• EspaCity Adapter

  EspaCity är ett  välkänt system från ESPA Systems i Finland som du kan använda för stereofotogrammetri, stereoskopisk 3D fotogrammetrering. Topocads adapter till EspaCity ger simultana funktioner mellan systemen.

  Topocads koppling till EspaCity gör det möjligt att digitalisera i 3D via stereofotogrammetri och utgör ett sammanhängande system för att hantera kartor. Topocad är ett komplett system för att skapa, redigera och hantera kartor och kartdatabaser. Tillsammans med kopplingen till EspaCity finns funktionalitet för att på ett enkelt sätt skapa och redigera kartan i tre dimensioner från ett etablerat system för stereofotogrammetri.

  Kopplingen mellan Topocad och EspaCity är dubbelriktad och innehåller funktioner för att digitaliserade objekt (punkter, linjer, cirkelbågar och cirklar) i EspaCity landar direkt i Topocad. Vid panorering i EspaCity medför det samma panorering i Topocad och när objekt markeras i EspaCity så markeras dessa objekt även i Topocad. Det fungerar även åt andra hållet. Öppnas en karta i Topocad så sker samma inzoomning i EspaCity. Objekt i Topocad kan också enkelt exporteras direkt till EspaCity.

  Digitalisering

  Espa kan direkt skapa solider i Topocad. Objekt som skickas från EspaCity kan direkt generera solider/volymer i Topocad.

  Läs mer

  Topocad adapter EspaCity Broschyr