• Detaljplan

  • Fungerar tillsammans med TopoDirekt
  • Hämtar senaste föreskrifterna från Boverket med en knapptryckning
  • Digital leverans av detaljplanerna till den nationella geodataplattformen (NGP)
  • Utvecklad med användaren i fokus
  • ”Drag & Drop”
  • Flexibelt arbetssätt med möjlighet att hitta sitt eget arbetsflöde
  • Möjlighet till eget tolkningsutrymme
  • Stora möjligheter att anpassa utseendet efter eget tycke som färger, linjetyper mm.
  • Överskådligt vilka bestämmelser som lagts på vilka områden
  • Kombinera med makron för att förenkla och snabba upp

   

  Topocads nya modul för detaljplaner

  Topocads nya modul för detaljplaner kom 2022 och är anpassad efter Boverkets föreskrifter och uppfyller kraven på digital leverans till NGP. Modulen är utvecklad med användarvänlighet som största prioritet.

  Arbetsflödet är flexibelt, det är lätt att gå fram och tillbaka, det finns en stor tolkningsfrihet och möjlighet att skapa sitt eget arbetssätt. Topocad Detaljplan ger en bra överblick över vilka bestämmelser som lagts på vilka ytor och linjer, och det går att kombinera arbetsflödet med makron för att förenkla och snabba upp arbetsprocessen ytterligare.

  Snabba upp arbetet

  I Topocads Detaljplan finns möjlighet att snabba upp arbetet genom att markera flera ytor och sedan dra ut bestämmelsen från Boverkets katalog till en av dessa för att applicera på samtliga markerade ytor.

  Smarta finesser för bestämmelser

  Det finns smarta finesser för bestämmelsebokstäverna. Läggs till exempel flera bestämmelser på samma geometri så grupperas deras bokstäver automatiskt ihop. Bestämmelsebokstäverna är symboler och kan flyttas och vridas för att passa utrymmet optimalt.

  Använda bestämmelser visas i en egen ruta och det går att visa dessa på olika sätt, exempelvis per geometri. Det går enkelt att ändra hur bestämmelserna visas genom att ändra i listan. En kryssruta aktiverar objektfokus, en behändig funktion som ger bra överblick; när något i listan markeras visas det också i ritningen.

  Drag and drop

  Det går att dra ut bestämmelser från de använda bestämmelserna och lägga dessa på andra objekt. På så vis går det snabbt att återanvända hela eller delar av ens redan planerade ytor och applicera på andra.

  En textstil skapas automatiskt för detaljplaner med namnet Planbestämmelser. I Textstilsredigeraren går det att ställa in dess egenskaper som då gäller för all text i detaljplanen.

  Ladda upp och ned till NGP

  Kommandot Ladda upp används för att ladda upp detaljplanen digitalt till NGP. Här kan man även inkludera eventuella extra resurser.
  Kommandot Ladda ned låter dig hämta detaljplaner från NGP. Sortera på kommun och välj sedan vilken detaljplan som ska hämtas.