• Järnväg

    Topocad Järnväg var förut en egen modul i Topocad men ingår nu i Geometrimodulen.

    Här finns de funktioner du behöver för att arbeta med järnväg. Typiska funktioner för järnväg är rälsförhöjning och längdtabeller i väglinjer och profiler, där man arbetar med olika kilometerlängder som inte är 1000 meter. Andra funktioner är omlottpunktsberäkning.

    Dessutom finns beräkningsfunktionen bax/lyft, som är en specialfunktion och som genererar både utskrivna och grafiska rapporter, och som redovisar bax och lyft i en ritning. Topocad för järnväg hjälper dig att mäta och titta på dina resultat på bästa sätt.