• Direktåtkomsttjänster

    LM-Direktkommandot i Topocad anropar Lantmäteriets tjänster och hämtar geografisk data till en Topocadritning. Adresser, byggnader och fastigheter ingår och dessa hämtas till valfritt lager med hjälp av adressökning eller geografisk begränsning. Varje objekt innehåller Lantmäteriets attribut och data som ni kan arbeta vidare med lokalt.

    Läs mer

    Topocad Leveranser Broschyr