• Järnväg

  Se filmen ovan om Topocad Järnväg!

  I den här demonstrationen visar Jakob järnvägsspecifika funktioner i Topocad såsom bax och lyft, FOMUL och omlottsmätning. Han beskriver även några skillnader mellan järnväg och annan väg i geometriformatet.

  Funktioner

  Här finns de funktioner du behöver för att arbeta med järnväg. Typiska funktioner för järnväg är rälsförhöjning och längdtabeller i väglinjer och profiler, där man arbetar med olika kilometerlängder som inte är 1000 meter. Andra funktioner är omlottpunktsberäkning.

  Dessutom finns beräkningsfunktionen bax/lyft, som är en specialfunktion och som genererar både utskrivna och grafiska rapporter, och som redovisar bax och lyft i en ritning.

  Även FOMUL för rapportering av objekt nära räls ingår i modulen.

  Sektionsmallar för järnväg

  Vi har anpassat sektionsmallarna i Topocad för rälsförhöjning i modulen Sektionsmall.

  Topocad för järnväg hjälper dig att mäta och titta på dina resultat på bästa sätt!

  Topocad Järnväg var förut en egen modul i Topocad men ingår nu i Geometrimodulen.