• Databasadapter FDO

  Topocad Databasadapter FDO  är en öppen databasadapter till ett stort antal databaser. Det är den öppna källkoden FDO från Open Source geosom används och som har anpassats i Topocad. Genom Topocads FDO-koppling kan du hämta och lagra data från ett stort antal olika databaser.

  Topocad Databasadapter FDO är en egen modul till Topocad och gör att du kommer åt data från flera olika geospatiala datakällor i form av databaser och filformat. FDO använder en modell baserad på databasanslutningar, där varje anslutning stödjer ett visst format eller datakälla.

  Vi rekommenderar följande databasanslutningar:

  • PostGIS/PostGRESQL
  • Oracle (Oracle 9i, 10g och 11g)

  Vi har även stöd för:

  • MS SQL Server Spatial
  • ESRI SHP

  FDO innebär en ökad tillgänglighet till olika databaser, många av dem gratis. Open source erbjuder en mycket kostnadseffektiv och enkel lösning på att hämta ner, uppdatera och spara data i olika format.

  Funktioner

  Topocads topologifunktioner kan anges direkt i kartan så att topologifunktionerna anropas direkt vid hämtning av kartan.

  I Topocads FDO adapter finns funktioner för att lägga till lager och lägga till data direkt från databasen. Transaktionen är en så kallad lång transaktion där det går att ta ut ett delområde, göra ändringar, spara ritningen och fortsätta redigera senare.

  I FDO kopplingen finns även en funktion för att skapa vyer, redigera attribut samt för att skapa nya databaslager med inställningar (vilket innebär att kopplingen kan skapas baklänges). Det finns även möjlighet att utöka kartområdet när detta behövs.

 • Läs om våra andra databasadaptrar