• Planmodul

  Topocads modul för planarbeten har funktioner för att skapa intelligenta objekt via sammansatta kommandon och funktioner för att tilldela egenskaper på ytor allt efter Boverkets riktlinjer eller egendefinierade egenskaper. Modulen har även en smart funktion för att skapa förklaringar i ritningsbladet.

  I Topocad Planmodul kan du

  • Skapa intelligenta ytor med en knapptryckning! Kommando för att skapa sammansatta objekt med val från en verktygslista.
  • Ange Planbestämmelser direkt på objektet – objektet blir intelligent och vet vad det är.
  • Automatisk förklaringstext till bestämmelserna i ritningen, generera ritningsslipsen med automatik inklusive symboler och beteckningar.
  • Lagerkollektioner för att snabbt rita en grundkarta och exempelvis illustration i samma ritning.
  • Automatisk justering av texter i ritningsbladet.

  Topocad använder makron för att skapa de objekt som används, exempelvis användningsgränser och egenskapsgränser. Information som anges med ett kommando är lager, färger, linjetyper och linjebredder, symboler, attribut, koder.

  Bestämmelserna anges sedan direkt på objekten efter Boverkets riktlinjer eller egendefinierade bestämmelser, vilka sedan sorteras in och visas med automatik i ritningsbladets förklaringstext.

  Det finns funktionalitet för att automatiskt flytta in texter på ritningsbladet om de kommer i skärning med kanten. Egenskaperna sparas på objektet och följer med ner till databasen. Det finns även funktionalitet för att importera en XML-fil med geometrier och egenskaper.

  Modulen har även en smart funktion för att rita ut detta i en förklaring på ritningsbladet.

  Bind ihop mät, karta och plan!

  10+1 skäl till varför du ska använda Topocad Planmodul

  1. Mätningsenheten kan direkt mäta in och uppdatera kartan
  2. Kartan kan uppdateras och redigeras med ett integrerat CAD-verktyg
  3. Systemet kräver ingen extern CAD-applikation
  4. Systemet är oberoende av externa applikationsutvecklare
  5. Bestämmelser enligt Boverkets riktlinjer
  6. Kartan kan hämtas från och sparas i ett stort antal databaser som Oracle, SQL server, MySQL, PostGreSQL. Både plan och karta kan hämta och skriva kartan
  7. Intelligenta objekt med bestämmelser. Objekten vet vad de är och detta sparas i databasen för direkt åtkomst
  8. Ritningar autogenereras med alla bestämmelser som finns i planen
  9. Detaljplanen kan läggas ut på Internet för publicering internt och mot allmänhet
  10. Tredimensionell karta med visning och publicering i tre dimensioner

  11:e skälet? Priset – Topocad Planmodul har ett mycket lägre pris än sina konkurrenter!

  Läs mer

  Topocad Planmodul Broschyr