• Databasadapter för ArcGIS

  Topocad databasadapter ArcGIS är en integrerad modul för att läsa data i ArcGIS applikationer, det vill säga Topocad läser direkt från ArcSDE.

  Topocad databasadapter ArcGIS gör att du direkt i Topocad kan hämta data från ArcGIS Server och de databaser den stöder, bland andra SQL Server. Du kan även hämta och spara data till och från den personliga geodatabasen.

  Adaptern håller reda på redigerade, nya och borttagna objekt och uppdaterar databasen med dessa. Du kan även söka ur databasen med vy från detta val och attributdata hanteras utan skarvar både till och från databasen.

  Funktioner

  Adaptern kan användas för uppdatering av karta från fält eller för att skapa ritningar av olika slag från kartan. All övrig hantering som projektering, profilering, terrängmodellering med mera kan göras från kartdata.

  Tack vare smart funktionalitet i kodtabellen, i uppsättning av kartan i ArcGIS och ett system för kontrollkoder kan du styra dina mätningar att dels ha den rätta geometrin oavsett om det är punkter, linjer, ytor med raka sidor, radier, cirklar eller splines, ligga på rätt lager med rätt färg, symbol och linjetyp och ha precis rätt egenskaper för den databas de ska hamna i.

  Topocads ArcGIS adapter använder ArcGIS-funktioner som t. ex. funktionen för versionshantering, postning och val av version och konflikter löses i ArcGIS. Funktionaliteten baseras på produkterna ArcView, ArcMap, ArcEditor eller ArcInfo (som måste vara åtkomlig från datorn som används).

  I ArcGIS-kopplingen kan du även redigera attribut samt jämföra punkter i ritningen mot punkter i databasen.

   

 • Läs om våra andra databasadaptrar