• Geometri

  Topocads geometriformat är en samlingsfil för alla olika typer av längsgående geometrier inom Topocad. Det är väglinje, profil, skevning, rälsförhöjning och längdtabell. Tillsammans utgör de hela den längsgående geometrin för en vägbana eller en räls med förhöjning. Du kan dock inte blanda rälsförhöjning med skevning, det är antingen eller.

  Med Topocad Geometri kan du importera från ett antal olika format, LandXML, Geo-filerna LIN och PRF, Geosecma väglinje (281) och rälsförhöjning (286), DRD-formatet DVL och DPL, Novapoints format TIT och NYL samt generell import från ASCII-fil, exempelvis Excel.

  I geometriformatet, TGF, finns en tredimensionell förhandsgranskning där du anger önskad bredd för att spegla vägens eller banans utformning. TGF-filen kan även refereras in till en Topocad ritningsfil.

  I Topocads geometrimodul ingår även Topocads väl utbyggda profilformulär i vilket du kan skapa profiler samt illustrera olika typer av data i en profil. I profilformuläret finns funktioner för att skapa och illustrera:

  • profillinjer och sektionsmarkeringar
  • terrängprofiler, profilhöjder och terrängprofilhöjder
  • skillnader mellan profiler i avstånd samt i grafisk visning
  • skevningsinformation
  • profilens tangentpunkter
  • väglinjens geometri
  • area mellan valda profiler och terrängprofiler
  • korridor för linjen från planritning samt i profilritning

  Alla komponenter kan dessutom användas oändligt antal gånger så det är fullt möjligt att visa information för flera olika profiler i samma formulär.

  Både linjer och profiler kan justeras enligt olika metoder och för väglinjen finns en inbyggd transformationsberäkning enligt Gtrans, med en tillhörande kontroll och justering av väglinjen. Väglinje kan dessutom skapas och justeras grafiskt i Topocads väglinjeredigerare.

  I Topocads geometrimodul har du ett antal olika funktioner för beräkningar från och mot en geometri bestående av väglinje och/eller profil. Beräkning av sektion och sidomått, eller från sektion och sidomått till koordinater och en ytkontrollsfunktion använder alla geometriformatet alternativt fristående väg- och profillinjer.

  Modulen innehåller även en funktion för att snabbt skapa en terrängprofil samt funktion för att från en geometrilinje skapa en tredimensionell polyline i ritningen.

  Topocads geometrimodul innehåller även järnvägsspecifika funktioner som rälsförhöjning och längdtabell. Tillsammans med de speciella beräkningsfunktionerna som finns för järnväg så som omlottpunktsberäkning, bax och lyftrapporter både från data i ritningen och direkt från mätdata med export till bax/lyft-formatet ALC. Det finns även funktionalitet för att extrahera kilometrar från en geometri med längdtabell.

  Läs mer

  Topocad Geometri Broschyr