• Flex för VA

  Topocad Flex är vår modul som ger möjlighet till förvaltning av VA-nätet, med nya funktioner för att lätt skapa och modifiera ledningar och brunnar, skapa händelser och spåra vattenflöden i ledningarna.

  Topocads VA-modul Flex ger smidig tillgång till funktionaliteten och logiken som ligger i Flex VA-databasen. Med de nya funktionerna i Topocad är tanken att minimera antal moment för att skapa och redigera VA-objekt och utnyttja databasen till fullo. Funktionerna har även stöd för att, direkt efter avslutat kommando, spara mot databasen eftersom mycket av funktionaliteten utförs där.

  Informationen ligger samlad

  Användaren behöver inte leta runt bland olika funktioner i Topocad utan kan direkt gå till fliken Flex i menyn och där hitta samtliga kommandon. Med hjälp av de sammansatta funktionerna är det till exempel mycket enklare att dela och sammanfoga ledningar. Användaren kan med bara några knapptryckningar peka ut och starta spårning eller rita en yta för att få information om vad som finns inom ytan.

  Direktlagring till databasen

  En stor fördel är att vid skapande av grundobjekt (punkt, linje, yta) kan användaren enkelt ange om direktlagring ska ske till databasen och i så fall vilka andra lager som ska uppdateras i aktuell ritning.

  Modulen förenklar också arbetet med analyser av till exempel rapportytor och spårning. Här kan användaren välja att uppdatera andra lager i samband med lagring till databas och på så sätt direkt ta del av vad rapporten visar.

  Topocad Flex

  • Användaren behöver inte leta i menyer och verktygsfält utan kan direkt gå till sin VA-meny Flex
  • Även ovana användare kan komma igång att rita VA utan större erfarenhet av Topocad
  • Det går att göra avancerade analyser utan svårigheter (spårning, rapportytor)
  • Med hjälp av direktlagring kan man direkt ta del av de virtuella vyer som påverkas av sin redigering (abonnentkoppling, koppling till händelser)
  • På ett enkelt sätt går det att lägga in tv-filmer