• Nätutjämning

  Topocad Nätutjämning är en unik beräkningsmodul på så sätt att den inte gör någon skillnad på en avancerad nätutjämning eller en enkel fri station. Alla uppställningar beräknas precis lika bra.

  Nätutjämningsberäkningen kan använda sig av alla typer av observationer i samma beräkning. Tanken är att det ska vara så enkelt för dig att använda beräkningen att även vanliga beräkningar, som inte är gjorda för nätutjämning, kan beräknas via denna modul för att säkerställa noggrannheten på stationsetableringar.

  Du som är en avancerad nätutjämnare får även du ditt lystmäte då det är enkelt att lägga in olika instrument, atmosfärskorrektioner, viktningar och a´priori medelfel på olika observationer.

  Resultatet hamnar direkt i Topocads grafik med inzoomning på den observation som orsakade den största påverkan på nätet. Det är då möjligt för dig att ta med, utesluta eller ändra denna observation interaktivt.

  I Topocads nätutjämning finns ett stort antal tester och rapporter för olika typer av felidentifiering. Det finns också en inbyggd simulering av nät där det är enkelt att lägga till nya punkter och mätningar mellan dessa.

  Nätutjämningsmodulen är 100% integrerad med Topocad.

  Funktioner

  • Kan användas för i princip obegränsat antal punkter och observationer
  • Enkel funktion för utsökning av grova fel
  • Inställbar för 2D, 3D eller mix av 2D/3D
  • Simulering
  • En stor mängd felsökningsmöjligheter
  • Stort antal rapporter för både plana nät och höjdnät
  • Funktionerna i modulen är utvecklade att följa de senaste direktiven från HMK

   

  Läs mer

  Topocad Nätutjämning Broschyr