• Mätinstrument

  Topocad kommunicerar direkt med olika mätinstrument som totalstationer och GPS- och GNSS-instrument.

  Kommunikation sker mot:

  • Leica, äldre system som GRE 3 & 4, GSI och nyare system som System 1200, VIVA och Hexagon XML. Dessutom sker kommunikation mot Leicas RoadRunner och PrintfPC. Koordinater och längsgående geometrier (väglinjer, profiler och skevning) importeras respektive exporteras.
  • Trimble, äldre system med GDT-formatet (Geodat, Geodimeter) och nyare system via dc-filer, JobXMLoch via Trimbles system TrimbleLink. Koordinater och längsgående geometrier (väglinjer, profiler och skevning) importeras respektive exporteras.
  • Topcon, tcn-filer och LandXML.
  • Sokkia, SDR-formatet
  • Psion/Geodos

  Kommunikation sker även mot maskinguidningssystem via LandXML data, via Topcons RD3-format och Scanlasers MBS-format.