• Volymberäkning Sektion

  Volym Sektion använder sektionsmallar i kombination med terrängmodeller, punktmoln, väglinjer, profiler och skevningsdiagram för att skapa beräknade sektioner och mängder av olika slag.

  • Interaktiv volymberäkning av areor
  • Alla typer av sektionsmallar kan användas
  • Grafisk redigering av sektioner, sektionerna kan redigeras på ett stort antal sätt med interaktiv area och volymberäkning
  • Vägen i 3D skapas i en ritning
  • Volym sektion skapar tvärsektioner och volymberäknar dessa för alla typer av linjer. Tvärsektionerna är grafiskt redigerbara och har en interaktiv beräkning av volymer
  • Det finns ett antal snabbmallar i Topocad för vägar, VA och tunnel för att snabbt kunna sätta igång med dina sektionsmallar

  Topocads sektionsmall är mycket intelligent och du kan skapa vilken typ av sektionsmall som helst, både väg, järnväg, VA och tunnel. Volymberäkning sektion använder ellipser samt att hela sektioner kan skevas.

  Sektionsmallarna byggs upp med hjälp av olika vektorer, fasta mått, lutningar, relativa mått, anslutningar mot modeller och lager, förbindningar mot lager med flera. På det sättet kan du skapa dynamiska sektionsmallar som kan följa olika sidolinjer eller profiler och ha olika offsetmått. Sektionsmallarna kan också använda obegränsat antal ingående lager. Detta både för interna lager som slitlager, bärlager, förstärkningslager men även mot ett antal olika terrängmodeller. Det går att beräkna sektioner både mot jord, lera, förstärkning, berg eller till exempel mot befintlig väg.

  Interaktiva areor och mängder

  I de beräknade sektionerna är alla areor och mängder interaktiva. Du kan redigera en eller många sektioner kan samtidigt, med eller utan interpolering i redigeringarna. Mängder beräknas direkt. Det går även att beräkna sektioner gentemot punktmoln och ingående komponenter kan när som helst ändras. Till exempel så kan du byta ut eller uppdatera en terrängmodell, väglinje, profil eller sektion och direkt få uppdaterade sektioner.

  Sektionerna kan du sedan exportera till LandXML för maskinstyrning i Novatron, Topcon, Trimble med flera system eller till MBS för maskinstyrning i Georog. De kan även exporteras till terrängmodeller eller som sektioner och linjer i en ritning. Import av beräknade sektioner kan du göra från LandXML format. Det går sedan att gå bakvägen och skapa en sektionsmall från importerade beräknade sektioner.

  Både beräknade sektioner och terrängmodeller skapade från sektioner kan refereras till en ritning i Topocad för direkt visning av hur de beräknade sektionerna kommer att se ut. Topocad har även stöd för ett stort antal maskinstyrningsformat och kan importera projekteringar från andra system.

  Tunnelsektioner

  Tunnel arbetar främst med tunnelprojektering, -beräkning och -redovisning. Tunnelsektioner kan du skapa med hjälp av färdiga snabbmallar. Tunnel hanterar även punktmoln. Areor kan beräknas mellan skärningslinjer och du kan även beräkna en geologisk överprofil.

  Tunnelhanteringen sker i tre större steg:

  1. Skapande av den/de teoretiska tunnelsektionerna med grafisk redigering och interpolering mellan olika sektionselement. Sektionerna kan byggas upp med hjälp av linjer. Olika typer av sektioner kan användas i tunneln.
  2. Inmätning av punkter och en jämförelse av dessa punkter och den teoretiska tunnelsektionen. Varje punkts läge jämförs med sitt teoretiska läge och en terrängmodell på tunneln skapas.
  3. Denna terrängmodell och den teoretiska terrängmodellen jämförs med varandra och olika typer av redovisning vad gäller volymer, areor och längder kan erhållas på en mängd olika sätt.

  Läs mer

  Topocad Volym Sektion Broschyr