• Basmodul

  Topocad är ett 3D CAD-system för mätningstekniska beräkningar integrerat med dataimport, beräkning, CAD, nätutjämning, projektering, detaljplaner, punktmoln och maskinstyrningsdata. En modern produkt, som sedan starten 1994 nu har nått mer än 22 000 användare runt om i världen, installerats i över 100 länder och översatts till 17 språk.

  Topocad läser in data från totalstationer, GNSS-instrument, avvägningsinstrument och beräknar dess data till ritningen. Med kodtabellens funktioner kan du sortera resultatet i färdiga lager, färger och objekten får linjetyper och symboler. På flera olika sätt, bland annat med hjälp av kontrollkoder, kan du skapa olika geometrier  direkt från fält, allt för att slippa redigera i ritningen. Du kan också hantera attribut från fält via ritning till databas. Attribut, standardvärden på attribut och koder kan enkelt anges ute i fält eller redigeras direkt i mätdata eller ritning. Attributens värde kan även styra utseendet på objekt i ritningen!

  Topocads tredimensionella redigering är oerhört kraftfull. All data är i tre dimensioner och det finns en stor mängd kommandon för att skapa data: rita linjer, punkter, bågar, cirklar, polygoner, skriva text, dela in ytor, skapa släntmarkeringar, kopiera, spegla,  gruppera objekt, dela in i linjer, beräkna medelpunkter med flera kommandon.

  Speciella kommandon finns för att skapa pålprotokoll och pålbotten. Det finns även en mycket kraftfull måttsättningsfunktion som arbetar med associativ måttsättning. Rasterbilder hanteras; de kan sättas in, georefereras och Topocad läser JPEG, TIFF, ECW, PNG, CALS, MrSID och bitmap.

  Ett stort antal kommandon finns också för att redigera objekt: flytta, trimma, explodera, rotera, redigera linje, redigera egenskaper, stretcha, länka, förlänga. Dessutom finns tre olika typer av transformation inbyggt; transformation med Helmert eller Affins metod där man skapar eller anger transformationsparametrarna, Lantmäteriets Gtrans samt Open source Proj 4 som använder världens alla EPSG-koder.

  Topocads ritningshantering är effektiv. Ritningsmallarna och deras vyer läggs på det eller de områden du vill skriva ut. Inbyggda funktioner finns för att skapa förklaring, koordinatkryss, norrpilar med mera.

  I Basmodulen ingår även makromodulen där det finns möjlighet att skapa egna kommandon samt automatik i att rita objekt i fördefinierade lager, färger, symboler, linjer. I Basmodulen finns även en punktdatabaskoppling samt funktion för att använda ritningsblad.

  En inbyggd DTM skapar en digital terrängmodell och ritar snabbt upp nivåkurvorna. Utsättning görs direkt från Topocad till instrumentet.

  Import- och exportformaten är många; DWG, DXF, PXY, LandXML, koordinatfiler, DGN, Shape och många fler. Alla filtyper som kan importeras kan du även använda som externa referenser. Dessa kan både ha en förflyttning, skalförändring eller till och med en transformationsberäkning online.

  Topocad är ett kraftigt CAD-system som är enkelt att använda.  Det är moduluppbyggt och basmodulen kan kompletteras med ett stort antal tilläggsmoduler för volymberäkningar, sektioneringar, nätutjämningsberäkning och databasadapters.

   

  Läs mer

  Topocad Basmodul Broschyr