• Nätutjämning & Stommätning

    Topocad har beräkningsfunktioner för stompunktsnät för både stommätning och höjdnät i Topocads Nätutjämningsmodul. Nätutjämningen är utvecklad både för byggnät och för större stomnät inom kommuner, längsgående objekt (järnväg) och riksnät. Nätutjämningen hanterar både höjder och plana nät, oberoende av varandra.

    Beräkningen är mycket intuitiv och man följer flikarna i dokumentet. Beräkningen sker med minsta kvadratmetoden. Ett stort antal felsökningar kan göras och resultatet kan uppdatera befintliga koordinater, skapa nya punkter, skrivas ut i olika rapporter samt skickas till en ritning.

  • Läs mer