• Databasadapter ISM

  Topocad databasadapter ISM är en integrerad modul för att läsa och skriva data i ISM applikationer, det vill säga Topocad läser och skriver direkt till databasen via ISM.

  Topocad Databasadapter ISM gör det möjligt att direkt från Topocad hämta och spara data via Spatial ISM från Sokigo till och från olika databaser. Adaptern håller reda på redigerade, nya och borttagna objekt och uppdaterar databasen med dessa.

  Du kan söka, använda vyer, hämta olika utsnitt från kartan, se metadata och attributdata. Adaptern kan användas för uppdatering av karta från fält eller för att skapa ritningar av olika slag från kartan. All övrig hantering som projektering, profilering, terrängmodellering med mera kan göras från kartdata.

  Funktioner

  Med hjälp av smart funktionalitet i kodtabellen, i uppsättning av kartan i Spatial ISM och ett system för kontrollkoder kan mätningar styras att dels ha den rätta geometrin oavsett om det är punkter, linjer, ytor med raka sidor, radier, cirklar eller splines. Dels ligga på rätt lager med rätt färg, symbol och linjetyp och ha precis rätt egenskaper för den databas de ska hamna i.

  Projekteringar kan sparas direkt i databasen via ISM. Berörda parter kan gå in och se på dessa och välja den plattform de är mest vana vid att använda. När uppkoppling till databasen sker via Spatial ISM krävs ingen import eller export utan uppdatering sker rakt mot databasen.

  Det finns även en funktion för leverans till Bryggan i modulen för work flow.

 • Läs om våra andra databasadaptrar