• Fält

  Topocad Fält ingår i Topocads Basmodul och gör att du enkelt kan koppla upp dig mot alla på marknaden förekommande GNSS-utrustningar och vissa instrument och ta med dig kartan ut på fältet. GNSS-data hanteras direkt av Topocad. Kommunikationen mellan GNSS och fältdator sker via NMEA. Gränsvärden/toleranser för GNSS-data kan definieras i Topocads gränsvärdeslista. Simultant med mätning sker en transformation via G-trans från WGS 84 till ett mycket stort antal nationella projektioner, bland annat RT90 och SWEREF99.

  Topocad Fält ger full tillgång till karta, ritningar, ortofoton i ritningar och alla CAD-kommandon som finns i Topocad även utanför kontoret. Med full tillgång till funktioner så som tolka punkter och linjer, lägga in symboler, skapa terrängmodeller, beräkna väglinjedata etc. Topocad Fält innehåller också funktioner för inmätning av punkter och linjer, antingen regelbundet (RTK) eller punktvis. Attribut och koder kan anges för inmätta punkter där koder kan anges direkt från en snabb lista där du lägger upp dina favoritkoder.

  För utsättning finns dels en grafisk visning och dels en numerisk visning som visar på millimetern den punkt som sätts ut. Även baslinjer och väglinjer kan användas vid utsättning.
  Via funktionen Kontroll mot yta kan en terrängmodell eller valfritt objekt väljas för att visa en tydlig avvikelse i höjd löpande under inmätning. Med Topocad Fält mäter du in direkt in till ritningen och sätter ut direkt ifrån densamma. Programmet används lämpligen i en penndator och kopplas direkt till ditt GPS-instrument.

  Vid inmätning anges enkelt punktkoder, punkter eller linje, signalhöjder med mera information som behövs. Kartan ritas upp direkt med de symboler som önskas och resultatet läggs direkt i de lager som anges. Mätdata kan sparas för sig för senare kontroll och redigering av mätningen.

  En mängd olika inställningar gentemot instrumentet görs direkt i fältet – söksektorer, prismatyper, autolockfunktioner och mycket mer.

  Kommer du inte åt funktionerna?

  Har du basmodulen men kommer inte åt Topocad Fält? Kontakta oss på 08-29 06  60 så ser vi till att den är aktiverad!

  Läs mer

  Topocad Fält Broschyr