• Leveransmodul BAL

  ”Istället för en uppdatering per kvartal kan man uppdatera en gång varje kvart om man vill! Skicka och ta emot direkt till Lantmäteriet är som att byta ut snigelpost mot e-post.”

  – BAL i Topocad vs LINA

  Därför är Topocad BAL bäst i Sverige

  • Topocad BAL är en effektiv modul som gör det möjligt att arbeta med en eller flera objekt samtidigt, och all data kan enkelt hämtas eller skickas direkt
  • Modulen är kraftfull och ger dig möjlighet att använda makron och kommandon för att automatisera olika arbetsflöden och spara tid
  • Dessutom är Topocad BAL anpassningsbar, vilket innebär att du kan anpassa arbetsflödet efter dina behov genom att bryta ner det i mindre delar, ändra ordningen eller skapa nya makron, vilket ger dig mer flexibilitet i ditt arbete

  Välj ett arbetsflöde som passar just din kommun

  Hur man vill arbeta innan man faktiskt skickar data till Lantmäteriet i synkroniserings-kommandot är upp till kommunen! Vi har flera olika arbetsflöden vi rekommenderar men det finns många alternativ och anpassningsmöjligheter.

  Arbeta med BAL

  Med BAL blir det lättare att uppdatera byggnader, adresser och lägenheter till Lantmäteriet, direkt från Topocad. Här kan du jämföra och uppdatera byggnader, göra adressändringar eller ändra annan information i den egna databasen och sedan ladda upp ändringarna direkt till Lantmäteriet. Synkroniseringen görs direkt från BAL-menyn i Topocad.

  Första gången BAL används kopplar användaren ihop sina lokala attribut med Lantmäteriets. Därefter kan du öppna din karta, markera en byggnad eller ett valfritt område, och klicka på BAL. Tack vare direktuppkopplingen hämtas den information som finns på objektet från Lantmäteriet. Skapa nya objekt, redigera och komplettera befintlig information och synkronisera sedan uppdateringen mot Lantmäteriet. En tydlig dialog visar vad som ändrats och du kan välja vad som ska skickas upp och vilket typ av åtgärd som gjorts, till exempel ändrad byggnadsinformation eller godkänt bygglov. En meddelandelogg visar om ändringarna stämmer överens med Lantmäteriets verksamhetsregler och hittas inga fel sker uppladdningen och då uppdateras informationen direkt hos Lantmäteriet.

  Testa BAL

  Intresserad? Testa BAL! Kontakta oss för att komma igång med din testning.