• Punktmoln

  Topocad Punktmoln är en effektiv modul för att använda stora punktsvärmar. I Topocads punktmolnsmodul finns bland annat möjlighet att färglägga punktmoln från ortofoto eller klä ett punktmoln med en rasterbild.

  Filformat

  Ett antal filformat, bland annat LAS/LAZ, NH (ESRI ASCII grid) och generella ASCII-filer importeras till Topocads TPC-format. Finns det RGBA-information, det vill säga färger och intensitet, går det även att läsa detta. Punktmolnet går givetvis att titta på i 3D och är RGBA använt så syns även färgerna i modellen.

  Redigering av punktmolnet

  Punktmolnet kan redigeras manuellt. Till exempel kan valda punkter raderas. Det går även att färga punktmolnet på olika sätt; genom elevation, lutning i punktmolnet eller genom att använda en rasterbild. Punktmolnet kan också användas för att  höjdsätta en rasterbild. Topocads punktmolnsfil kan sedan användas för en mängd olika funktioner. Bland annat går det att ur punktmolnsfilen skapa en terrängmodell för redigering och användning som terrängmodell. Punktmolnsfilen kan också användas direkt i alla kommandon som använder terrängmodell, bland annat att skapa nivåkurvor, volymberäkna och skapa terrängprofil.

  Filtrera

  Punktmolnet kan filtreras med flera typer av filter:

  • Brusfilter används för att ta bort lösa/oönskade punkter, till exempel punkter som hamnat under markytan
  • Rutnätsfilter är ett snabbt och bra filter som används för att spara en punkt enligt ett visst rutnätsavstånd. Välj högsta, lägsta eller medelvärde
  • Bollfilter används exempelvis för att ta bort vegetation och behålla markytan

  Export

  Export av delar av (eller hela) punktmolnet kan ske till olika koordinatfiler eller till Topocads punktmolnsfiler. Det går även att importera punktmoln till Topocads ritning vilket ger möjlighet att använda punktmolnen som referenser. Punktmolnet kan användas som bakgrund men också för snappning.

  Identifiera cylindrar i punktmoln

  Funktionen hittar alla cylindrar, stora som små, i ett punktmoln. Du ställer själv in parametrarna: avstånd mellan punkter, max/min längd och max diameter. Resultatet blir solider i en ritning där de kan redigeras.

  Färga ett punktmoln i jämförelse mot en solid

  så att det blir lätt att se var man har avvikelser, både innanför och utanför soliden. Funktionen är framtagen för Förbifart Stockholm där tunneln projekteras med solider.

  Läs mer!

  Så tycker våra användare Reportage om hur InfraGeoTech använder Topocads punktmolnsmodul
  Topocad Punktmoln Broschyr
 • I punktmolnsmodulen fick jag en möjlighet att analysera punkterna och bedöma deras värde

  • Glenn Karlsson
  • InfraGeoTech