprider Topocadkartor med stöd av webbverktyg

  De tre dagbrotten i Svappavaarafältet förändras ständigt och dagligen kommer nya kartdata. För att göra informationen tillgänglig använder LKAB ett webbverktyg för att sprida kartor från Topocad till användarna.

  Läs hela artikeln

  ncc2-manupuleradSamverkande modeller ger NCC svar i projekt på Hisingen

  I Göteborgsregionen pågår flera stora infrastrukturprojekt. Marieholmsförbindelsen är ett av dem där NCC Anläggning Region Väst ansvarar för ett delprojekt.
  Mätningschefen Peter Landau berättar om hur de i Topocad lägger till modeller på en grundmodell. De samverkar och blir tillsammans ett verktyg för att visualisera, planera och följa upp arbetet.

  Läs hela artikeln

  ”Att ha alla data integrerade och samlade på ett ställe är guld värt. Vi slipper mycket merarbete och minimerar risken för missförstånd”

  Patrik Öhrström, Sollentuna kommun.

  Sollentuna är en av kommunerna som använder Topocad, ett CAD-program för mätningstekniska beräkningar och för projektering. Inom miljö- och byggnadskontoret pågår ett arbete med att samla och integrera alla kartdata. Viktiga pusselbitar i det här arbetet är de nya versionerna av Topocad och ISM koppling till Oracle Spatial.

  ”Vi skulle inte klara oss utan Topocad”

  Joakim Sköld, mättekniker hos Sveab, Svenska entreprenad i Mälardalen AB.

  Joakim har använt Topocad i nästan fyra år och Topocad är ett av hans viktigaste verktyg. – Topocad använder jag dagligen för massberäkning och kontroll av mängder och ytor, berättar Joakim Sköld. På min avdelning skulle vi inte klara oss utan Topocad. Vi använder exempelvis programmet för att konvertera DWG-filer vi får från konstruktörer och arkitekter. Data, som vanligtvis skapades med AutoCAD, omvandlar vi till våra totalstationer och GPS för utsättning och inmatning.

  ”Topocad är spindeln i nätet”

  Börje Andersson, Geocon AB, använder Topocad vid kontrollmätninger av Slussen

  – Vi har använt Topocad under säkert 10 år eller längre. Det säger sig själv att vi tycker att Topocad är ett utmärkt program, annars hade vi inte hållit fast vid det. Den stora fördelen är närhet till programmerare och produktspecialister hos Adtollo. Det gör att vi har lätt att få gehör för våra förslag till både förbättringar och ändringar.

  ”En helhetslösning som fungerar”

  Johan Häggqvist, Trelleborgs kommun

  Vi ville ha en lösning som kunde hantera hela kedjan från mätning på fältet ända in i databaser. Vi hittade Topocad från Adtollo som då hade kommit med en ny programmodul för en direkt koppling mellan Topocad och ArcCadastre/ArcGIS, berättar Johan Häggqvist, ingenjör på Mät & Karta på Trelleborgs kommun. Modulen använder vi för läsning och skrivning mot både geodatabaser och fleranvändarmiljön ArcSDE.

  ”Via ISM har Topocad-användarna tillgång till hela vår kartdatabas på ett smidigt sätt.”

  Ola Setterby, Teknisk Lantmätare, Göteborgs stad

  ”Vi använder Topocad inom mätningsverksamheten på kontoret. I första hand för husberäkningar och utsättningar men även inmätningar. Inmätningar görs dock bara som specialuppdrag då hela vår primärkarta uppdateras fotogrammetriskt. Vi har även som målsättning att använda programvaran för nätutjämningar vid behov framöver. Via ISM (Independent Spatial Management) har även Topocadanvändarna tillgång till hela vår kartdatabas på ett smidigt sätt.”

  ”Vi är nöjda med Topocad”

  Roger Johansson, Mätningsingenjör, Trollhättans Stad, Stadsbyggnad/Stadsing.kontoret

  ”Vi använder programmet i första hand för fältdata till våra instrument, både tömning och tankning. Sedan används det till terrängmodeller, nätutjämning och att generera höjdkurvor. Vi är nöjda med Topocad, fungerar bra till det vi använder det.”

  ”Vi kan få SOSI formatet rett inn på Topocad”

  Ole Alexander Vanebo, Hole Maskiner AS, Straumgjerde, Norge

  Hole Maskiner har brukt Topocad siden versjon 5.0, og har dermed fulgt utviklingen av programmet som nå har blitt en komplett cad pakke. Spesielt de siste oppdateringene har hatt stor nytte for oss, da vi kan få SOSI formatet rett inn på Topocad.

  Vi bruker programmet til all planlegging og utførende jobber vi driver med. Dette inkluderer veier, masseberegning, situasjonsplaner, bygg, landmåling, behandling av utstikningsdata, tillaging av planer til maskinstyring + mye annet.
  Vi synes det er veldig greit å ha et program som kan ta for seg det vi trenger av landmåling/planlegging. I tillegg har vi hatt en god dialog med Topocad når det gjelder oppdateringer og utbedringer av programmet, har vi hatt noen problem med noe så har vi alltid fått hjelp. Kort og godt er vi veldig fornøyde med programmet og kommer til å bruke det videre.