• Laserskanning

  Laserskanning skapar punktmoln och dessa läses in i Topocads punktmolnsmodul. Formaten LAS, ESRI ASCII grid och generellt ASCII (punkter) kan läsas in i Topocads punktmolnsmodul. Finns färger och intensitet med i filen läser vi detta också. Dessa format kan levereras från ledande skannerinstrument som FARO, Trimble, Leica, Geomax, Riegl med flera.

  I punktmolnsmodulen finns ett antal kommandon för att färglägga, bearbeta, filtrera, radera punkter som är felaktiga.

  Punktmolnen används för att skapa höjdkurvor, beräkna höjder, beräkna volymer, skapa profiler och sektioner. Punktmolnen kan användas istället för ordinarie terrängmodeller eller i kombination med terrängmodeller.

  Modulen Punktmoln kompletterar andra Topocad moduler. Basmodulen använder punktmoln för att hämta höjder, skapa terrängmodeller av punktmoln och för att skapa höjdkurvor. Geometrimodulen med profilformulär använder modulen för att skapa terrängprofiler. Volym modell använder punktmoln för att beräkna volymer mellan punktmoln och terrängmodeller. Topocad Volym Sektion använder punktmolnsmodulen för att skapa terrängsektioner och beräkna volymer mellan sektioner och mellan projekterade sektioner och terräng.

   

 • Läs mer