• Ingenjör

    Modulen för dig som behöver ett CAD-system utan all funktionalitet som finns i basmodulen. Här finns CAD-funktioner som rita linje, rita punkt, cirklar, radie, kopiera, flytta, rotera, mäta, anslut, dela linje, tänj, bryt, trimma, explodera, förläng, lagerhanterare och andra CAD-kommandon. All import och export samt andra kommandon som Topocad Reader PLUS har finns också med.