• Leveransmodul LTF

    LTF – skapa, lagra och redovisa lokala trafikföreskrifter.

    För att enkelt skapa, lagra och redovisa trafikföreskriften till Transportstyrelsen finns funktioner inbyggda i Topocad. Användaren ritar in sträckan eller området som berörs med hjälp av fördefinierande makron. Användaren fyller i gulmarkerade områden i en färdigformulerad text och klickar OK. En rapport skapas med informationen och en bild på det utritade området.

    Informationen i rapporten sparas på objektet och rapporten nås från en länk på objektets egenskaper. Självklart går det att gå tillbaka och komplettera trafikföreskriften i efterhand. Rapporten sparas som pdf/a och skickas med e-post. I kommande release kommer en funktion där rapportering sker via RDT (xml + pdf) med autentisering via BankID.

    Läs mer

    Topocad Leveranser Broschyr