• Mätning

    Topocad är ett CAD-system (Computer Aided Design) som i sin uppbyggnad är mycket nära geografiska informationssystem GIS. Topocads filformat innehåller datatyper från tre olika världar – CAD, Koordinatfiler och GIS. I Topocad har vi byggt ett stort antal funktioner för att hantera lantmäteritekniska beräkningar vad gäller kartan, mätning och fastigheter.

    Mätningar beräknas antingen direkt till Topocads ritningsdokument eller via mätdatadokumentet. Detta dokument bearbetar data från totalstationer, GPS/GNSS-instrument och avvägare. Kommunikation sker direkt till och från instrument och fältminnen.

    Det är fullt möjligt att kombinera GPS/GNSS-mätningar med mätningar från totalstationer, använd bakobjekt och/eller stationskoordinater från en GPS och fortsätt mäta med totalstationen.

    Topocads kodtabell hjälper dig sen att strukturera data i olika lager, i olika nivåer och grupper för enkel hantering. Det finns även olika sätt att beskriva geometrier på från fält, det vill säga att du kan koda för punkter, linjer, radier, splines, ytor och tredimensionella objekt direkt i fält.

    Scannerinmätning skapar punktmoln som tas om hand direkt i Topocads punktmolnsmodul. Punktmoln används i kombination med och istället för terrängmodeller för att skapa höjdkurvor, beräkna volymer och hämta höjder ifrån.